YAZARLARIMIZ
Mehmet Oğuzkaya
Yeminli Mali Müşavir
m.oguzkayaymm@hotmail.comKısmi Tevkifat Uygulanacak Hizmetlerden “Yukarıda Belirlenen Dışındaki Hizmetler”

Bilindiği gibi, 26.04.2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan ve 01.05.2014 tarihi itibariyle yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliği ile bu tarihe kadar yayınlanmış olan tebliğler Genel Uygulama Tebliğ’nin yürürlük tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ’de; 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar  (I/C-2.1.3.1/b) belirlenmiş alıcılar arasında yer almakta ve Tebliğ’de sayılan kısmi tevkifat kapsamındaki hizmet ifalarında ilgili maddelerde gösterilen oranda KDV tevkifatı yapmakla sorumlu tutulmuşlardır.

Kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler Tebliğde 13 adet madde olarak sıralanmış bu 13 maddeden diğer 12 madde örnekler verilerek açıklanmış, ancak  13. madde olan Yukarıda Belirlenen Dışındaki Hizmetler ise kısa bir açıklama ile şu şekilde belirtilmiştir;

“KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruşlara ifa edilen ve yukarıda belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu idare, kurum ve kuruşlar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır”.

Konuyu kısaca açıklayacak olursak KDV mükelleflerince 5018 sayılı kanuna ekli cetvellerdeki kurumlara ifa edilen ve Tebliğ’nin bu konudaki diğer  maddelerinde sayılmayan bütün hizmet ifalarında 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır. Demek oluyor ki 5018 sayılı kanuna ekli cetvellerde sayılan kurumlara ifa edilen hizmet ifaları Tebliğ’nin lafzıyla “Yukarıda Belirlenen” hizmet ifaları içerisinde yer alıyorsa ilgili maddelerde belirlenen oranlarda KDV tevkifatına tabi tutulacaktır. Tebliğ de 2.1.3.2.1 Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri maddesinde gösterilen 1 numaralı örnekten yola çıkacak olursak:

Örnek 1: (A) Bakanlığı tarafından yapılan enerji nakil hattı işi ihalesini (B) İnşaat A.Ş. kazanmıştır. (B) bu işe ait nakliye işlerini (C) firmasına devretmiştir. Bu durumda, (B)’nin (A)’ya, (C)’nin (B)’ye düzenledikleri faturalarda tevkifat uygulanacaktır.

Bu örnekteki (A) Bakanlığı 5018 sayılı kanunun I sayılı cetvelinde Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri içerisinde bulunmasına karşın ilgili hizmet ifası Kısmi Tevkifat Uygulaması kapsamında   2.1.3.2.1  Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri içerisinde belirtildiğinden  2/10 oranında KDV tevkifatına konu olacaktır. Yani bu hizmet ilgili maddelerde belirtilmeyen bir hizmet ifası olsaydı  5/10 oranında KDV tevkifatı uygulanmalıydı, çünkü (A) Bakanlığı 5018 sayılı kanuna ekli I sayılı cetvelde yer almaktadır.

Tebliğdeki 2.1.3.2.13 Yukarıda Belirlenenler Dışındaki Hizmetler’e bir örnek vermek gerekirse,

5018 sayılı kanuna ekli cetvellerden II Sayılı Cetvelin  B) Özel Bütçeli Diğer İdareler kapsamında yer alan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından KDV mükellefi olan A Limited Şirketinin aktifine kayıtlı bir  binanın öğrenci yurdu olarak kullanılması için yapılan kiralama işleminde, ilgili kurum tarafından bu işleme ait KDV 5/10 oranında tevkifata tabi tutulacaktır. Dikkat edilirse bu örneğimizde yer alan kiralama hizmeti tebliğde Yukarıda Belirlenen hizmet ifaları içerinde geçmemekte, ilgili şirketin diğer faaliyetleri nedeniyle KDV mükellefiyeti bulunduğundan dolayı tam tevkifat  yapılması da söz konusu olmamakta ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ise 5018 sayılı kanuna ekli cetvellerde yer almaktadır.

Sonuç olarak Genel Uygulama Tebliğ’nin Kısmi Tevkifat Kapsamındaki Hizmet ifalarından 2.1.3.2.13 sayılı  ve bu konu ile ilgili sonuncu maddesindeki ayrıntı Tebliğ’nin Kısmi Tevkifat Uygulanacak Hizmetlere ait diğer  maddelerine bakılmadan bir sonuca varılamayacağını aynı zamanda da ilgili hizmet ifa edilen kurumunda 5018 sayılı kanuna ekli cetvellerde yer alıp almadığının doğru bir şekilde sorgulanması ile anlaşılabilmektedir.  

Kaynak

-KDV Genel Uygulama Tebliğ, 5018 Sayılı Kanun

-Mersin Vergi Dairesi Bşk 18008620-130 nolu özelgesi                                                                                                                                         

23.12.2015

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM