YAZARLARIMIZ
Kerim Çoban
E.Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi
Çoban Gümrük Dış Ticaret Denetim Danışmanlık ve
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği A. Ş.
k.coban0306@gmail.comİthalatta İndirilemeyecek Katma Değer Vergisinin Geçiş Süreci

Bilindiği üzre:

1-  24.11.2023 tarih ve 32379 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemi Uygulamaları Kapsamında Hesaplanan Katma Değer Vergisinin İndirim Hakkının Kaldırılmasına Dair 23.11.2023 tarih ve 7846 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı” ile;

İthalatta gözetim uygulanması hakkında ilgili mevzuat uyarınca, gözetim uygulamasına tabi tutulan mallara ilişkin gümrük beyannamelerinde beyan olunan ve tevsik edilemeyen tutarlar ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve katma değer vergisi matrahına dâhil olan her türlü vergi, resim, harç ve paylar dolayısıyla, 

İthalatta korunma önlemleri uygulanması hakkında ilgili mevzuat uyarınca korunma önlemi olarak uygulanan gümrük vergisi ve/veya ek mali mükellefiyetler, ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında ilgili mevzuat kapsamında uygulanan dampinge karşı vergi ve telafi edici vergiler ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve katma değer vergisi matrahına dâhil olan her türlü vergi, resim, harç ve paylar dolayısıyla,

Ödenen Katma Değer Vergisi’nin indirim hakkı 24.11.2023 tarihinden itibaren/ 24.11.2023 tarihi itibarı ile kaldırılmıştır.

2- 28.12.2023 tarih ve 32413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 8000 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile; 23.11.2023 tarih ve 7846 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararının eki Karara aşağıdaki Geçici Madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 1: 24.11.2023 tarihinden önce ithalat bedelinin bankacılık sistemi üzerinden ödendiği tevsik edilen malların (eşyaların) en geç 01.04.2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) ithal edilmesi halinde bu Karar hükümleri uygulanmaz.”

- Bu Karar 24.11.2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

- Bu Karar hükümlerini Hazine Maliye Bakanlığı yürütür.

Denilmiştir.

Sonuç Olarak

24.11.2023 tarih ve 32379 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 23.11.2023 tarih ve 7846 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı” ile kaldırılan KDV indirim hakkı,

28.12.2023 tarih ve 32413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 8000 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile geçici olarak esnetilmiş olup;

24.11.2023 tarihinden önce ithalat bedelinin bankacılık sistemi üzerinden ödendiği tevsik edilen malların/ eşyaların, en geç 01.04.2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) ithal edilmesi durumunda 23.11.2023 tarih ve 7846 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın uygulanmayacağı,

Diğer bir deyişle; 24.11.2023 tarihinden önce ithalat bedelinin/ bedellerinin bankacılık sistemi üzerinden ödendiği tevsik edilen/ ispatlanan malların/ eşyaların, en geç 01.04.2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) ithal edilmesi durumunda, yani ilgili gümrük beyannamesinin/ Serbest dolaşıma giriş (ithalat) beyannamesinin tescil edilmesi [mümkünse, gümrük beyannamesinin tesciline ilave olarak ilgili beyanname kapsamı eşyaların vergilerinin yatırılması/ teminata bağlanması veya muaflık hükümlerinin uygulanması ile diğer gümrük işlemlerinin tamamlanması] kaydıyla, KDV indiriminin eskisi gibi yapılabileceği,

Anlaşılmaktadır.

23.02.2024

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM