YAZARLARIMIZ
Dr. Mustafa Alpaslan
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
m.alpaslan@windowslive.comÜst Üste İki Dönem KDV Beyannamelerinin Verilmeyişi, İşi Terk Sayılarak Vergi Kayıtları Kapatılmalıdır

Bilindiği gibi, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi başkanlığı tarafından, çeşitli tarihlerde yayınlanan uygulama İç Genelgeleri kapsamında;” ticari, zirai veya mesleki kazanç sahibi gerçek kişiler ve ortaklıklar ile tüzel kişi kurumlardan, birbirini izleyen iki döneme ait KDV beyannamesi vermeyenlerin işyeri ve ikametgah adreslerinde, ayrıca tüzel kişi mükelleflerin yasal temsilcilerinin konut adreslerinde, KDV beyannamesi verilmeyen son dönemi izleyen ay içerisinde gerekli yoklama işlemleri yapılarak, ilgililerin işlerini ne zaman terk ettikleri, işyerinin yoklama tarihindeki durumu, işyerinde başkaları faaliyet gösteriyorsa hangi tarihten itibaren orada faaliyet gösterdikleri, mükellefin mesleği ile ilgili teşekkül, birlik veya oda kayıtlarında yer alan bilgiler ile işyeri ve ikametgah adreslerinin bulunduğu yer muhtarlık kayıtları araştırılarak, adres değişikliği yapılıp yapılmadığı hususları tespit edilecektir. Yukarıda belirtilen araştırma ve yoklamaların tamamlanmasını takip eden otuz gün içinde mükellefin bilinen adreslerinde, dosyadan sorumlu servis şefinin de katıldığı ikinci bir yoklama yapılarak, ilgilinin bilinen adreslerinde bulunamadığını teyit eden bir yoklama fişi tanzim edilecektir. Yapılacak araştırma ve yoklamalar sonucunda, işini terk ettiği tespit edilen, bilinen adreslerinde bulunamayan ve başka bir adreste faaliyetine devam ettiğine dair bilgi edinilemeyen mükelleflerin mükellefiyet kayıtları, ilgili müdür yardımcısının önerisi ve vergi dairesi müdürünün onayı ile terkin edilecektir. Bu işlemler en geç KDV beyannamesi verilmeyen son dönemi izleyen dördüncü ayın sonuna kadar tamamlanacaktır. İşlemlerin süresinde ve eksiksiz olarak sonuçlandırılması hususu vergi dairesi müdürleri tarafından titizlikle takip edilecektir. “ (Bkz: 2004/13 sayılı Maliye Bakanlığı uygulama İç Genelgesi, 2.1 mad. ve ayrıca Bkz: 2016/02 sayılı uygulama İç Genelgesi)

Sonuç olarak, buna göre adresinde olmayan veya bulunmayan mükelleflerin üst üste iki dönem KDV beyannamesi vermemesi halinde süratli bir şekilde vergi kayıtları sonlanacaktır. (Bkz: VUK mad. mük. 257 ve ayrıca Bkz: VUK mad. 160) Aksi yönde yapılan uygulamalar yanlış ve hukuka aykırı olup, sürekli açık tutulan vergi kayıtları nedeni ile mükellefler her ay yüksek miktarlarda özel usulsüzlük cezalarına maruz bırakılmaktadır. Böyle bir uygulama açıkça usul ve Yasalara aykırılık oluşturmaktadır. Böylece mükellefler haksız yere vergi dairesinde önemli miktarlarda özel usulsüzlük cezaları borçları çığ gibi büyümektedir.

16.04.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM