YAZARLARIMIZ
Kadir Demirbaş
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
muhasebeoficetr@gmail.comBinek Otolarda Yapılan Yeni Düzenleme ve Muhasebe Kayıtları

İşletmeler, sahip olduğu veya kiraladığı binek otolar için yapılacak harcamaların tamamı 01.01.2020 tarihinden itibaren gider olarak dikkate alınmayacaktır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 40.maddesinin birinci fıkrasının (1), (5) ve (7) numaralı bentlerine sırasıyla aşağıdaki parantez içi hükümler eklenmiştir. 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerlidir. Yine aynı kanunun 68.maddesinin birinci fıkrasının 4 ve 5 numaralı bentlerinde değişiklik olmuştur.

Yapılan değişiklikler:

1-Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500 TL kadarlık kısmı ile binek otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 115.000 TL kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınacaktır. Maliyet bedeli olarak dikkate alınırsa veya gider olarak ta yazılabilecek tutar 115.000 TL.

2-Binek otomobillere ilişkin giderlerin en fazla %70’i indirilir.

3-Özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 135.000 Türk lirasını, söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hâllerde, amortismana tabi tutarı 250.000 Türk lirasını aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gider yazılabilir. Bu hükmün uygulanmasında binek otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan tutar dikkate alınır.

Örnek1:

Tarih                                  : 01.01.2020

Binek oto iktisap bedeli:    950.000 TL

ÖTV ve KDV                    :    600.000 TL

Araç                                   :    350.000 TL

Maliyet bedeli üzerinden amortismana tabi tutar: 135.000 TL dir, geri kalan 215.000 TL tutar KKEG.

ÖTV ve KDV toplam tutarının en fazla 115.000 TL lik kısmı ya gider yada maliyet olarak dikkate alınır. 485.000 TL tutar KKEG.

--------------------------------------------01.01.2020----------------------------------------------

254.Taşıtlar Hesabı                                              250.000

689.Diğ. Ol. Gid. Ve Zar. Hesabı                       700.000

                                                                       329.Diğ. Tic. Borç Hs.          950.000

--------------------------------------------------/------------------------------------------------------

--------------------------------------------01.01.2020----------------------------------------------

900.Nazım Hesaplar                                            700.000

900.01.001 KKEG  700.000

                                                                       950.Nazım Hesaplar          700.000

                                                                       950.01.001 KKEG 700.000

--------------------------------------------------/------------------------------------------------------

Örnek 2:

İşletmenin aktifinde bulunan bir adet binek otoya ait Ocak ayı giderleri aşağıdadır.

Akaryakıt Giderleri: 3.000 TL + %18 KDV

Tamir Bakım Giderleri: 6.000 TL+%18 KDV

Sigorta Gideri: 5.700 TL

Lastik Giderleri: 6.700 TL+%18 KDV  (Amortismana tabidir %50)

GİDER

TUTAR

GİDER TUTARI (%70)

KKEG TUTARI (%30)

Akaryakıt

3.000+540

2.100+378

900+162

Tamir Bakım

6.000+1.080

4.200+756

1.800+324

Sigorta

5.700

3.990

1.710

----------------------------------------31.01.2020--------------------------------------------------

770.Genel Yönetim Giderleri Hs.                                  6.632,50

770.01.001 Akaryakıt       2.100,00

770.01.002 Tamir Bakım 4.200,00

770.01.003 Sigorta               332,50

180.Gelecek Aylara Ait Giderler Hs.                             3.657,50

180.01.001 Sigorta          3.657,50     

191.İndirilecek KDV                                                        1.134,00

689.Diğ. Ol. Gid. Ve Zar. Hesabı                                     4.896,00

                                                                       329.Diğ. Tic. Borç Hs.             16.320,00

--------------------------------------------------/------------------------------------------------------

--------------------------------------------31.01.2020----------------------------------------------

900.Nazım Hesaplar                                                  4.896,00

900.01.001 KKEG  4.896,00

                                                                       950.Nazım Hesaplar          4.896,00

                                                                       950.01.001 KKEG 4.896,00

--------------------------------------------------/------------------------------------------------------

Amortismana Tabi

GİDER

TUTAR

AMORTİSMANA TABİ  TUTAR

KKEG TUTARI

Lastik

6.700+1.206

4.690+844,20

2.010+361,80

----------------------------------------31.01.2020--------------------------------------------------

256.Diğer Maddi Duran Varlıklar Hs.                         4.690,00

191.İndirilecek KDV                                                            844,20

689.Diğ. Ol. Gid. Ve Zar. Hesabı                                     2.371,80

                                                                       329.Diğ. Tic. Borç Hs.             7.906,00

--------------------------------------------------/------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------31.01.2020----------------------------------------------

900.Nazım Hesaplar                                                  2.371,80

900.01.001 KKEG  2.371,80

                                                                       950.Nazım Hesaplar          2.371,80

                                                                       950.01.001 KKEG 2.371,80

--------------------------------------------------/------------------------------------------------------

Örnek 3:

İşletme, binek oto kiralamıştır.

Kiralama Gideri: 10.000 TL + %18 KDV

GİDER

TUTAR

GİDER TUTARI

KKEG TUTARI

Kiralama

10.000+1.800

5.500+990

4.500+810

----------------------------------------31.01.2020--------------------------------------------------

770.Genel Yönetim Giderleri Hs.                                  5.500,00

191.İndirilecek KDV                                                            990,00

689.Diğ. Ol. Gid. Ve Zar. Hesabı                                    5.310,00

                                                                       329.Diğ. Tic. Borç Hs.             11.800,00

--------------------------------------------------/------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------31.01.2020----------------------------------------------

900.Nazım Hesaplar                                                  5.310,00

900.01.001 KKEG  5.310,00

                                                                       950.Nazım Hesaplar          5.310,00

                                                                       950.01.001 KKEG 5.310,00

--------------------------------------------------/------------------------------------------------------

11.12.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM