YAZARLARIMIZ
Musa Çakmakçı
Sosyal Güvenlik Uzmanı
arashan@ttmail.comİşçinin İstifası İşverence Kabul Edilmesi Halinde İşçiden İhbar Tazminatı İstenemeyecektir

4857 sayılı İş Kanununun 17 nci maddesi uyarınca, belirsiz süreli yani ne zaman sona ereceği önceden belirlenmemiş olan iş sözleşmesinin, işveren veya işçi tarafından tek taraflı olarak sona erdirileceği durumlarda, sözleşmeyi sona erdirecek tarafın maddede belirtilen süre kadar önceden karşı tarafa haber vermesi gerekmektedir. Buna ihbar süresi veya ihbar öneli denir.

Bu süreye uymadan, yani maddede belirtilen süre kadar önceden karşı tarafa haber vermeksizin iş sözleşmesini fesheden işçi veya işverenin karşı tarafa işçinin ihbar süresi kadar ücreti tutarında tazminat ödemesi gerekir ki buna da ihbar tazminatı denir.

4857 sayılı Kanununun; 24 üncü maddesinde belirtilen haklı sebeplerle iş sözleşmesinin işçi tarafından feshedilmesi veya 25 inci maddesinde belirtilen haklı sebeplerle işveren tarafından iş sözleşmesinin feshedilmesi hallerinde ise ihbar sürelerine uyma zorunluluğu bulunmamaktadır. 

 

İhbar Süreleri

Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce İşçinin işyerinde çalıştığı süre ile orantılı olarak işten ayrılması için hem işverenin hem de işçinin birbirine önceden işten ayrılacağını ya da işten çıkartılacağını söylemesi gereken süreyi diğer tarafa bildirilmesi gerekir.

İş sözleşmeleri;
a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,
b) İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,
c) İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,
d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra,
Feshedilmiş sayılır. Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir.

Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat (ihbar tazminatı) ödemek zorundadır.

İşçinin İstifası İşverence Kabul Edilmiş ise İşveren İşçiden İhbar Tazminatı İsteyemez.

T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ ESAS NO. 2013/1777 KARAR NO. 2014/204 KARAR TARİHİ kararında; 14.01.2014 Somut olayda, davalı işçinin, davacı işverene 23.05.2011 tarihli istifa dilekçesi sunduğu, istifa dilekçesinin altına şirket yetkilisinin tarih belirtmek suretiyle (26.05.2011), yine bir başka şirket yetkilisi tarafından ise sadece “uygundur” şerhi düşülmek suretiyle imza atıldığı, bu hususun davalının savunmasını teyit ettiği anlaşılmaktadır. Davacı işveren yetkilisi tarafından tarih belirtilmek suretiyle davalı işçinin istifasının uygun bulunması davalı işçiyi ihbar süresi tanıma yükümlülüğünden kurtaracağı düşünülmeden, yazılı gerekçeyle davanın kabulü hatalıdır, denilerek İşçinin istifası İşverence kabul edilmesi halinde İşçiden İhbar Tazminatı istenemeyeceği karar bağlanmıştır.

Sonuç olarak:

İşçinin İşverene sunduğu İstifa dilekçesi şirket yetkililerinin yani İşveren veya İşveren vekili tarafından sadece “uygundur” şerhi düşülmek suretiyle imza atılarak istifanın kabul edilmesi ile İşçiden İhbar Tazminatı istenemeyeceği karara bağlanmıştır.

Bu nedenle şirketlerin işleyişindeki en önemli unsurlardan biri İnsan Kaynakları birimidir, Kurumsal firmalarda insan kaynakları uygulamaları şirketlerde verimliliğin artması, yüksek performansa ulaşılması ve sürekli büyümenin sağlanmasında en önemli destek olarak kabul edilmektedir. Şirketlerde önemsenmeyen ufak sıkıntıların daha sonra içinden çıkılamayan büyük sorunlara dönüşmemesi için sık yapılan hatalardan ders çıkarmak şart.

Şirketlerin her şey yolundayken İnsan Kaynakları süreçlerine önem vermemesi sık rastlanan bir durum.  İnsan Kaynaklarının önemini bilen şirket yönetimi; şirket bünyesinde “İş ve Sosyal Güvenlik konusunda uzman” İnsan Kaynakları yetkilisi bulundurmalarına önem vermeleri gerekliliği bulunmakta olup konusunda uzman İnsan Kaynakları Yetkilerinin şirket için hazırlamış olduğu İşe Başlama ve İşten Ayrılma Süreç Prosedürlerinin uygulanmasına dikkat etmelidirler.

12.03.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM