YAZARLARIMIZ
Musa Çakmakçı
Sosyal Güvenlik Uzmanı
arashan@ttmail.comAnonim Şirketlerin Kurucu Ortakları İle Yönetim Kurulu Üyesi Olmayan Ortakların Şirketlerinde 4-A Kapsamında Sigorta Tescilinde Sistem Hatası

Tarih: 05.01.2016

1.10.2008 tarihi itibariyle 5510 Sayılı Kanun’un 4. Maddesinin (b) bendi ile sadece yönetim kurulu üyesi olan ortakları zorunlu (Bağ-kur 4-b) sigortalık kapsamına almış olup, kurucu ortak veya yönetim kurulu üyesi olmayan ortakları zorunlu sigortalılık kapsamı dışında bırakmıştır. 5510 Sayılı Kanunun Geçici 22. maddesi ile anonim şirket kurucu ortağı olup Bağ-Kur (4-b) kapsamında sigortalı olan ve bu kapsamında kalmak isteyenler için 1.04.2009 tarihine kadar süre tanınmış, bu tarihe kadar kuruma yazılı olarak başvuranların sigortalılıkları sürdürülmüştür. Başvuru yapmayan anonim şirket kurucu ortaklarının ise bu sigortalılıklarına 1.10.2008 tarihi itibariyle son verilmiştir.

 Anonim şirketlerin kurucu ortakları ile yönetim kurulu üyesi olmayan ortakları zorunlu(Bağ-Kur4-b ) sigortalılık kapsamı dışında tutulmuşlardır. Yönetim kurulunda olmayan bu ortaklar, ortak olduğu şirkette ayrıca şirket tüzel kişiliği ile aralarında hizmet akdi karşılığında ücret alarak başka bir görev üstleniyorlarsa 4-a kapsamında sigortalı olabileceklerdir.  Zira bu kişiler zorunlu sigortalılık (Bağ-kur 4-b)  kapsamında da bulunmamaktadırlar.

5510 Sayılı Kanun’un 4. Maddesinin (b) bendi ile sadece yönetim kurulu üyesi olan ortakları zorunlu (Bağ-kur 4-b) sigortalık kapsamına almış olup, kurucu ortak veya yönetim kurulu üyesi olmayan ortakları zorunlu sigortalılık kapsamı dışında bırakmış ve bu  ortaklar şirkette ayrıca başka bir görev üstleniyorlarsa  4-a kapsamında sigortalı olabilecek olmalarına rağmen Sigortalı İşe Giriş - SGK
https://uyg.sgk.gov.tr › SigortaliTescil de hata vermekte olup “
 “Kendi işyerinizden 4a kapsamında sigorta bildirimi yapmakta olduğunuz anlaşılmıştır, 4a tescil işleminiz geçersizdir. Uyarı yazı çıkmaktadır “ SGM MERKEZLERİ bu tür sigorta tescillerinin sigorta girişinin dilekçe ekinde elden verilmesini  ve ilgili şirketten Ticaret Sicil Gazetesi’ni istemektedirler , sistemden oluşabilecek cezalar için itiraz dilekçeleri ile kuruma başvurmaları istenmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu yetkililerinin sistemden kaynaklanan bu hatayı düzelterek kurucu ortak veya yönetim kurulu üyesi olmayan ortakların şirketlerinde 4-a kapsamında sigorta tescil işlemlerinin sistem üzerinden yapılmalarını sağlayacaklardır.

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 
 

GÜNDEM