YAZARLARIMIZ
İbrahim Akbayrak
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
info@duzeyymm.comElektronik Defter Ve Belge Uygulamalarında Güncel Mevzuat

Elektronik Defter Ve Belge Uygulamalarında Güncel Mevzuat

KONU

İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER

YÜRÜRLÜKTEKİ TEBLİĞLERE GÖRE GEÇİŞ UYGULAMASI

YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUATI İHLALDE CEZAİ DURUM

E-DEFTER UYGULAMASINA GEÇİŞ ZORUNLULUĞU

1 SN E-DEFTER GT

 

1 SN E-DEFTER GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 3 SN TEBLİĞ

 

509 SN VUK GT

 1. 454 nolu VUK Genel Tebliği kapsamındaki hadlere tabi olan mükellefler

 

2018 brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler

454 nolu VUK GT. 1/1/2020 tarihine kadar yürürlükte kalacağından dolayı en geç 1/1/2020 tarihine kadar E-Defter ve E-Fatura uygulamalarına geçiş zorunluluğu vardır.

AŞAĞIDAKİ E-BELGELER İÇİN;

 1. E-FATURALARIN
 2. E-ARŞİV FATURALARIN
 3. E-GİDER PUSULASININ
 4. E-MÜSTAHSİL MAKBUZUNUN
 5. E-SERBEST MESLEK MAKBUZUNUN

-VERİLMEMESİ

-ALINMAMASI

-GERÇEKTEN FARKLI MEBLAĞLARA YER VERİLMESİ

-İSTİSNA DIŞINDA KALANLAR HARİÇ ELEKTRONİK OLARAK DEĞİL DE KAĞIT OLARAK DÜZENLENMESİ

-HİÇ DÜZENLENMEMİŞ SAYILAN HALLERDEN OLMASI DURUMUNDA

 

HER BİR BELGE İÇİN 240 TL DEN AZ OLMAMAK ÜZERE; BELGELERE YAZILMASI GEREKEN MEBLAĞ VEYA MEBLAĞ FARKININ %10’U ORANINDA VE YILLIK CEZA TOPLAMI 120.000 TL’SINI AŞMAMAK ÜZERE

ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI KESİLİR.

DÜZENLEMEK VE ALMAK ZORUNDA OLANLARIN HER BİRİNE BU CEZALAR KESİLİR.

 

AŞAĞIDAKİ E-BELGELER İÇİN

 1. E-İRSALİYELERİN
 2. E-BİLETLERİN
 3. E-BİLET RAPORU

VE RAPOR ÖZETLERİNİN

 1. YENİ NESİL ÖKC E-BİLET BİLGİ FİŞİNİN
 2. E-BİLET AYLIK SATIŞ RAPORUNUN

-DÜZENLENMEME

-KULLANILMAMA

-BULUNDURULMAMA

-ASLI VE SURETİNDE FARKLI MEBLAĞLARA YER VERİLMESİ

-GERÇEĞİ AYKIRI DÜZENLENDİĞİ

-İSTİSNA DIŞINDA KALANLAR HARİÇ ELEKTRONİK OLARAK DEĞİL DE KAĞIT OLARAK DÜZENLENMESİ

-HİÇ DÜZENLENMEMİŞ SAYILAN HALLERDEN OLMASI DURUMUNDA

 

HER BİR BELGE İÇİN 240 TL ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI KESİLİR.

DEN AZ OLMAMAK ÜZERE; BELGELERE YAZILMASI GEREKEN MEBLAĞ VEYA HER BİR BELGE NEVİ İÇİN KESİLECEK ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASININ TOPLAMI HER BİR TESPİT İÇİN 12.000 TL’SINI VE BİR TAKVİM YILINDA İSE 120.000 TL’SINI GEÇEMEZ.

 

 

 

 1. E-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler.
 1. E-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde
 2. E-Faturaya yıl içinde zorunlu olarak geçenler için izleyen yılın başından itibaren.

 

2018, 2019 veya müteakip yıllar brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler

509 nolu VUK GT ile bu mükellefler E-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu kapsamına alındığından, E-Fatura kapsamına alınan mükellefler de E-Faturaya geçiş süresi içinde E-Deftere geçeceklerinden dolayı  en geç 1/7/2020  tarihine kadar E-Faturaya, E-Fatura uygulamasına yıl içinde zorunlu olarak geçtiklerinden dolayı da 1/1/2021 tarihinden itibaren E-Deftere zorunlu olarak geçmek zorundadırlar.

 1. Bağımsız denetime tabi olan (TTK 397/4 Fıkra Uyarınca) şirketler.
 1. Tebliğ yayım tarihi itibariyle bağımsız denetime tabi olanlar 1/1/2020 tarihinden itibaren
 2. 2020 ve müteakip yıllarda bağımsız denetime tabi olacaklar için BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMA ŞARTLARININ SAĞLANDIĞI YILI İZLEYEN YILIN BAŞINDAN İTİBAREN geçmek zorundadırlar.
 1. E-Deftere geçme zorunluluğu olan mükelleflerden tam bölünme, birleşme (devralma ve yeni kuruluş şeklinde) ve nevi değişikliğine gidenler.
 1. Devrolunan veya birleşilen tüzel kişi mükellefler
 2. Tam bölünme veya tür (nevi) değişikliği sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükellefler.

E-Defter uygulamasına bu işlemlerin TİCARET SİCİLİNE TESCİL TARİHİNİ  İZLEYEN AYIN BAŞINDAN İTİBAREN 3 AY İÇİNDE geçmek zorundadırlar.

 1. İsteğe bağlı olarak geçiş yapmak isteyen mükellefler (zorunluluk kapsamı dışında kalanlar ve defter beyan sistemi dışında kalan mükellefler) BAŞVURULARINI İZLEYEN AYIN BAŞINDAN İTİBAREN geçmek zorundadırlar.
 1. GİB’nın riskli ve vergiye uyumu düşük olan mükellef ve mükellef guruplarından faaliyet, sektör ve ciro tutarına bakılmadan geçiş için en az 3 ay süre vereceği mükellefler.

YAZILI BİLDİRİMDE BELİRTİLEN SÜRELER İÇİNDE geçmek zorundadırlar.

 1. İsteğe bağlı olarak dahil olmak isteyen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar ile iktisadi kamu kuruluşları

 

E-FATURA UYGULAMASINA GEÇİŞ ZORUNLULUĞU

 1. - 509 SN VUK GT
 1. 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satışları 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler
 1. 2018 veya 2019 hesap dönemlerinde sağlayanlar 1/7/2020 tarihinden itibaren,
 2. 2020 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayanlar  İZLEYEN YILIN 7. AYIN BAŞINDAN İTİBAREN geçmek zorundadırlar.
 1. ÖTV 1 sayılı Liste kapsamındaki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK’dan lisans alanlar (Bayilik lisansı dahil)
 1. Lisans alımını 2019 yılında gerçekleştirenler 1/7/2020 tarihinden itibaren,
 2. Lisans alımını 2020 veya müteakip yıllarda gerçekleştirenler LİSANS ALDIĞI AYI İZLEYEN 4. AYIN BAŞINDAN İTİBAREN geçmek zorundadırlar.
 1. ÖTV III sayılı Liste kapsamındaki malları imal inşa ve ithal edenler.
 1. İmal, inşa ve ithalini 2019 yılında gerçekleştirenler 01/07/2020 tarihinden itibaren)
 2. İmal, inşa ve ithalini 2020 veya müteakip yıllarda gerçekleştirenler, GERÇEKLEŞEN AYI İZLEYEN 4. AYIN BAŞINDAN İTİBAREN geçmek zorundadırlar.
 1. E-Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile İnternet Ortamında İlan Yayınlayan mükellefler
 1. Halihazırda bu işleri yapanlar 01/07/2020 tarihine kadar
 2. 2020 veya müteakip dönemlerde bu işle iştigal edecekler İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN 3 AY İÇİNDE
 1. Komisyoncu veya tüccar olarak meyve ve sebze işi ile iştigal eden mükellefler;
 1. Halihazırda bu işleri yapanlar 01/01/2020 tarihine kadar
 2. 2020 veya müteakip dönemlerde bu işle iştigal edecekler İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN 3 AY İÇİNDE
 1. Hadlerin altında kalan mükellefler isteğe bağlı olarak e-fatura uygulamasına geçebilirler.
 1. E-Deftere geçme zorunluluğu olan mükelleflerden tam bölünme, birleşme (devralma ve yeni kuruluş şeklinde) ve nevi değişikliğine gidenler.
 1. Devrolunan veya birleşilen tüzel kişi mükellefler
 2. Tam bölünme veya tür (nevi) değişikliği sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükellefler.

E-Defter uygulamasına bu işlemlerin TİCARET SİCİLİNE TESCİL TARİHİNİ İZLEYEN AYIN BAŞINDAN İTİBAREN 3 AY İÇİNDE

 1. Başkanlıkça yapılan analiz ve incelemelerde riskli veya vergiye uyumu düşük olan mükelleflerden

Yazılı bildirimde bulunulmak, en az 3 AYLIK süre verilmek ve YAZILI BİLDİRİMDE VERİLEN SÜRELER İÇİNDE geçiş yapılmak zorunludur.

İHRACATTA E-FATURA OLMA ZORUNLULUĞU

454-509 SN VUK GT

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ihracatçıların GÜMRÜK BEYANNAMELİ MAL İHRACI FATURALARINI 1.7.2017 tarihinden itibaren e-Fatura olarak düzenlemeleri DAHA ÖNCE ZORUNLU KILINMIŞTI.

YOLCU BERABERİ EŞYA İHRACINDA E-FATURA OLMA ZORUNLULUĞU

454-509 SN VUK GT

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin “aracı kurumlar yoluyla iade usulünden yararlandığı durum” la sınırlı olmak üzere YOLCU BERABERİ EŞYA İHRACI FATURALARINI 1.7.2017 tarihinden itibaren e-Fatura olarak düzenlemeleri DAHA ÖNCE ZORUNLU KILINMIŞTI.

BAVUL TİCARETİNDE E-FATURA OLMA ZORUNLUĞU

509 SN VUK GT   

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin BAVUL TİCARETİ İŞLEMLERİNE AİT FATURALARINI 01/07/2020 tarihinden itibaren e- Fatura olarak düzenlemeleri zorunludur.

E-ARŞİV FATURA UYGULAMASINA GEÇİŞ ZORUNLULUĞU

421-454-464-483-509 SN VUK GT

 

Aşağıda belirtilen mükellef gruplarının e-ARŞİV FATURA UYGULAMASINA geçiş zorunluluğu öngörülmektedir. (e-Arşiv Fatura uygulamasına başvuru şartları arasında e-Faturaya geçiş zorunluluğu da bulunması nedeniyle, e-Fatura da olmayanlar için ayrıca E-FATURA uygulamasına da geçiş zorunludur.)  

 1. Halihazırda e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına dahil olma zorunluluğu bulunan mükellefler ile 509  Sıra No.lu tebliğin YAYIMI TARİHİ İTİBARİYLE isteğe bağlı olarak e-Fatura uygulamasına geçmiş mükellefler 01.01.2020 tarihine kadar.

 

 1. 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliğinin YAYIM TARİHİNDEN SONRA e- Fatura uygulamasına isteğe bağlı olarak geçen veya geçme zorunluluğu olan mükellefler için ise E-FATURA UYGULAMASINA GEÇME ZORUNLULUĞU MÜDDETİ İÇİNDE e-Arşiv faturaya da geçmek zorundadırlar.

 

 1. Halihazırda E-Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile İnternet Ortamında İlan Yayınlayan mükelleflerin  01.01.2020 tarihine kadar e-Arşiv Fatura uygulamasına zorunlu olarak dahil olmaları öngörülmektedir.

2020 ve müteakip yıllarda bu işlerle iştigal edecek olanlar ise İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN 3 AY İÇERİSİNDE zorunlu olarak dahil olmak zorundadırlar.

 

 1. E- ARŞİV UYGULAMASINA DAHİL OLMAYAN MÜKELLEFLERCE, VERGİ MÜKELLEFİ OLANLAR DIŞINDAKİLERE YANİ NİHAİ TÜKETİCİLERE AYNI GÜNDE AYNI KİŞİLERE  düzenlenen faturaların VERGİLER DAHİL TOPLAM TUTARININ 30.000 TL’yi AŞMASI HALİNDE söz konusu faturaların 01.01.2020 tarihinden itibaren GİB tarafından ücretsiz olarak sunulan e-Arşiv İnternet Portali üzerinden e-Arşiv Fatura olarak düzenlenme zorunluluğu getirilmiştir.

 

 1.  E- ARŞİV UYGULAMASINA DAHİL OLMAYAN MÜKELLEFLERCE, VERGİ MÜKELLEFİ OLANLARA AYNI GÜNDE AYNI KİŞİLERE vergi mükelleflerine düzenlenen  faturaların  VERGİLER DAHİL TOPLAM TUTARININ 5.000 TL’yi AŞMASI HALİNDE söz konusu faturaların 01.01.2020 tarihinden itibaren GİB tarafından ücretsiz olarak sunulan e-Arşiv İnternet Portali üzerinden e-Arşiv Fatura olarak düzenlenme zorunluluğu getirilmiştir.

 

 1. Gelir İdaresi Başkanlığının, yapacağı analiz çalışmalarıyla riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük mükelleflere ve Başkanlıkça belirlenen diğer mükellef gruplarına yazılı bildirimle en az 3 AYLIK süre verilmek suretiyle YAZILI BİLDİRİMDE BELİRTİLEN SÜREDE e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

 

 

 1. (GETİRİLEN YENİ İMKAN) 483 SN VUK Genel Tebliğinin 6 ncı maddesinde belirtilen ÖKC kullanımından muafiyet şartlarını sağlayarak ÖKC kullanımından muaf olan ve e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin; vergiler dahil 500 TL yi aşmayan perakende mal ve hizmet satışlarında düzenlenecek eArşiv Faturalarında müşterinin adı bölümüne “Nihai Tüketici” açıklaması ile düzenlenmesi halinde perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihaz fişi yerine kullanılabilmesine imkan verilmesi öngörülmektedir

E-İRSALİYE UYGULAMASINA GEÇİŞ ZORUNLULUĞU

509 SN VUK GT

İSTEĞE BAĞLIDIR. ANCAK AŞAĞIDAKİ MÜKELLEF GRUPLARI İÇİN ZORUNLULUK ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR.

Tebliğ ile aşağıda belirtilen mükellef grupları ve mal sevkiyatı işlemleri için e-İRSALİYE UYGULAMASINA geçiş zorunludur. (e-İrsaliyeye başvuru şartları arasında e-Faturaya geçiş zorunluluğu da bulunması nedeniyle e-Fatura kapsamında olmayan mükellefler için ayrıca E-FATURA UYGULAMASINA da geçiş yapılması zorunludur.)

 1. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'dan lisans (bayilik lisansı dahil) alan mükellefler ve bu mükelleflerin lisans konusunu oluşturan mal sevkiyatı işlemleri,
 2. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malların imal, inşa, ithalini ve ana bayi/distribütör şeklinde pazarlamasını gerçekleştiren mükellefler ve bu mükelleflerin vergi mükelleflerine yönelik (III) sayılı listeye konu malların sevkiyatı işlemleri,
 3. 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ve işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi mükellefler ve bu mükelleflerin ruhsat veya sertifikalarına konu malların sevkiyatı işlemleri,
 4. 4/4/2001 tarihli 4634 sayılı Şeker Kanununun 2 nci maddesinin (e) bendinde tanımına yer verilen şekerin imalini gerçekleştiren mükellefler ve bu mükelleflerin şeker sevkiyatı işlemleri,
 5. e-Fatura uygulamasına kayıtlı bulunan mükelleflerden demir ve çelik (GTİP:72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP:73) imali, ithal ve ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler ve bu mükelleflerin vergi mükelleflerine yönelik söz konusu mallara ait sevkiyat işlemleri,
 6. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınmasına yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcılar ve bu mükelleflerin vergi mükelleflerine yönelik gübre sevkiyatı işlemleri
 7. e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.
 8. Komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticareti ile iştigal eden mükellefler
 9. Gelir İdaresi Başkanlığının, yapacağı analiz çalışmalarıyla riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük mükelleflere ve Başkanlıkça belirlenen diğer mükellef gruplarına yazılı bildirimle en az 3 aylık süre vermek suretiyle yazılı bildirimde belirtilen sürede  e-İrsaliye uygulamalarına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

Halihazırda e-İrsaliye uygulamasına geçişi zorunluluğu bulunan tüm mükellefler 01/07/2020 tarihine kadar, ancak sebze ve meyve ticareti ile iştigal eden komisyoncu ve tüccarlar 01/01/2020 tarihine kadar e-irsaliye uygulamasına geçiş yapmak zorundadırlar.

2020 ve müteakip yıllarda bu işlerle iştigal edecek olanlar ise; işlemlerin gerçekleştirildiği ayı izleyen 4. Ayın başından itibaren zorunlu olarak  e-irsaliyeyedahil olmak zorundadırlar.

E-SERBEST MESLEK MAKBUZU UYGULAMASINA GEÇİŞ ZORUNLULUĞU

509 SN VUK GT

SERBEST MESLEK MENSUPLARININ e-SMM UYGULAMASINA GEÇİŞİ ZORUNLUDUR. Serbest meslek erbabı olup, hukuk, muhasebe, denetim, tıp, mimar, mühendislik vb. alanlarında, vekil, danışman, müşavir, denetçi, bilirkişi, arabulucu, aracı, tabip, mimar, mühendis vb. adlar altında serbest meslek faaliyetinde bulunanlardan;

a) 01/02/2020 tarih itibariyle faaliyetine devam etmekte olanlar 01/06/2020 tarihine kadar,

b) 01/02/2020 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren faaliyetine başlayacak olanlar ise işe başladıkları ayı izleyen 3 üncü ayın sonuna, kadar,

 e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olmaları ve bu tarihlerden itibaren serbest meslek makbuzu belgelerini e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemeleri zorunludur.

E-MÜSTAHSİL MAKBUZU UYGULAMASINA GEÇİŞ ZORUNLULUĞU

509 SN VUK GT

AŞAGIDAKİ MÜKELLEF GRUPLARI İÇİN ZORUNLULUK ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR.

 1. e-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerden faaliyetleri gereği aynı zamanda müstahsil makbuzu kullanmak zorunda olanlar (komisyoncu ve tüccar olarak sebze ve meyve işi ile iştigal edenler)  
 2. Gelir İdaresi Başkanlığının, yapacağı analiz çalışmalarıyla riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük mükelleflere ve Başkanlıkça belirlenen diğer mükellef gruplarına yazılı bildirimle en az 3 aylık süre verilmek suretiyle yazılı bildirimde belirtilen sürede e-Müstahsil uygulamalarına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

Halihazırda e-Müstahsil uygulamasına geçişi zorunluluğu bulunan tüm mükellefler 01/07/2020 tarihine kadar, ancak sebze ve meyve ticareti ile iştigal eden komisyoncu ve tüccarlar 01/01/2020 tarihine kadar geçiş yapmak zorundadırlar.

2020 ve müteakip yıllarda bu işlerle iştigal edecek, e-Fatura uygulamasına geçen ve bu işlerle ilgili müstahsil makbuzu düzenleme zorunluluğu olan mükellefler E-FATURA GEÇİŞ SÜRESİ İÇERİSİNDE zorunlu olarak e-Müstahsil uygulamasına dahil olmak zorundadırlar.

E-GİDER PUSULASI UYGULAMASINA GEÇİŞ ZORUNLULUĞU

509 SN VUK GT

İSTEĞE BAĞLIDIR. ANCAK AŞAĞIDAKİ MÜKELLEF GRUPLARI İÇİN ZORUNLULUK ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR.

Tebliğ ile aşağıda belirtilen mükellef grupları ve mal ve hizmet hareketi işlemleri için e-GİDER PUSULASI UYGULAMASINA DA geçiş zorunluluğu öngörülmüştür. (e-Gider Pusulası başvuru şartları arasında e-Faturaya geçiş zorunluluğu da bulunması nedeniyle, e-Fatura kapsamında olmayan mükellefler için ayrıca E-FATURA UYGULAMASINA DA geçiş zorunludur.)

 1. Gelir İdaresi Başkanlığının, yapacağı analiz çalışmalarıyla riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük mükelleflere ve Başkanlıkça belirlenen diğer mükellef gruplarına yazılı bildirimle en az 3 aylık süre verilmek suretiyle yazılı bildirimde belirtilen sürede e-Müstahsil uygulamalarına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

E-BİLET UYGULAMASINA GEÇİŞ ZORUNLULUĞU

509 SN VUK GT

İSTEĞE BAĞLIDIR. ANCAK AŞAĞIDAKİ MÜKELLEF GRUPLARI İÇİN ZORUNLULUK ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR.

Tebliğ ile aşağıda belirtilen mükellef grupları ve mal/hizmet sevkiyatı işlemleri için e-BİLET UYGULAMASINA GEÇİŞ ZORUNLULUĞU ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR. (e-Bilet başvuru şartları arasında e-Faturaya geçiş zorunluluğu da bulunması nedeniyle e-Fatura kapsamında olmayan mükellefler için ayrıca E-FATURA UYGULAMASINA DA geçiş zorunluluğu öngörülmüştür.)

 1. Kara ve deniz yolu ile yolcu taşımacılığı yapan mükelleflerden, şehirlerarası yolcu taşımacılığı faaliyeti ile iştigal eden D1 yetki belgeli işletmeler 01/01/2021 tarihine kadar, 2021 ve müteakip yıllarda faaliyete başlayanlar işe başlanan ayı takip eden 4. Ayın başından itibaren bilet ve yolcu listelerini e-Bilet ve e-Yolcu Listesi olarak düzenlemek zorundadırlar.
 2. Sinema işletmelerinin e-Bilet ve Yeni Nesil ÖKC kullanımı da zorunluluk kapsamında olup halihazırda bu faaliyette bulunanlar 01/07/2020 tarihine kadar, 01/07/2020 tarihinden sonra faaliyete geçenler için işe başlanılan ayı takip eden 4. Ayın başından itibaren e-Bilet, e-Bilet Raporu ve Rapor Özeti, Yeni Nesil ÖKC e-Bilet Bilgi Fişi ile Aylık Satış Raporunu elektronik ortamda düzenlemek zorundadırlar.

E-BİLET KAPSAMINDA OLUP, ZORUNLULUK ÖNGÖRÜLMEYEN MÜKELLEFLER İSE

 1. Kara ve deniz yolu ile yolcu taşımacılığı yapan mükelleflerden, uluslararası yolcu taşımacılığı faaliyeti ile iştigal edenler,
 2. Hava yolu ile yurt içi ve yurt dışı yolcu taşımacılığı yapan firmalar,
 3. Tiyatro, konser, spor müsabakası ve benzeri faaliyetler düzenleyen firmalar,
 4. 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında düzenlenen biletler,

E-SİGORTA KOMİSYON GİDER BELGESİ UYGULAMASINA GEÇİŞ ZORUNLULUĞU

509 SN VUK GT

İSTEĞE BAĞLIDIR. HENÜZ HERHANGİ BİR MÜKELLEF GRUBU İÇİN ZORUNLULUK ÖNGÖRÜLMEMİŞTİR.

Tebliğ ile aşağıda belirtilen, ileride yapılabilecek düzenlemeler ile kapsama alınabileceği öngörülen mükellef grupları, komisyon gider işlemleri için e-KOMİSYON GİDER BELGESİ  UYGULAMASINA DA (e-Komisyon Gider Belgesi başvuru şartları arasında e-Fatura geçiş zorunluluğu da bulunması nedeniyle e-Fatura kapsamında olmayan mükellefler için ayrıca E-FATURA UYGULAMASINA da) geçiş zorunluluğu öngörülmüştür.

 1. Başkanlık tarafından ileride e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi uygulamasına zorunlu olarak dahil olacağı belirtilen sigorta, emeklilik ve reasürans şirketleri en az 3 aylık süre verilerek zorunluluk kapsamına alınabilecek ve komisyon gider belgelerini e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi olarak düzenleme zorunluluğu getirilebilecektir.

E-SİGORTA POLİÇESİ UYGULAMASINA GEÇİŞ ZORUNLULUĞU

509 SN VUK GT

İSTEĞE BAĞLIDIR. HENÜZ HERHANGİ BİR MÜKELLEF GRUBU İÇİN ZORUNLULUK ÖNGÖRÜLMEMİŞTİR.

Tebliğ ile aşağıda belirtilen ileride yapılabilecek düzenlemeler ile kapsama alınabileceği öngörülen mükellef grupları poliçe hizmeti işlemleri için e-SİGORTA POLİÇESİ  UYGULAMASINA (e-Sigorta Poliçesi başvuru şartları arasında e-Fatura geçiş zorunluluğu da bulunması nedeniyle e-Fatura olmayan mükellefler için ayrıca E-FATURA UYGULAMASINA DA) geçiş zorunluluğu öngörülmüştür.

 1. Başkanlık tarafından ileride e-Sigorta Poliçesi uygulamasına zorunlu olarak dahil olacağı belirtilen sigorta, emeklilik ve reasürans şirketleri veya sigorta ve emeklilik aracılarına en az 3 aylık süre verilerek zorunluluk kapsamına alınabilecek ve sigorta poliçelerini e-Poliçe olarak düzenleme zorunluluğu getirilebilecektir.

E-DÖVİZ

ALIM-SATIM BELGESİ  UYGULAMASINA GEÇİŞ ZORUNLULUĞU

509 SN VUK GT

İSTEĞE BAĞLIDIR. HENÜZ HERHANGİ BİR MÜKELLEF GRUBU İÇİN ZORUNLULUK ÖNGÖRÜLMEMİŞTİR.

 

Tebliğ ile aşağıda belirtilen ileride yapılabilecek düzenlemeler ile kapsama alınabileceği öngörülen mükellef grupları döviz alım/satım işlemleri için E-DÖVİZ ALIM-SATIM BELGESİ (e-Döviz Alım-Satım Belgesi başvuru şartları arasında e-Faturaya geçiş zorunluluğu da bulunması nedeniyle e-Fatura kapsamında olmayan mükellefler için ayrıca E-FATURA UYGULAMASINA DA) geçiş zorunluluğu öngörülmüştür.

 1. Başkanlık tarafından ileride e-Döviz Alım-Satım uygulamasına zorunlu olarak dahil olacağı belirtilen Yetkili Müesseselere (Döviz Bürolarına) en az 3 aylık süre verilerek zorunluluk kapsamına alınabilecek ve döviz alım-satım belgelerini e-Döviz Alım-Satım Belgesi olarak düzenleme zorunluluğu getirilebilecektir.

E-DEKONT

UYGULAMASINA GEÇİŞ ZORUNLULUĞU

509 SN VUK GT

İSTEĞE BAĞLIDIR. HENÜZ HERHANGİ BİR MÜKELLEF GRUBU İÇİN ZORUNLULUK ÖNGÖRÜLMEMİŞTİR.

 

Ancak isteyen bankalar ya kendi sistemlerini gib’e entegre ederek ya da özel entegratörler vasıtası ile uygulamaya 01/01/2020 tarihinden itibaren geçebileceklerdir.

 1. Başkanlık tarafından ileride e-Dekont uygulamasına zorunlu olarak dahil olacağı belirtilen Bankalara en az 3 aylık süre verilerek zorunluluk kapsamına alınabilecek ve dekontlarını e-Dekont olarak düzenleme zorunluluğu getirilebilecektir.

 

15.11.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM