YAZARLARIMIZ
Kadir Demirbaş
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
muhasebeoficetr@gmail.comE Arşiv Fatura ve Püf Noktaları

E Arşiv Fatura geçmek için gerekli şartlar :

  1. E Fatura uygulamasına kayıtlı olmak zorundadırlar. E Fatura geçmeden E Arşiv Fatura gönderme imkanı yoktur. Öncellikli olarak E Fatura uygulamasına başvuru yapıp, E Fatura uygulamasına geçip daha sonra     E Arşiv Fatura kullanma imkanı vardır.
  2. Brüt satış hasılatı 5.000.000,00 TL olması gerekir.
  3. İnternet üzerinden mal veya hizmet satışı yapmak.

Yukarıda açıklanan şartlar hepsinin eksiksiz bir şekilde olması gerekir. Üçünün de tamamladıktan sonra E Arşiv fatura uygulamasına geçilmektedir.

Örnek:

Vergi mükellefi 2019 yılında 5.000.000,00 TL brüt satış hasılatı yapmıştır. Aynı zamanda da internet üzerinden satış yapmaktadır. Ancak E Fatura mükellefi değildir.

Örnek belirtilen durumu incelediğimizde vergi mükellefi 01.01.2021 yılında E Fatura Arşiv uygulamasına geçmesi gerekmektedir. Ancak E Fatura uygulamasında olmadığı için öncellikle, E Fatura uygulamasına geçmesi daha sonra ise E Arşiv fatura uygulamasına geçmesi gerekmektedir.

E-Arşiv

Kâğıt ortamında en az iki nüsha olarak düzenlenecek ilk nüsha (aslı) müşteriye verilen, ikinci nüshası ise yine kağıt ortamında muhafaza ve ibraz hükümlerine göre mükelleflerce saklanan bir belgedir.

Elektronik ortamda oluşturulan faturanın, alıcısına kağıt olarak gönderilen veya elektronik ortamda iletilen şekil belgenin aslı, düzenleyen tarafından muhafaza edilen elektronik hali ise ikinci nüsha hükmündedir.  Başkanlıktan e-arşiv izni alan mükellefler, elektronik ortamda oluşturulan faturası elektronik ortamda muhafaza ederler.

E-Arşiv izni kapsamında elektronik ortamda iletilmiştir” ibaresinin olması gerekir.

E-Arşiv Faturada İptal Nasıl Yapılır?

E-Arşiv faturada iptal imkânı bulunmaktadır. Ancak, E-Arşiv fatura iptal edilebilmesi için fatura oluşturulduktan sonra karşı tarafa iletilmeden iptal edilmesi gerekir. Aksi durumda karşı taraf bunu kayıt altına alacak ancak E-Arşiv faturayı oluşturan kayıtlarından silmiş olacaktır.

İptal edilen E-Arşiv fatura bilgileri E-Arşiv raporunun “Fatura İptal” bölümüne yazılmalıdır.

Belge Numarası Nasıl Olmalıdır?

Seri-sıra numarası yerine 3 haneli birim kodu ve 13 haneli sıra numarasından oluşan belge numarasını kullanılır. Birim kodu serbestçe belirlenebilir.

Sıra numarası içerisinde yer alan 9 karakterlik müteselsil numara, her yılın ilk günü itibariyle 1 rakamından başlatılarak kullanılır. Mükellef bünyesinde aynı belge numarası birden fazla kullanılmaz.

Belgelerin Alıcılara Teslimi

Vergi uygulamaları bakımından faturada imzanın bulunması zorunlu olmakla beraber, faturanın şekil ve nizamına ilişkin esaslara riayet edilmek şartıyla, düzenleme tarihinde imzaya yetkili olanın imzasının notere tasdik ettirilip basım sırasında fatura üzerine yazdırılmak suretiyle faturanın kullanılması zorunludur.

Düzenleme tarihinin yanında düzenleme zamanınında saat ve dakika olarak gösterilmesi zorunludur.

Fatura Teslimi

Alıcısına malın yanında kağıt olarak verilen fatura, irsaliyeli fatura yerine kullanılabilir. Ancak, bu imkandan yararlanabilmek için faturanın, malın teslim anında düzenlenmesi ve “irsaliye yerine geçer.” İfadesinin yazılması zorunludur.

E Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükellefler E-Arşiv uygulaması kapsamında düzenlenen faturanın kâğıt ortamında teslim edilmesi esastır. Ancak E-Arşiv uygulaması kapsamında düzenlenen faturalar, alıcısının talebi doğrultusunda ve www.fatura.gov.tr internet adresinde yayınlanan E-Fatura format ve standardının kullanılması ve söz konusu faturanın basılabilir görüntüsünün eklenmesi koşuluyla E-Fatura uygulamasının kayıtlı olmayan mükelleflere elektronik ortamda da iletebileceklerdir.

İrsaliyeli fatura kullanamazlar.

E-Arşiv hizmeti verme izni iptal edilen özel entegratör, hizmet verdiği mükellefleri uyarmak zorundadır. Hizmeti alan, 15 gün içerisinde başka bir özel entegratörle anlaşmalı veya genel hükümler çerçevesinde anlaşmalı matbaa işletmelerine belge bastırarak kullanmak zorundadırlar.

Raporlama

E-Arşiv faturada yapılan işlemler, takip eden günün saat 24:00’e kadar Gelir İdaresi Başkanlığına rapor olarak bildirmek zorundadır.

E-Arşiv fatura örneğin; 19.07.2019 tarihinde gönderilecek rapor 18.07.2019 tarihindeki bütün işleri bildirmesi gerekir.

20.08.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM