YAZARLARIMIZ
Musa Çakmakçı
Sosyal Güvenlik Uzmanı
arashan@ttmail.comİşverenlerin Kimlik Bildirim Eziyeti Sona Ermeli

İşverenlerin yeni işe başlayan ya da işten ayrılan personelleri bazı kurumlara çeşitli nedenlerle bildirim yükümlülüğü bulunmaktadır. Bunlardan Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan işe giriş ve işten çıkış bildirimlerini hepimiz biliyoruz. Bir de işyeri bölgesinin bağlı bulunduğu kolluk kuvvetlerine bildirim yükümlülüğü söz konusudur. Bu yükümlülük işletmelere11.07. 1973 tarihinde Resmi Gazete ’de yayımlanan 1774 Sayılı Kimlik Bildirim Kanunu kapsamında tüm iş yerlerinde çalışanların ve buralarda her türlü barındırılanların, işe girenlerin, işten ayrılanların ve çalışanların, işyeri değiştirilenlerin genel kolluk kuvvetlerine 24 saat içinde bildirilme zorunluluğu getirmiştir. Bu kapsamda işverenler geçici ve sürekli çalışanların kimlik bilgilerini “İşletici Kimlik Bildirme Belgesi” (EK-1) ve “Çalışanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesi” (EK-2) ile işyerinin bağlı olduğu polis merkezi amirliklerine bildirmek zorundadırlar.

SGK Genelgesi 2017/19 (2015/25 Sayılı Genelgede Değişiklik)

1774 sayılı Kanun gereğince kolluk kuvvetlerine verilmesi gereken Çalışanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesi olan EK-2’nin verilme süreleri; işletme türlerine göre farklılıklar göstermesi ve 5510 sayılı Kanun kapsamında işe başlayan veya işten ayrılan kişilerin işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerinin Kuruma verilme süreleriyle de farklılık taşıma sebebiyle bazı sorunların yaşanmasına neden olduğu tespit edilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu ünitelerince yaşanan tereddütlerin giderilmesi bakımından; kayıt dışı istihdamla mücadele iş ve işlemleri düzenleyen 11/11/2015 tarihli ve 2015/25 sayılı Genelge’nin, 1774 Kimlik Bildirme Kanunu kapsamında yapılan bildirimlere ilişkin esas alınacak sürelerle ilgili 2017/19 nolu Genelgesi ile

Değişiklikler yapmıştır. Kurumun 2017/19 nolu Genelgesi ile 11/11/2015 tarihli ve 2015/25 sayılı Genelgenin; “2.2.1- İşe başlama tarihlerinin tespiti” başlıklı bölümünde ikinci paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki kısım eklenerek 

 

“Bununla birlikte, kimlik bildirme formu-2’nin işverence onaylandığı tarihi takip eden gün ile yasal süresinde olmak şartıyla Kurumumuza verilmiş işe giriş bildirgesinde belirtilen işe başlama tarihi arasında 10 gün veya daha az bir sürenin bulunması halinde işe giriş bildirgesinde yer alan işe başlama tarihi esas alınarak işlemler yürütülecektir.

Aynı şekilde, yasal süresinde olmak şartıyla Kurumumuza verilmiş işten ayrılış bildirgesinde belirtilen işten ayrılış tarihi ile kimlik bildirme formu 2’nin işverence onaylandığı tarihten önceki gün arasında 10 gün veya daha az bir sürenin bulunması halinde işten ayrılış bildirgesinde yer alan işten ayrılış tarihi esas alınarak işlemler yürütülecektir.” Şeklinde değiştirilmiştir.

 

İdari para cezası 

Çalışanların işe başlayış ve ayrılışları ile ilgili yukarıda belirtilen bildirim yükümlülüklerinin süresinde yapılmaması halinde bildirimi yapılmayan her bir çalışan için 521 TL, bunlar dışında kalan ticaret ve sanat amacı güden işyerlerine ise, bildirimi yapılmayan her bir çalışan için 35 TL idari para cezası uygulanmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan işlemler 

1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’nun ek 2’nci maddesi uyarınca işyerlerinde sürekli veya geçici olarak çalışanlara ait kimlik bilgileri, genel kolluk kuvvetlerince SGK İl müdürlükleri ve merkez müdürlüklerine bildirilmektedir. SGK, bu bildirimleri kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında kullanmaktadır. Bu çerçevede, genel kolluk kuvvetlerine kimlik bildirimi yapılan kişilerin işyerlerince kayıt dışı çalıştırılıp çalıştırılmadığı kontrol edilerek, sigortasız çalıştırıldığı tespit edilen kişilerle ilgili sosyal güvenlik mevzuatı yönünden işlem (işyerinin denetime alınması, sigortalılık tescili, prim tahakkuku, idari para cezası, prim teşviklerinden yasaklılık) yapılmaktadır.         

 

Sonuç olarak:

 Döneminde ihtiyaç olan bu kanun maddesi artık zamanımızın hızla gelişen teknoloji ve bilişim çağında bu bürokrasiyi gereksiz kılmıştır. Kanun uzun süredir yürürlükte olmasına rağmen birçok işyeri bu yükümlülükten haberdar olmadığı gibi bildirimler de sağlıklı değildir. Zaten SGK müdürlüklerine bir gün önceden çalışmaya başladığı bildirilen bu kişiler için ilave bir yük getirilmesinin anlamı ve gereği yoktur. SGK kayıtlarının daha doğru olduğu ve her işyerinin düzenli bir şekilde SGK’ya bildirim yaptığı dikkate alındığında Kolluk kuvvetlerinin gerekli bilgilerin Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sisteminden verileri çekmesi veya buradan gerekli entegre sisteminin oluşturulması sağlanmalıdır. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız olması sebebiyle kurumu da yakından tanımaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Jülide Sarıeroğlu’yla birlikte yapacağı bir protokolle işverenlerin birçoğunun bilmediği ama zorunluluğu olan bu uygulamanın sorun olmaktan çıkartılıp çözüme kavuşturulması olumlu olur. Bu sayede hem işverenlerin kimlik bildirim yükümlülüğünden doğacak idari para cezası sorunu da çözülmüş olur hem de yıllık milyonlarca sayfadan fazla kâğıt tasarruf edilerek emniyet birimlerinde arşivlenmesi sorunu ortadan kalkmış olup emniyet ve Kurum personelinin daha verimli çalışması sağlanmış olup İşverenlerin kimlik bildirme eziyeti son bulmuş olacaktır.

20.04.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM