YAZARLARIMIZ
Musa Çakmakçı
Sosyal Güvenlik Uzmanı
arashan@ttmail.com“26” Devamsızlık Nedeni İle Fesih Kodu Fesih Yasağı Kapsamında Mı Değil Mi? Sorunu Giderildi

23.09.2020 tarihinde sitemizde yayınladığımız İşverenler Bu Konuda Acil Düzenleme Bekliyor! “26 Fesih Kodu" Fesih Yasağı Kapsamında Mı Değil Mi? makalede SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 19/06/2020 Tarihli 2020/21 sayılı Genelgenin   14- Altıncı bölümde yer alan “2.1- İşten ayrılış nedeni” alt başlığındaki işten ayrılış nedenleri tablosundaki “26” DİSİPLİN KARARI İLE FESİH KODU “26” DEVAMSIZLIK NEDENİ İLE FESİH olarak değiştirildiğini, devamsızlık nedeniyle fesih 4857 Sayılı Geçici 10. Maddesinde düzenlenen geçici istihdam güvencesi kapsamı dışında olması gerekirken İŞKUR sisteminde bu kodun “disiplin kurulu kararıyla fesih” olarak değerlendirilmeye devam edildiğini, 26 kodunun yasaklı fesih listesinde işlem görmemesi gerekmesine rağmen fesih yasağı kapsamında devam ettiğini, bu nedenle idari para cezası ve kısa çalışma ödeneğinin faizi ile birlikte geri alınabileceğinden 26 koduyla yapılan bildirimlerin 29 olarak değiştirilmesi hususunda Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan talepte bulunulması gerektiğini belirtmiştik.

SGK ve İŞKUR “26” DEVAMSIZLIK NEDENİ İLE FESİH KODUNU FARKLI DEĞERLENDİRİYOR

"26" kodu bu değişiklik öncesine kadar fesih yasağı kapsamındayken 2020/21 sayılı Genelge sonrasında yasak kapsamında olmaması gerekmektedir. Ancak, bazı İŞKUR İl Müdürlükleri "26" kodun “26-Disiplin kurulu kararı ile fesih” mi yoksa “26-Devamsızlık nedeni ile fesih” mi olduğunu ayırt edemiyor olsa gerek, 2020/21 sayılı Genelge ile; ““26-Disiplin kurulu kararı ile fesih” kodunu “26-Devamsızlık nedeni ile fesih” olarak değiştirildiği için 4857/25-2,g bendi fesihler için "29" yerine "26" kodu uygulanmasını seçen işverenler, meslek mensupları, insan kaynakları yönetici ve personellerine ilgili kodun fesih yasağı kapsamında olduğunu bildirip “26” çıkış kodun 26- Devamsızlık nedeniyle fesih koduyla yapıldığında, işyerindeki tüm çalışanların kısa çalışma ödenekleri kesilebileceği, kısa çalışma ödeneklerinin de geri alınabileceği, her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilmesi söz konusu olduğunu belirtmişlerdir.

İşçinin devamsızlığı nedeniyle iş akdini fesheden ve işten ayrılış bildirgesinde 26-Devamsızlık nedeniyle fesih kodunu seçen ve  ilgili cezai yaptırımlara maruz kalmak istemeyen işverenler; devamsızlık yapan işçi için, her gün ayrı ayrı düzenlenmiş devamsızlık tutanakları, devamsızlık yapan işçinin devamsızlık nedenini öğrenmek için makul süre vererek gönderdiği noter tebligatı, devamsızlık nedeniyle fesih bildirim noter tebligatını dilekçe ekinde  SGK Müdürlüğüne başvurarak fesih kodunu düzeltmeye çalışmakta, SGK müdürlükleri ise; 2020/21 sayılı Genelge ile devamsızlık nedeniyle yapılacak fesihlerde “26-Devamsızlık nedeni ile fesih” olarak değiştirildiği için bu kodun doğru olduğunu bu nedenle “29” İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih kodunun değiştirilemeyeceğini belirtmekte olup, bağlı bulundukları İŞKUR İl Müdürlüklerine yönlendirmektedir. İşverenler, Meslek Mensupları, İnsan Kaynakları Yönetici ve personelleri maalesef ki bu salgın ortamında o kurumdan bu kuruma oradan oraya koşturmaktadırlar.

Covid-19 salgını nedeniyle zaten zor durumda kalan  ve yeterince mağdur olan İşveren ve İşçilerin mağduriyetini en aza indirmek için Pandemi süresince mesai mefhumu gözetmeksizin gece gündüz çalışan, SGK ve İŞKUR personeline de eziyetten başka bir şey olmamakta olup, SGK ve İŞKUR’un taşra teşkilatında çalışan personelini karşı karşıya getirmekte ve özellikle son dönemlerde yayılma hızı artan Covid-19 salgını içinde hem kurum personelleri hem işverenler hem de işçiler için çok önemli riskler oluşturmaktadır.

İlgili bu sorunlara yol açmamak için “26-Devamsızlık nedeni ile fesih” kodu ile ilgili yapılması gereken işlem, ivedi bir şekilde düzenleme yapılması için Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan talepte bulunmuştuk.

 “26” DEVAMSIZLIK NEDENİ İLE FESİH KODU FESİH YASAĞI KAPSAMINDA MI DEĞİL Mİ?  SORUNU GİDERİLDİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 07.10.2020 tarihli 2013/11 sayılı Genelgede Değişiklik konulu 2020/41 sayılı genelge ile

Kurumumuzun 22/2/2013 tarihli ve 2013/11 sayılı Genelgenin birinci kısım altıncı bölümde yer alan “2.1- İşten ayrılış nedeni” alt başlığındaki işten ayrılış nedenleri tablosundaki “26- Devamsızlık nedeni ile fesih” kodu “26- Disiplin kurulu kararı ile fesih” olarak değiştirilmiştir.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TARAFINDAN 19/06/2020 (2020/21 SAYILI GENELGE) İLE 07/10/2020 (2020/41 SAYILI GENELGE) TARİHLERİ ARASINDA İŞTEN AYRILMA BİLDİRİM SÜRELERİ DE DİKKATE ALINARAK “26” KODU İLE YAPILAN BİLDİRİMLERİN “29” KODU OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 19/06/2020 Tarihli 2020/21 sayılı Genelgenin   14- Altıncı bölümde yer alan “2.1- İşten ayrılış nedeni” alt başlığındaki işten ayrılış nedenleri tablosundaki “26” DİSİPLİN KARARI İLE FESİH KODU “26” DEVAMSIZLIK NEDENİ İLE FESİH olarak değiştirilmesi nedeniyle, 07.10.2020 tarihli 2020/41 sayılı genelge ile işten ayrılış nedenleri 26- DEVAMSIZLIK NEDENİ İLE FESİH KODU 26- DİSİPLİN KURULU KARARI İLE FESİH” olarak değiştirildiğinden, bu durumda yapılması gereken Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından herhangi bir işleme gerek kalmaksızın “19/06/2020 ila 07/10/2020” tarihleri arasında işten ayrılma bildirim süreleri de dikkate alınarak “26” kodu ile yapılan bildirimlerin kodun “29” olarak değiştirilmesi ve sistemin bunu  İşverenlerin herhangi bir başvuru talebi olmadan otomatik olarak revize edilmesi ve  İŞKUR tarafından fesih yasağı kapsamı dışında tutulması gerekilmektedir

12.10.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM