YAZARLARIMIZ
Dr. Mustafa Alpaslan
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
m.alpaslan@windowslive.comFaturanın Gerçekliğini ve Doğruluğunu Kanıt Açısından Düzenlenen Özel Amaçlı YMM Raporu Nedir?

Bilindiği gibi, son yıllarda mükellefleri ile vergi daireleri arasında; bir faturanın gerçek olup olmadığı konusunda, fatura kapsamında ki malzeme veya hizmetin alınıp alınmadığı, bedelinin ödenip ödenmediği, vs. konularda bunları idareye karşı ispat açısından çeşitli kanıt araçları ileri sürülebilmektedir.

01.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren “KDV Uygulama Genel Tebliği” kapsamında yeminli mali müşavirler tarafından belgenin gerçekliğini ve doğruluğunu ispat edici deliller olarak özel amaçlı YMM raporu düzenlenmesi olanağı getirilmiştir. [1]

Bu itibarla, 26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlanarak yürürlüğe giren Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin “IV/E. Özel Esaslar. 5. İşlemlerin Gerçekliğini ispat” başlıklı bölümünde, 213 sayılı Kanunun 3/B maddesine göre vergilendirmede vergiyi doğuran olayın ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin esas olduğu ve vergiyi doğuran olay ile bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin yemin hariç her türlü delille ispatlanması mümkün olduğu belirtilmiştir.

Bu hükmün uygulanmasına yönelik olarak, bahsi geçen Tebliğ ile; düzenledikleri veya kullandıkları belgelerin sahteliğine veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı olduğuna ilişkin inceleme veya idari araştırma aşamasında mükellefe, söz konusu belgelerin gerçekliğine yönelik deliller ileri sürme imkanı getirilmiştir. Tebliğde işlemin taraflarının, ilgililerin ve mükelleflerin, delillerini bir rapora bağlamak suretiyle ve işlem ve belge ile ilgili olmak koşuluyla ileri sürmeleri gerektiği ifade edilmiş, ancak rapor için özel bir belirleme yapılmamıştır.

Bu itibarla, belgenin gerçekliğini ve doğruluğunu ispat edici deliller sunmak isteyen mükellefler özel amaçlı YMM Rapor sunabileceklerdir. Yeminli Mali Müşavirler tarafından yapılan tespitlerin ve ispat edici belgelerin YMM Rapor eki yapılan onaylanmış örneklerinin de söz konusu Tebliğ uygulaması kapsamında vergi dairesine ibraz edilerek değerlendirmeye sunulması mümkündür.

Sonuç olarak, mükellefler tarafından yukarıda yer verilen konularla ilgili vergi dairesine sunulmak üzere YMM ‘ler tarafından düzenlenecek olan özel amaçlı rapor ile tartışama konusu problemli olay rapor ile aydınlığa kavuşturulacaktır.

 


[1] Bkz. Gelir İdaresi Başkanlığı yazısı, 14.08.2014 gün ve 82962 sayılı yazı
 

17.10.2014

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM