YAZARLARIMIZ
Mesut Öksüzler
Yeminli Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
mesutoksuzler@gmail.comVergi Yükü Bakımından Kar Payı ile Huzur Hakkının Karşılaştırılması

Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilebilmektedir. Verilen huzur hakkı Gelir Vergisi Kanunu’ nun 61. maddesi uyarınca ücrettir. Kar payı ile huzur hakkı arasında vergisel açıdan en temelde üç fark vardır.

Birinci fark; dağıtılan kar payının gider yazılamamasına karşılık, huzur hakkının giderleştirilebilmesidir.

İkinci fark; kar payı dağıtımı için doğal olarak şirketin kar etmiş olması gerekirken, huzur hakkı verilebilmesi için şirketin karlı olması gerekmemektedir.

Üçüncü fark ise; kar payının menkul sermaye iradı, huzur hakkının ücret olarak gelir vergisine tabi olmasıdır. 

Aşağıda yer alan farklı tutarlardaki huzur hakkı ödemesi ve kar payı için vergi yükleri hesaplanmıştır.

Kar Payı Hesaplaması

1-Brüt Kar Payı Tutarı

500.000,00

1.000.000,00

2.500.000,00

5.000.000,00

10.000.000,00

20.000.000,00

2-Tevkifat Tutarı (1*0,10)

50.000,00

100.000,00

250.000,00

500.000,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3-Ödenecek Net Kar Payı (1-2)

450.000,00

900.000,00

2.250.000,00

4.500.000,00

9.000.000,00

18.000.000,00

4-Beyan Edilecek Kar Payı (1*0,50)

250.000,00

500.000,00

1.250.000,00

2.500.000,00

5.000.000,00

10.000.000,00

5-Hesaplanan Gelir Vergisi

67.400,00

154.900,00

435.900,00

935.900,00

1.935.900,00

3.935.900,00

6-Mahsup Edilecek Tevfikat Tutarı (2)

50.000,00

100.000,00

250.000,00

500.000,00

1.000.000,00

2.000.000,00

7-Ödenecek Vergi (5-2)

17.400,00

54.900,00

185.900,00

435.900,00

935.000,00

1.935.900,00

8-İade Edilecek Vergi (2-5)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9-Toplam Vergi Yükü (5)

67.400,00

154.900,00

435.900,00

935.900,00

1.935.900,00

3.935.900,00

10-Vergi Yükü Oranı (9/1)

13,48%

15,49%

17,44%

18,72%

19,36%

19,68%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huzur Hakkı Hesaplaması

1-Brüt Huzur Hakkı Tutarı

500.000,00

1.000.000,00

2.500.000,00

5.000.000,00

10.000.000,00

20.000.000,00

2-Hesaplanan Tevkifat

148.500,00

329.500,00

929.500,00

1.929.500,00

3.929.500,00

7.929.500,00

3-Damga Vergisi (1*0,00759)

3.795,00

7.590,00

18.975,00

37.950,00

75.900,00

151.800,00

4-Kurumlar Vergisi Avantajı (1*0,23)

115.000,00

230.000,00

575.000,00

1.150.000,00

2.300.000,00

4.600.000,00

5-Toplam Vergi Yükü (2+3-4)

37.295,00

107.090,00

373.475,00

817.450,00

1.705.400,00

3.481.300,00

6-Vergi Yükü Oranı (5/1)

7,46%

10,71%

14,94%

16,35%

17,05%

17,41%

Not: Bura da dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da huzur hakkı ödemesinde şirketin karlı olup olmadığıdır. Şirketin geçmiş yıl zararları var ise veya zarar açıklayan bir şirket ise kurumlar vergisi avantajı oluşmayacağından daha avantajlı hale gelecektir.

Ayrıca

Huzur hakkı çalışan yöneticilerin harcadıkları emek ve mesailerine karşılık, genel kurul kararları ile belirlenen ve yöneticilere genellikle aylık olarak ödenmesi kararlaştırılan bir meblağ olduğundan huzur hakkı alacağı iş sözleşmesi veya İş Kanunu’ndan doğan bir alacak değildir.

Yönetim kurulu üyeleri kanundaki şartları yerine getirerek huzur hakkı almalarını sağlayabilirler. Ancak tespit edilecek bu huzur hakkı miktarının emsallerinden fazla olmaması ve şirketin gücü ile orantılı olması gerekmektedir. Buna dikkat edilmediği taktirde Kurumlar Vergisi Kanununun Transfer Fiyatlandırması hükümleri devreye girecektir.

05.08.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM