YAZARLARIMIZ
Mehmet Küçükşahin
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
mkucuksahin@gmail.comEk Kurumlar Vergisi Beyanı Nedir Ne Değildir? (Özet)

BEYAN ZAMANI: 2022 Kurumlar Vergisi ile birlikte

MATRAH: Kurum kazancından yapılan indirim ve istisna tutarları, indirimli kurumlar vergisi matrahı.

ORAN: Dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin (Yani kar olmasa bile) %10 Oranında. Yurt dışından elde edilen en az %15 oranında vergi yükü taşıdığı tevsik edilen istisnalarda ise %5

ÖDEME ZAMANI: 1. Taksit 2022 yılı kurumlar Vergisi Ödeme Süresi İçinde. 2. Taksit, takip eden 4. ayda

* Ödenen bu vergi gider ve indirim olarak kullanılamaz

**Hiçbir vergiden mahsup edilemeyecektir.

KİMLER MUAF?

10/7/2018 tarihli ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı

Kararnamesinin 407 nci maddesi kapsamında tanımlanan mikro ve küçük işletmelerin (Kobi) teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-ge ve tasarım merkezlerinden elde ettikleri istisnaya ve indirime konu kazançları üzerinden bu vergi hesaplanmayacaktır.

06/02/2023 tarihi itibarıyla, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas İlinin Gürün İlçesinde kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunanlar ek vergiden muaftır

İSTİSNALAR:

⎯Türkiye'de kurulu fonlar ile yatırım ortaklıklarının kazançlarına ilişkin istisna

⎯Risturn İstisnası⎯Sat-kirala-geri al işlemlerinden doğan kazançlarda istisna

⎯Kira sertifikası ihracı amacıyla her türlü varlık ve hakların satışından doğan kazançlarda istisna

⎯Yabancı  paraların  ve  altın  hesaplarının Türk  Lirası  mevduat ve  katılma  hesaplarına

  dönüştürülmesinden elde edilen kazançlara ilişkin istisna

İNDİRİMLER:

-Sponsorluk harcamaları (Amatör kulüpler için %100, profesyonel kulüpler için %50 oranında)

⎯Kurum kazancının %5’i ile sınırlı bağış ve yardımlar (detayı kanunda yazan kurumlara)

⎯Eğitim ve sağlık tesisleri ile dini tesislere ilişkin bağış ve yardımlar (detayı kanunda yazan şartlarda)

⎯Kültür ve turizm amaçlı bağış ve yardımlar (detayı kanunda yazan türde)

Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdî bağışlar

⎯İktisadi işletmeleri hariç, Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış veya yardımlar

⎯VUK 325/A maddesine göre girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarların beyan edilen gelirin %10’unu aşmayan kısmı

⎯korumalı işyeri indirimi

⎯ilgili kanunları uyarınca kurum kazancından indirilebilen bağış ve yardımlar

⎯193 sayılı Kanunun geçici 61 inci maddesi kapsamında tevkifata tabi yatırım indirimi istisnası

4/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 4 üncü  maddesinin üçüncü fıkrasının (I) numaralı bendinin (g) alt bendi hükmüne istinaden Türk lirası  mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru  üzerinden Türk lirasına çevrilen hesaplar ile ilgili olarak;

31/12/2021 tarihli ve 31/03/2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını, 31/12/2023 tarihine kadar Türk Lirası mevduat ve katılım hesabı dönüşüm desteği kapsamında, dönüşüm kuru üzerinden TL’ye bu suretle TL varlığı en az 3 ay vadeli TL mevduat/Katılma hesaplarında olması  durumunda oluşan kur farkı kazancının geçici vergi dönemi ile TL ‘ye çevirdiği tarihe isabet eden kısmı ile, vadeden kaynaklı elde edilen faiz/kar payları vergiden muaf.

Burada paranın TL ye çevrilmesi yetmiyor, ayrıca en az 3 ay vadeli bankaya yatırılması gerekli. Kambiyo karının da tüm döviz gelirleri değil, yukarıdaki aralıkta ve belirtilen orana isabet eden kambiyo kadar.

Aynı husus bilançolarında altın hesabı olanlar için de geçerli. Onlar için de yine en az 3 aylık vadeli ve TL mevduat/Katılım hesabına yatırılması gerekli.

163 Sayılı Glir vergisi Kanunu Geçici 61. Maddeye göre; yürürlük tarihinden önceki yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki, yatırımlarla ilgili yatırım harcamaları (bu tarihten sonra yapılan harcamalar hariç) bu tarihten önceki hükümler uygulanır.

Yatırım İndirimi İstisnasından yararlanan, bu maddenin yürürlük tarihinden önce gerçekleşen yatırım indirimi üzerinden hesaplaması, kazancın yetersiz oluşu nedeniyle sonraki döneme devir yatırım indiriminden yararlanılan kazançlar üzerinden dağıtılsın/dağıtılmasın %19,8 Gelir Vergisi tevkifatı yapılır denilmektedir.

15.03.2023

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM