YAZARLARIMIZ
Mehmet Ferruh Özgüç
Yeminli Mali Müşavir
Mercek Denetim A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
ferruh.ozguc@isbank.net.trKatma Değer Vergisi İade Alacaklarından Mal ve Hizmet Alınan Firmaların Borçlarına Mahsup İmkanı Kalmadı

04 Ocak 2008 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan  26746 sayılı  Seri No 107 sayılı  KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ  ile  84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde :

2.1.2. Tebliğin (I/1.1.1.1) ve (I/1.1.1.3) bölümlerinde yer alan "..., ortaklarının veya mal ya da hizmet satın aldıkları mükelleflerin ..." ibareleri ile (I/1.1.1.2) bölümünde yer alan "..., ortaklarının ya da mal veya hizmet satın aldıkları mükelleflerin ..." ibaresi, "..., adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortaklık payı ile orantılı olmak üzere ortakların (komandit şirketlerde sadece komandite ortakların)..." şeklinde değiştirilmiştir.

Denmektedir. Bu tebliğin bu maddelerine tekabil eden eski şekilleri ise

1.1.1.1. İthalde Alınanlar Dışındaki Vergi Borçlarına Mahsup

Mükelleflerin katma değer vergisi iadelerini; kendilerinin, ortaklarının veya mal ya da hizmet satın aldıkları mükelleflerin ithalde alınanlar dışındaki vergi borçlarına mahsubunu talep etmeleri halinde, mahsup için aranan belgelerin ibraz edilmiş olması kaydıyla iade talepleri yerine getirilir. Kendi vergi borcuna mahsup talebinde bulunan mükelleflerin işlemleri 15 gün içinde tamamlanır.

1.1.1.2. İthalde Alınan Vergilere Mahsup

Mükellefler iade alacaklarını; kendilerinin, ortaklarının ya da mal veya hizmet satın aldıkları mükelleflerin ithalde alınan vergilerden doğan borçlarına mahsubunu talep edebilirler. Mahsup için, ilgili gümrük idaresinden mükellefin vergi dairesine hitaben yazılan ve ithalde alınan vergiler ile varsa gecikme faizi, zam ve ceza tutarları ile ödemenin yapılacağı gümrük saymanlığı ve hesap numarasını belirtir bir yazı alınır. Mahsup tutarını gösteren saymanlıklar arası işlem fişi ilgili gümrük saymanlığına gönderilir. Herhangi bir nedenle mahsup yapılamaması halinde, gümrük saymanlığınca düzenlenecek saymanlıklar arası işlem fişi ile mahsup edilemeyen tutar ilgili vergi dairesine derhal iade edilir.

Tesliminden sonra ödeme veya diğer nedenlerle vergi dairelerince gönderilen tutara göre azalmışsa, prim borcu tutarından arta kalan kısım ilgili SSK şubesi tarafından derhal vergi dairesine iade edilecektir. Arta kalan tutarın prim borçlusuna iadesi veya ileride doğacak prim borçlarına mahsup edilmek üzere bekletilmesi  mümkün değildir.

Sosyal Sigortalar Kurumu prim borçlarının tahsilinde de 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulandığından, vergi dairesince bu işlemlerin gerçekleştirildiği tarihte prim borcunun vadesinin geçmiş olması halinde, borcun vade tarihi ile Sosyal Sigortalar Kurumuna ödemenin yapıldığı tarihler arasında gecikme zammı uygulanabileceği hususunun mükelleflerce göz önünde bulundurulması gerekir.  Demekteydi .

Bu durumda değişen eski şekildeki  koyu yazılar çıkarılarak  yerine
"..., adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortaklık payı ile orantılı olmak üzere ortakların (komandit şirketlerde sadece komandite ortakların)..." konulduğunda,

tebliğin yayımı  tarihinden itibaren Artık;

- Mal ve hizmet alınan firmaların vergi  ve ssk borçlarına ,ithalde alınan vergilere,

- İhracatçı firmaların imalatçı firmalarının vergi ve ssk borçlarına ve ithalde alınan vergilerine mahsup imkanı kalmamıştır.

- Anonim ve Limited şirketlerin ortaklarının, komantid şirketlerde komanditer ortakların vergi borçlarına  mahsup imkanı kalmamıştır,

Özellikle İmalatçı firmalar, ihracatçı firmaların vergi iade alacağından borçlarını mahsup ettirme imkanları kalmadığından ,kendi bünyelerinde KDV alacağı yaratmaları gerekecektir.

İmalatçı firmalar satışlarını ihraç kaydı ile yaparak, nakit akımlarını kontrol altında bulundurmalılar.

Bu durum grup şirketlerde finansal karışıklıklara sebebiyet verecek bir durum olduğundan dikkatli olunması gerekecektir.

Saygılarımla.

 

11.01.2008

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM