YAZARLARIMIZ
Kerim Çoban
E.Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi
Çoban Gümrük Dış Ticaret Denetim Danışmanlık ve
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği A. Ş.
k.coban0306@gmail.comÜzerlerinde ve/veya İç ve Dış Ambalajlarında Üretildiği Ülkeden Başka Bir Ülke Ürünü Olduğunu Gösteren veya Böyle Bir İzlenim Uyandıran İsim Ya Da Simgeler Taşıyan Eşyanın Türkiye'ye İthali

4458 sayılı Gümrük Kanunun 55.maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yasaklanan eşya, Kanun’un 56.maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren eşya ile kanun veya genel idari düzenleyici işlemlerle ithali yasaklanan eşyanın transitine izin vermeye Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri yetkilidir. Gerekli şartların yerine getirilmesi şartıyla söz konusu eşyaların transitine izin verilir.

Üzerlerinde ve/veya iç ve dış ambalajlarında üretildiği ülkeden başka bir ülke ürünü olduğunu gösteren veya böyle bir izlenim uyandıran isim ya da simgeler taşıyan eşyanın, üzerindeki söz konusu isim ve simgelerin kaldırılması veya eşyanın gerçek menşeinin gösterilmesi amacıyla, usul ve esasları yönetmelikle belirlenecek elleçleme faaliyetlerine izin verilebilir.

Elleçleme faaliyetlerine ilgili gümrük idaresince, Gümrük Kanunu’nun 56.maddesinin birinci fıkrası kapsamına girdiğine karar verilen eşyanın üzerlerinde veya iç ve dış ambalajlarında yer alan ve üretildiği ülkeden başka bir ülke ürünü olduğunu gösteren veya böyle bir izlenim uyandıran isim, simge, ibare ya da etiketlerin sökme, kazıma, silme, kesme ve sair yöntemlerle eşyanın veya ambalajının üzerinden kaldırılmasıyla veya gerçek menşe ülkesini gösteren ibarelerin eklenmesiyle sınırlı olarak izin verilir ve elleçleme işlemleri, eşyanın zarar görmemesi ve asli niteliklerinin değiştirilmemesi koşuluyla yapılır. Bu kapsamda yapılan elleçleme faaliyetlerine, yazılı talep üzerine gümrük idarelerince izin verilir

- Üzerlerinde ve/veya iç ve dış ambalajlarında üretildiği ülkeden başka bir ülke ürünü olduğunu gösteren veya böyle bir izlenim uyandıran isim ya da simgeler taşıyan eşyanın Türkiye'ye ithalinde: Söz konusu eşyanın kaçakçılık kastıyla Türkiye’ye getirilmemiş olması, gümrük işlemleri sırasında menşeinin doğru beyan edilmiş olması, ilgili belgeleri üzerinde (Eşya faturası, çeki listesi, taşıma belgeleri, menşe belgesi, menşe ispat belgeleri, vb.) menşeinin doğru olarak yer alması/ belirtilmesi şartıyla;

1- Söz konusu eşya taşıt üstünde, antrepo veya geçici depolama ya da gümrükçe geçici depolama statüsünde izin verilen yerlerde iken, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun ve Gümrük Yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında gümrük idaresinden alınacak yazılı izinle, gümrük idaresinin nezaretinde elleçleme işlemine tabi tutularak eşyaların üzerlerinde ve/veya iç ve dış ambalajları, paket, kutu veya kolilerinde, üretildiği ülkeden başka bir ülke ürünü olduğunu gösteren veya böyle bir izlenim uyandıran isim, bilgi veya simgelerin sökülmesi (sökme, kazıma, silme, kesme ve sair yöntemlerle eşyanın veya ambalajının, paket, kutu veya kolilerinin üzerinden kaldırılması) ile eşyanın üzerine gerçek menşe ülkesini gösteren ibarelerin eklenmesi, sonrasında da eşyanın ilgili gümrük idaresine beyan edilerek (SDGB tescil ettirilerek) Türkiye’ye ithal edilebilir.

2- Şayet söz konusu eşya için SDGB tescil ettirilmiş ise; Gümrük Kanununun ve Gümrük Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün konuya ilişkin genelgesi ile Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerine yönelik tasarruflu yazısı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda, ilgili Gümrük idaresinden alınacak yazılı izinle, gümrük idaresinin nezaretinde elleçleme işlemine tabi tutularak eşyaların üzerlerinde ve/veya iç ve dış ambalajları, paket, kutu veya kolileri üzerinde, üretildiği ülkeden başka bir ülke ürünü olduğunu gösteren veya böyle bir izlenim uyandıran isim, bilgi veya simgelerin sökülmesi, (sökme, kazıma, silme, kesme ve sair yöntemlerle eşyanın veya ambalajının, paket, kutu veya kolilerinin üzerinden kaldırılması) ile gerçek menşe ülkesini gösteren ibarelerin eklenmesi suretiyle Türkiye’ye ithaline (Serbest dolaşıma sokulmasına) izin verilir. İlgili gümrük idaresi söz konusu eşyanın menşeinin tespiti için gerekir ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının görüşüne başvurarak (Ticaret ve Sanayi Odası veya Sanayi Odası’na inceleme yaptırarak) eşyanın menşei esas alınarak işlem yapılır.

- Bu konuda daha fazla ayrıntılı bilgiyi, gerekli hukuki ve mevzuat desteğini -isterseniz- Firmamız “Çoban Gümrük Dış Ticaret Denetim, Danışmanlık ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği A. Ş.”den alabilirsiniz.

KAYNAKÇA:

  • 4458 sayılı Gümrük Kanunu. 
  • Gümrük Yönetmeliği.
  • Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün …… sayılı Genelgeleri.
  • Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün ……. tarih ve …… sayılı Yazısı.

25.11.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM