YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comGeç Ödenen Geçici Verginin Beyanname Üzerinden Mahsubu Mümkün Müdür?

Değerli okurlar, bu hafta geçici vergi ödemesini geç yapan mükellefleri ilgilendiren oldukça önemli bir konuya değineceğim. Geç ödenen bir geçici vergi kurumlar vergisinden mahsup edilebilir mi?

Örneğin şirket 4.dönem geçici vergi beyannamesinde tahakkuk eden vergisini 17 Şubat 2022 yerine 10 Nisan 2022 tarihinde ödemiş olsun. Bu takdirde henüz 2021 yılının kurumlar vergisi beyannamesi verilmediğinden dolayı ödenen bu vergi kurumlar vergisi beyannamesinden mahsup edilebilir mi?

TEBLİĞDE AÇIK BİR HÜKÜM YOK

Konunun en net ele alındığı tebliğ 252 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğidir. Söz konusu tebliğin 2.2. Beyanname Üzerinden Hesaplanan Vergiye Mahsup başlıklı bölümünde geçen ifadeler aynen aşağıdaki gibidir;

Yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden ilgili hesap dönemine ilişkin geçici vergi dönemlerinde ödenen geçici vergi mahsup edilir.

Mahsup işleminin yapılabilmesi için, tahakkuk ettirilmiş geçici verginin ödenmiş olması gerekmektedir. Geçici vergi dönemleri itibariyle tahakkuk ettirilmiş, ancak ödenmemiş bulunan geçici verginin yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmesi mümkün değildir.

Tahakkuk ettirilmiş ancak ödenmemiş olması dolayısıyla yıllık beyanname üzerinden hesaplanan vergiden mahsup imkanı bulunmayan geçici vergi tutarları terkin edilir. Terkin edilen geçici vergi tutarı için vade tarihinden terkin edilmesi gereken tarih olan yıllık beyannamenin verilmesi gereken kanuni sürenin başlangıç tarihine kadar gecikme zammı uygulanır.

MALİYE İDARESİ MAHSUBA İZİN VERMEMEKTEDİR

Maliye idaresi tebliğin yukarıda yer alan “yıllık beyannamenin verilmesi gereken kanuni sürenin başlangıç tarihine kadar gecikme zammı uygulanır” cümlesine istinaden yıllık beyannamenin verilmesi gereken tarihin başlangıcı olan 1 Nisan’dan sonra yapılan geçici vergi ödemelerinin mahsubuna izin vermemektedir.

SONUÇ

Geçici verginin yıllık kurumlar vergisi beyanname verme süresi içerisinde ( 1 Nisandan sonra ödense dahi) ödenmesi halinde kanaatimizce kurumlar vergisinden mahsubuna bir engel durum söz konusu değildir. Zira 252 nolu Gelir Vergisi Tebliğinin yukarda yer alan amir hükmünde de beyannameden mahsup edilemeyeceğine yönelik hiçbir kanuni düzenleme yer almamaktadır.

Diğer taraftan vergisini geç ödeyen (örneğin Nisan tarihinden sonra) mükellefin yüzde 5 gelir/kurumlar vergisi indiriminden yararlanıp yararlanamayacağı da bir diğer tartışma konusudur. 193 sayılı Kanunun Mükerrer 121 maddesinde indirimden faydalanmak için belirtilen maddeler arasında;

İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla, (1) numaralı bent kapsamındaki vergi beyannameleri üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenmiş olması

Şartı yer almaktadır. Görüldüğü üzere beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergilerin ödenmiş olması şartı da sağlandığından yüzde 5 vergi indirim hakkının kaybedilmeyeceği kanaatindeyiz.

28.07.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM