YAZARLARIMIZ
Musa Çakmakçı
Sosyal Güvenlik Uzmanı
arashan@ttmail.comAskere Giden Çalışanın SGK Primini Atıfet Kabilinde Ödemeye Devam Eden İşverenlerin Dikkatine!

Askerlik hizmeti, erkeklerin hayatlarına yön veren, önemli dönüm noktalarından biridir. Bu hem vatan hizmetinin kutsiyetinden hem de bir erkek için askerliğin önemli bir eşik olmasından kaynaklanmaktadır. Gençlerimizin bir kısmı iş hayatına başlamadan askere gitmekte iken bir kısmı iş hayatına başladıktan sonra askere gitmektedirler. Bu nedenle askerliğin çalışma hayatına etkisi kaçınılmaz oluyor. Askerlik nedeniyle iş sözleşmeleri kesintiye uğrayabildiğinden çoğu firma işe alımlarda ya askerliğini yapmış kişileri ya da mümkün olduğunca erteleyebilecek kişileri tercih ediyor. 

5510 sayılı Kanunun “Sigortalı sayılmayanlar” başlıklı 6. maddesi uyarınca kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulanmasında; fiili (zorunlu) askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar ile yedek subay okulu öğrencileri sigortalı sayılmamaktadır. Dolayısıyla bu durumdaki kişilerden sigortalı olanların askerliklerinin veya yedek subay okulu öğrenciliklerinin başladığı tarih itibariyle sigortalılıkları sona ermektedir.

 

SSK’LI (4/A) ÇALIŞANLARIN ASKERE GİTMESİ;

 

Kanundaki tanımı itibariyle SSK (4/A) lı olarak çalışanlar bir işverene ait işyerinde hizmet akdine tabi olarak istihdam edilenlerdir. Bu işyeri, ister kamu isterse özel işyeri olsun eğer çalışan hizmet akdine tabi çalışıyorsa SSK (4/A) kapsamında sigortalı olarak çalışıyor demektir. SSK (4/A) kapsamında çalışan sigortalı, askere gitmek için iş yerinden ayrıldığında sigortası sona erer. İşveren askerdeki sigortalının SGK bildirimini yapamaz onun adına prim yatıramaz, zira zorunlu SSK (4/A)  sigortalılığı fiili çalışmaya bağlıdır, bu nedenle İşverenin sigortalı gösterdiği kişilerin fiilen çalışması şart. Şayet askerdeyken İşveren tarafından çalışan adına SGK primi ödenmişse SGK bu primleri gerçek (fiili) çalışma olmadığı gerekçesiyle iptal edecektir.

 

SSK’ya Sahte Sigortalı Bildirimi Ve Sonuçları;

Sahte sigortalılık işyerinde gerçekten çalışmadan sigortalı bildiriminin yapılmasıdır. Yani, fiilen çalışmadığı halde sosyal güvenlik haklarından yararlanmak için bir işyerinde sigortalı gösterilmek sahte sigortalılığa giriyor. Kimileri, emeklilik hakkından yararlanmak için bir işyerinde çalışıyor gözüküyor ki, bazı işverenler erken emeklilik için kendi şirketinde işçi olarak bile kendini gösteriyor. Kimileri, emeklilik için gerekli prim/gün sayısını doldurmadıklarından eksik günler için bu yola başvuruyor. Kimileri de sağlık hizmetinden yararlanmak için bu yöntemi tercih ediyor. Sahte sigortalılık işyerinde gerçekten çalışmadan sigortalı bildiriminin yapılmasıdır. Bu durum tespit edildiğinde hem sigortalı gösterilen kişi, hem de ilgili şirket için çok önemli sorun teşkil etmektedir.

 

Cezası Çok Ağır;

SİGORTALI İÇİN;

  • Sigortalılığı ve prim günleri iptal ediliyor, ödediği primler iade edilmiyor.
  • Emekli olunmuşsa, emeklilik iptal ediliyor, ödenen maaşlar faiziyle geri isteniyor
  • Sahte sigortalılık süresince hem kendi hem de yakınları adına ödenen tüm sağlık giderleri geri isteniyor.
  • Sahte sigortalı için Cumhuriyet Savcılığına hapis cezası istemiyle suç duyurusunda bulunuluyor
  • Sigortalı kişiye ödenen iş görmemezlik aylıkları faiziyle birlikte geri isteniyor

SİGORTA ETTİREN İŞVEREN İÇİN;

  • İşveren gösterdiği her sahte sigortalı için ve sahte sigortalılığın devam ettiği her ay için asgari ücret kadar ceza ödüyor. Sadece 1 kişi için, 1 yıllık işverenin ödeyeceği tutar faiz hariç, 25 bin lirayı geçiyor.
  • Devletin ödediği emekli aylığı, sağlık giderini sahte sigortalı ödeyemezse, işverenden faiziyle birlikte alınıyor.
  • Sahte sigorta yaptıran kişiler ile bunları sigortalı gösteren işverenler hapis cezasıyla da karşı karşıya kalıyorlar. SGK, sahte sigorta yaptıranlar hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan’ ve ‘özel belgede sahtecilik’ başlıklı maddeleri kapsamında cumhuriyet savcılıklarına İşveren hakkında resmi belgede sahtecilik yaptığı gerekçesiyle 2 ila 5 yıl arası hapis cezası için suç duyurusunda bulunuluyor suç duyurusunda bulunuyor.
  • Sahte sigorta yapan işverenler, gerçekte ücret ödemedikleri halde ödemiş gösterdikleri için daha az vergi ödüyorlar. Maliye ile koordineli çalışan SGK, vergi dairesine bildirdiğinde vergi kaybı cezası da geliyor. İşveren vergi cezası da ödemek zorunda kalıyor.

Sonuç olarak:

 İşverenlerin askere giden çalışanın fiilen çalışmadığı halde SGK Primini atıfet kabilinde ödemeye devam etmek isterse ve eşini dostunu akrabalarını emeklilik için prim eksiği var denilerek şirketinde çalışıyor gösterirse cezası da tüm kesimler (sigortalı-İşverenler) için çok ağır, çünkü Sahte sigortalı bildirimi tespiti halinde başta gerçek dışı olarak bildirilen sigortalı olmak üzere, işverenleri yukarıda belirttiğimiz çok zor durumlara düşürecek sonuçlar doğurmaktadır.

Gerçek dışı sigortalı bildirimi konusunda serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci ve mali müşavirlerin sorumlulukları çerçevesinde işverenin gerçek dışı sigortalı bildirimlerini engellemeleri ve konu hakkında İşverenleri özellikle uyarmaları gerekmektedir.

22.03.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM