YAZARLARIMIZ
Kemal Efeler
Vergi Müfettişi
kemalefeler@hotmail.comSponsorluk Harcamalarının Kazançtan İndirilebilmesi İçin Gerekli Şartlar

Ticari kazancın elde edilmesi ile doğrudan ilişkisi olmayan veya ilişkisi ölçülemeyen, sosyal amacı öne çıkan harcamalar sponsorluk harcamasıdır. Bu harcamalar ticari kazancın elde edilmesi veya idame ettirilmesi için yapılan genel gider olarak değerlendirilmemektedir. Sponsorluk harcamaları ile ilgili düzenlemelere, “Diğer İndirimler” başlığı altında Kurumlar Vergisi Kanununun 10/1-b ve Gelir Vergisi Kanununun 89/8. maddelerinde yer verilmiştir. Bu madde hükümlerinde ise sadece ilgili Kanunlar uyarınca tespit edilen amatör spor dallar için tamamının, profesyonel spor dalları için %50’ sinin kazanç olması halinde beyannamede indirim konusu yapılabileceği belirtilmiş, sponsorluk harcamalarının kurum kazancından indirilebilmesi için gerekli şartlara ise 1 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde ayrıntılı bir şekilde yer verilmiştir. Tebliğde yer alan şartlar aşağıda özetlenmiş olup, bu şartların gelir vergisi matrahının tespitinde indirimi yapılacak sponsorluk harcamaları içinde geçerli olacağı tabidir.

 • Sponsor olan kurumun adının anılması koşuluyla resmi spor organizasyonları için yapılan saha, salon veya tesis kira bedelleri, sporcuların iaşe, seyahat ve ikamet giderleri, spor malzemesi bedeli, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün uygun göreceği spor tesisleri için yapılan ayni ve nakdi harcamalar, sporcuların transfer edilmesini sağlayacak bonservis bedelleri, spor müsabakaları sonucuna göre sporculara veya spor adamlarına prim mahiyetinde ayni ve nakdi ödemeler gibi harcamalar sponsorluk harcaması olarak değerlendirilecektir.
 • Sponsorluk hizmeti alan ile sponsor arasında yazılı bir sözleşme yapılması gerekmektedir.
 • Söz konusu harcamalar gider olarak dikkate alındığından, kazancın tespitinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınması ve kazancının yeterli olması halinde, beyanname üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurumlar vergisi veya gelir vergisi matrahından indirilmesi gerekmektedir.
 • Sponsorluk harcamalarının; amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için %50’si kurum kazancından indirilebilecektir. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı bütün branşlar amatör, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığınca sevk ve idare edilen futbol faaliyetlerinden Türkiye Süper Ligi, İkinci Ligi ve Üçüncü Ligleri profesyonel, daha alt düzeyde yapılan diğer futbol faaliyetlerinin ise amatör olarak kabul edilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.
 • Gerçek ve tüzel kişiler, süresiz bir şekilde sponsor olamayacakları gibi; bunların herhangi bir şekilde vergi borçları da bulunmamalıdır.
 • Ayni ya da nakdi olarak yapılan harcamalar, kurumlar vergisi mükelleflerince harcamanın yapıldığı yılda indirim olarak dikkate alınabilecektir.
 • Kazancın yetersiz olması durumunda, indirim sonraki yıllara devredilemez.

Makbuz karşılığı olmaksızın yapılan bağış veya yardımların mükelleflerce indirim olarak dikkate alınabilmesi mümkün değildir. Nakdi destek verilmesi durumunda aşağıdaki belirtilen belgeler tevsik edici belge olarak kabul edilecektir.

 • Sponsorlarca nakdi bir destekte bulunulması ve bu desteğin de hizmeti alanlar adına açılmış bir banka hesabına yatırılmış olunması durumunda, bankalar tarafından verilecek makbuz veya dekontta “sponsorluk amacıyla” yatırıldığına dair bir ifadeye yer verilmesi şartıyla tevsik edici belge olarak kabul edilecektir.
 • Nakdi desteğin nakden elden teslim edilmiş olması halinde ise hizmeti alanlarca düzenlenecek alındı makbuzu, bağışa ilişkin tevsik edici belge olarak kabul edilebilecektir.

Bağış ve yardımların nakden yapılmaması halinde, maliyet bedeli veya kayıtlı değeri, bu değer mevcut değilse takdir komisyonlarınca tespit edilecek değeri esas alınacaktır. Ayni destek verilmesi durumunda aşağıdaki belirtilen belgeler tevsik edici belge olarak kabul edilecektir.

 • İşletmenin varlıklarından ayni olarak yapılması durumunda, teslimi yapılan değerler için hizmeti alanlar adına fatura düzenlenmesi, faturanın arka yüzünün de hizmeti alan kişilere veya kanuni temsilcilerine imzalatılmış olması gerekmektedir.
 • Dışarıdan sağlanarak sponsorluk hizmeti alanlara bağışlanmış olması durumunda da hizmeti alanlarca teslim alınacak bu değerler için alındı makbuzunun düzenlenmesi ve makbuzda, bağışlanan kıymetlere ilişkin bilgilerin yer alması şarttır. Faturanın arka yüzünün de hizmeti alan kişilere veya kanuni temsilcilerine imzalatılmış olması gerekmektedir.

Sponsorluk harcamalarının indirimi için beyannamelerin ekinde herhangi bir belgenin ibraz zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesine göre, bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait kayıtların tevsiki mecburidir. Bu nedenle, kazanç olması ve yukarıda belirtilen şartların sağlanması halinde Kurumlar Vergisi Kanununun 10/1-b ve Gelir Vergisi Kanunun 89/8. maddeleri çerçevesinde sponsorluk harcamaları, beyannamede ayrıca gösterilmek şartıyla matrahtan indirim konusu yapılabilecektir.

18.01.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM