YAZARLARIMIZ
Musa Çakmakçı
Sosyal Güvenlik Uzmanı
arashan@ttmail.comDanıştay “Yüz Tanıma Sistemi İle Mesai Takibi Uygulamasının” Anayasaya Aykırı Olduğuna Hükmetti

Şirketler, kendi bünyesinde çalışan personelin işe giriş çıkış zamanlarının kayıt altına alınması ve bu kayıtlara dayanılarak; personelin devam durumu, fazla mesai, varsa vardiya zamanlarını biyometrik tarama sistemini kurarak Personel Devam Kontrol Sistemi (PDKS) ile mesai takibi uygulaması yapmaktadır. Bu uygulama parmak izi, göz bebeği ile yüz tanıma ve kart okutma vb. sistemler ile yapılmaktadır.     

Danıştay11. Dairesi: Yüz tanımayla mesai kontrolü Anayasa'ya aykırı olduğuna hükmetti.

Danıştay 11. Dairesi'nin 13.06.2017 tarih ve E.2017/816, K.2017/4906 sayılı kararı ile personelden kişisel veri alınması kapsamında olan "yüz tanıma sistemi ile mesai takibi uygulamasının’’, kamusal alanda da olsa "özel hayatın gizliliği" ilkesi kapsamında bulunduğuna, toplanan verilerin ileride başka bir şekilde kullanılamayacağına dair bir güvencenin mevcut olmamasını da göz önünde bulundurarak, "yüz tanıma sistemi" ile mesai takibi uygulamasının anayasal ilkelerle bağdaşmadığına hükmetti.

Dava konusu olayda, davalı idare, toptancı hali biriminde görev yapan personelinin mesai takibini yüz tarama sistemi ile yapmaktadır. Davacı sendika tarafından bu uygulamanın iptali için dava açılmıştır. Danıştay temyizen incelediği davada, kamu görevlilerinin mesaiye devam durumlarının kontrolü konusunda ayrıntılı bir yasal düzenlemenin bulunmadığını, personelin yüz tanıma sistemi ile mesai kontrolünün yapılması uygulamasının, temel hak ve hürriyetler içerisinde sayılan özel hayatın gizliliği ilkesi kapsamında kişisel bilgi veya kişisel verilerin alınması kavramları içinde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, ”yüz tanıma sistemi ile mesai takibi yapılmasının” anayasal ilkelere aykırı olduğunu belirtmiştir

Daha önce de Danıştay 5. Dairesi, 10.12.2013 tarih ve E.2013/5730, K.2013/9526 sayılı kararı ile "Parmak izi tarama sisteminin" personelden kişisel veri alınması kapsamında sayıldığı belirtilen kararda, "parmak izi tarama sistemi" ile mesai takibi uygulamasının, "özel hayatın gizliliği" ilkesinin ihlali olması nedeniyle Anayasa'ya aykırı olduğuna hükmetmişti

İşverenin, işyerlerinde işyerine giren kişileri tespit etmek ve kişilerin işyerlerine girmelerini denetleme ve engelleme hakkı vardır. Ancak işyerlerinde biyometrik tarama sisteminin kurulması bağlamında el ve parmak izi, göz bebeği ile yüz okumasının kayıt altına alınması kişiye ilişkin özel nitelikli ham veri olarak kabul edilmekte olup, "özel hayatın gizliliği" kapsamına girmektedir.

 Sonuç olarak işyerinde biyometrik giriş kontrol sisteminin kullanılabilmesi için, çalışanın açık rıza göstermesi, verilerin yasal mevzuata uygun olarak saklanması ve kişisel verilerin resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinip, yok edilmesi kaydıyla mümkün olabilir. Bu nedenle İşverenlerin ve meslek mensuplarının çalışan personelden kişisel verilerin yasal mevzuata uygun olarak uygulanması konusuna hassasiyetle dikkat etmeleri gerekmektedir.

13.11.2017

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM