YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.com2021 Yılı Yüzde 5 Vergi İndiriminden Yararlanamayanların Dikkatine!

Değerli okurlar, bu hafta 2021 yılına ilişkin verilen Kurumlar Vergisi Beyannamelerinde yüzde 5 vergi indiriminden yararlanamayan mükelleflere yönelik önemli hatırlatmalar yapacağız.

Bilindiği üzere yüzde 5 vergi indiriminden yararlanmanın temel şartları;

İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş (Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz.) olması,

Kesinleşmiş olması koşuluyla vergi beyannamelerindeki vergi türleri itibarıyla ikmalen, re'sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması,

İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla, tahakkuk eden vergilerin ödenmiş olması

Şarttır.

2022 YILINDAN İTİBAREN YENİ BİR UYGULAMA BAŞLIYOR

GVK Mükerrer 121.maddede düzenlenen bu uygulama 7338 sayılı Kanunla birlikte yeni bir hal almıştır. 7338 sayılı Kanunlar eklenen bent aşağıdaki gibidir.

1/1/2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere 26.10.2021)

(1) numaralı bentte belirtilen süre içerisinde kesinleşmiş olması koşuluyla vergi beyannamelerindeki vergi türleri itibarıyla ikmalen, re'sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması (Kesinleşen tarhiyatların, indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl için geçerli olan, birinci fıkradaki indirim tutar sınırının %1'ini aşmaması durumunda bu şart ihlal edilmiş sayılmaz.)

2022 TARİHİNDEN İTİBAREN VERİLMESİ GEREKENLER İBARESİ 2021’İ DE KAPSAR!

İlgili maddeyi önce anlaşılır hale getirelim. Yukarıdaki bende göre, 2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde GVK Mükerrer 121.maddede yer alan 2.000.000 TL’lik sınırın yüzde 1’i olan 20.000 TL aşmaması halinde ikmalen, resen veya idarece yapılan bir tarhiyat varsa bile yüzde 5 vergi indiriminden yararlanılabilecektir.

Ancak madde metninde dikkat edilirse 1/1/2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere ibaresi yer almaktadır.

Oysa 2021 yılı Kurumlar Vergisi veya Yıllık Gelir Vergisi beyannameleri tarih olarak 01/01/2022 tarihinden itibaren verildiklerinden dolayı pekâlâ bu uygulamaya dahildirler. Aksi olsaydı, kanun metninde 2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken değil, 2022 hesap dönemine ilişkin verilmesi gereken ibaresi yer alırdı.

Oysa bazı mükelleflerin yukarıda yer alan 20.000 TL’lik sınırın altında bulunan borçlarından dolayı bu uygulanamadan yararlanamadıklarına şahit oluyoruz.

Maliye İdaresinin bu konunun üzerine önemle gitmesi gerektiğini düşünüyoruz. Aksi takdirde 1000 TL’lik borç yüzünden yüzbinlerce liralık indiriminden yararlanamayan mükellefler yargı yoluna başvurdukları takdirde mükellefler lehine kararlar tesis edilmesi kuvvetle muhtemeldir.

20.05.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM