YAZARLARIMIZ
Mehmet Yolcu
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
mehmetyolcu_007@hotmail.comFinansal Tabloların Bağımsız Denetime Hazırlanması

Şirketlerin anayasası Türk Ticaret Kanunu’dur. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) şirketlerin finansal bilgilerinin oluşturulmasında “dürüst resim ilkesi” benimsemiştir. Dürüst resmin ise finansal tablo bilgilerinin karşılaştırı­labilir, anlaşılabilir ve şeffaf olması gibi bir zorunluluk olarak Türkiye Muhasebe ve Raporlama Standartlarının uygulanması ile sağlanacağı anlayışına dayandırılmıştır. Bu kapsamda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 64/5. maddesi ticari defterlerin tutulmasında Vergi Usul Kanunu hükümlerinin uygulanmasına, finansal tabloların oluşturulmasında ve raporlanmasında “Türkiye Muhasebe Standartları’na” atıf yapmakta ve envanter işlemleri, varlık ve yükümlülüklerin değerlemesi, ilişkili taraflar ile olan finansal ve ticari ilişkiler, ortaklık payları ve kar dağıtımı, öz sermayesinin yeterliği ve finansal tabloların hazırlanması ve sunumunda, Türkiye Muhasebe Standartlarının uygulanmasını zorunlu tutan düzenlemelere yer verilmiştir.

Bilindiği üzere, Türk Ticaret Kanunu gereği bağımsız denetime tabi işletmeler 01.01.2013’den itibaren Türkiye Muhasebe Standartlarına geçip dönem sonlarında finansal tablolarını “ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu “ (KGK) tarafından yayımlanan Finansal Tablo Ör­nekleri ve Kullanım Rehberi’ne uygun olarak hazırlamak zorundadırlar.

Bağımsız Denetim, Bağımsız Denetime Tabi Şirketler ve Düzenlenecek Raporlar: “ Bağımsız Denetim raporu ve Yıllık Faaliyet Raporu Hazırlama Zorunluluğu bulunmaktadır.

Bağımsız denetime tabi işletmeler tarafından Vergi Usul Kanunu (VUK) ve Tekdüzen Hesap Planı (TDHP) göre hazırlanan finansal tabloların “ Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ve Kapsamlı Gelir Tablosu”  kalemlerinin; Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) uygulamalarına göre dönüştürülmesinde aşağıdaki standartların dikkate alınarak uygulanması:

-       Türkiye Muhasebe Standartlarının İlk Uygulaması,

-       Finansal Araçlar, Uzun Vadeli Finansal Varlık Yatırımlar ve İştirakler,

-       Borçlanma Maliyetleri,

-       Stoklar,

-       Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller,

-       Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar, 

-       Şerefiye,

-       Satış Amaçlı Duran Varlıklar,

-       Çalışanlara Sağlanan Faydalar,

-       Karşılıklar, Koşullu Borçlar, Koşullu Varlıklar,

-       Devlet Teşvikleri,

-       Kiralama İşlemleri,

-       Hasılat ve Kiralama İşlemleri,

-       İnşaat Sözleşmeleri,

-       İlişkili Taraf İşlemleri,

-       Ertelenen Vergi

 

İşletmeler TMS 1 ve TFRS 1 Standartları uyarınca TMS ve TFRS uyumlu finansal tablolarda yer alan kalemler, karşılaştırmalı olarak gerçeğe uygun değerleri yansıtmak kaydı ile aşağıdaki “Finansal Tablolar “ setini hazırlamalıdır;

1- Finansal Durum Tablosu,

2- Kapsamlı Gelir Tablosu,

3- Nakit Akış Tablosu

4- Özkaynak Değişim Tablosu ve

Dipnot açıklamaları.

Finansal tablo kalemlerinin gerçeği yansıtması için değerleme teknikleri kullanılarak, parasal tutarların “İtfa Edilmiş Maliyet ve Etkin Faiz Oranı” ile aşağıdaki hesaplanmalar yapılmalıdır;

-       TMS 19 Kapsamında Kıdem tazminatı yükümlülüğü ve aktüeryal hesaplamalar,

-       Kur değerleme,

-       Reeskont ve faiz hesaplama,

-       Kullanım sürelerine göre (Kalıntı Değer) amortisman hesaplama,

-       Dava, İcra ve Garanti Karşılıkları hesaplama,

-       Ertelenen vergi hesaplaması,

-       Likidite, alacak ve borçların yaşlandırılması,

-       Yeniden hesaplamalar,

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 397. maddesinde, şirketlerin bağımsız denetiminin “ Denetim Standartları “na göre yapılması ve denetlenecek finansal tabloların da “ Türkiye Muhasebe Standartları “ na göre hazırlanması, bağımsız denetimden geçmeyen finansal tabloların düzenlenmemiş hükmünde olacağı açıkça belirlenmiştir.

22.02.2017

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM