YAZARLARIMIZ
Musa Çakmakçı
Sosyal Güvenlik Uzmanı
arashan@ttmail.comSGK’dan İşverenlere Bir Çok Kolaylık Uygulaması ve  E-SGK Uygulaması İçinde Yer Alan “İşveren-Sigortalı İşten Çıkış Bildirgesi(4/A) Tescilinde Sistem Hatası

Tarih: 04.10.2016

Sosyal Güvenlik Kurumu son zamanlardaki uygulamalarıyla birçok bürokrasi ortadan kaldırılarak çalışma hayatına özellikle işverenlere büyük kolaylıklar getirilmiştir.

Sosyal güvenlikte, çalışmaya başlayanların SGK’ya bildirilmesi gerekmektedir. İstisnalar hariç, sigortalı işe giriş bildirgesinin bir gün önceden ve işten ayrılış bildirgesinin de 10 gün içinde internetten yapılması gerekmektedir.

İşverenler, sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgesini bilindiği üzere E-SGK Uygulaması bölümünde https://uyg.sgk.gov.tr/SigortaliTescil/amp/loginldap içinde yer alan “İşveren-Sigortalı İşe Giriş ve İşten Çıkış Bildirgeleri (4/a)” menüsü aracılığıyla herbir işe giriş ve işten ayrılış bildirgesi için tek giriş yaparak Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) göndermektedirler.

Sosyal Güvenlik Kurumu 09.09.2016 tarihinde yapmış olduğu duyuru ile birden fazla sigortalı çalıştıran işverenler için, işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerini kuruma toplu olarak gönderebileceklerini duyurmuş olup buna yönelik olarak “İşveren-Sigortalı İşe Giriş ve İşten Çıkış Bildirgeleri (4/a)” programına “Toplu işe giriş ve ayrılış bildirge girişi” menüsü ilave edilmiştir.

SGK bu vesile ile özellikle çok sayıda işçi giriş-çıkışı olan büyük işyerleri ile bir başka SGK dosyasına nakillerde işçi giriş ve çıkışının tek tek  yapılmasının zaman kaybına sebep olmaması için yapılan düzenleme ile bu sorunların çözümünde önemli bir değişiklik yaparak işverenlere önemli kolaylık sağlamıştır.

Diğer bir değişiklik ise daha önceden inşaat, balıkçılık ve tarım dışında kalan işyerlerinde işe başlatılacakların sigortalı işe giriş bildirgesinin işverenleri tarafından en geç sigortalıların çalışmaya başladığı günden önceki gün kuruma verilmesi gerekmektedir. E-sigorta sistemi işe giriş bildirgesinin verildiği gün, bildirgenin iptaline izin vermekteydi. Bu nedenle, çalışmaya başlaması gerektiği günden önceki gün işe giriş bildirgesi verilen işçinin  işe gelmemesi halinde, bildirgenin verildiği günü takip eden günde, bildirgenin E-sigorta vasıtasıyla iptal edilmesine sistem izin vermemekteydi. Bu durumda, işçinin işe başlamadığını kanıtlayan tutanak vb. belgelerle bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezine başvurularak, işe giriş bildirgesinin iptali sağlanırdı.

25 Ağustos 2016 tarihli 29812 sayılı Resmi Gazetede Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmelik yayımlanmıştır.  Yayımlanan bu yönetmelikle SGK uygulamalarında işverenler için önemli düzenlemelere gidilip kolaylık sağlanmış olup, Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde 7. maddesine eklenen fıkra ile "Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalı çalıştıran işverenler  e-sigorta yoluyla yaptıkları bildirimleri bildirgede belirtilen ”İşe giriş tarihini takip eden ilk iş günü saat 23.59 a kadar e-sigorta yoluyla iptal edebilir  hükmü getirilmiştir. Böylece sigortalı işe giriş bildirgelerinin” İşe giriş tarihini takip eden ilk iş günü 23.59 a kadar elektronik ortamda iptal edilebilmesi  imkânı “  getirilmiştir.

Bir işyerinde çalışan işçilerden biri veya birçoğu işten çıktığı zaman SGK Çıkış İşlemleri en geç 10 gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna internet üzerinden bildirilmesi gerekmektedir. İşçi işten çıktığı için 10 gün içinde bildirim yapılmazsa SGK tarafından işyerine ceza tahakkuk ettirilir. 10 günlük süre azami süredir. İşçi çıktığı günden itibaren 10 gün içinde istenilen tarihte işçi çıkışı bildirilebilir.

İşten ayrılan bir işçinin İşten ayrılışı aşağıdaki şekilde bildirilir.  E-SGK Uygulaması bölümünde https://uyg.sgk.gov.tr/SigortaliTescil/amp/loginldap içinde yer alan “İşveren-Sigortalı  İşten Çıkış Bildirgeleri (4/a)” menüsü aracılığıyla Kullanıcı adı, sistem şifresi ve işyeri şifresi, girerek işten ayrılış bildirgesini Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) göndermektedirler.


Burada önemli bir husus  göz önüne çarpmakta olup Kullanıcı adı, sistem şifresi ve işyeri şifresini giren İşveren bu işyerine kayıtlı olmayıp, bu işyerinde çalışmayıp, herhangi başka bir işyerinde çalışan SGK’(4/a)”lının kendi işyerinde çalışmasa da kendi işyerinde çalışıyormuş gibi SGK çıkışını yapabilmektedir. Bu da özellikle grup şirketlerde birçok yanlış işten çıkış yapılmasına sebebiyet vermektedirSosyal Güvenlik Kurumu yetkililerinin sistemden kaynaklanan bu hatayı düzelterek kendi işyerinde çalışmayan SGK’(4/a)”lının kendi işyerlerinden işten çıkış işlemelerinin önlenmesini sağlayarak özellikle grup şirketlerde SGK çıkış işlemlerinde oluşabilecek hataların önlenmesini sağlayacaklardır.

 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 
 

GÜNDEM