YAZARLARIMIZ
İbrahim Akbayrak
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
info@duzeyymm.comYMM Tam Tasdik Sözleşmelerinin Şirketlere Sağladığı Avantajlar, Kattığı Değerler ve 2019 Yılı Uygulaması

Tam tasdik hizmeti almak hususunda yasal bir zorunluluk bulunmamasına rağmen, bir yeminli mali müşavirden tam tasdik hizmeti almanız halinde şirketinize ne gibi avantajlar sağlıyor ve şirketinize ne gibi değerler katıyor. Bu her bir firma bazında ölçülüp biçilmeli ve fayda/maliyet analizi yapılmalıdır.

Öncelikli amaç; Şirketiniz ile ilgili ileride bir inceleme esnasında ortaya çıkabilecek hatalı uygulamaları (muhasebe, sgk, vergi v.s.) en aza indirmektir. Tam tasdik hizmeti alan firmalar nezdinde de bir anlamda devlete bir güvence verilmektedir. Devlete, “Bu firmalarda bir risk bulunmamakta olup, firmalar bizlerin denetiminde erken teşhis ve hatalı işlemlerin düzeltilmesi bizlerin kontrolü altındadır.” denilmektedir.

Yeminli mali müşavirlere tasdik ettirilen beyannameler (gelir vergisi beyannamesi, kurumlar vergisi beyannamesi) ve bunların eki olan mali tablolar (gelir tablosu, bilanço v.s.) Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi inceleme elamanlarınca öncelikle incelenmeyecektir. İhbar ve özel durumlar hariç olmak üzere.

Yeminli mali müşavir ile tasdik yaptırmamış firmaların ise öncelikli olarak inceleneceği savımızı aşağıdaki düzenlemeye dayandırmaktayız. Şöyle ki;

18 seri nolu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği’nin II/C bölümünün son bendinde şu açıklamaya yer verilmiştir.

“Bundan böyle, Bakanlığımızın yıllık vergi inceleme plan ve programları, yeminli mali müşavirlerle beyanname tasdik sözleşmesi düzenlemeyen ve beyannamelerinin tasdik ettirmeyen mükelleflerin hesaplarının öncelikle incelenmesi esasına dayandırılacağından, defterdarlıklar her yıl Mayıs ayı sonuna kadar, aktif ve net satışları toplamları daha sonra iç genelgelerle belirlenecek tutarları aşan mükelleflerin listelerini Bakanlığımıza (Gelirler Genel Müdürlüğü) göndereceklerdir.Ayrıca, 1995 hesap dönemi ile ilgili olarak tasdik sözleşmesi düzenlemeyenlerden, aktif ve/veya net satış toplamları belirlenecek meblağı aşanların bu yıla ilişkin beyannameleri, Mayıs/1996’dan itibaren genel revizyona tabi tutulacaktır.” denilmektedir.

Yukarıdaki paragrafta belirtilen ve öncelikli olarak inceleme kapsamında olacağı söylenen firmalara ilişkin yeni hadler (2019 yılı için) şöyle tespit edilmektedir.

3568 sayılı Kanun’un 37 sıra numaralı Tebliğ’i düzenlemesine göre, hadler yeniden değerleme oranında her sene artırılır. 2018 yılı için yeniden değerleme oranı % 23,73 olarak açıklandığından 1.1.2019 tarihinden sonra aşağıdaki hadler geçerli olacaktır.

TAM TASDİK SINIRI

2018 YILI İŞ HACMİ TL (2019 YILINDA UYGULANMAK ÜZERE)

AKTİF TOPLAMI

9.913.000

NET SATIŞLAR TOPLAMI

19.819.000

Yukarıdaki hadler tam tasdik sözleşme imzalama sınırı olup, isteyen firmalar bu hadlerin altında kalsa dahi bir yeminli mali müşavir ile isteğe bağlı (ihtiyari) olarak tam tasdik sözleşmesi imzalayabilecektir.

Tam tasdik sözleşmesi yaptırmak isteyen firmalar, 2019 yılı için Ocak ayı içerisinde bu sözleşmeleri imzalamalıdırlar. Aksi halde tam tasdik kapsamında olunamamaktadır. Tek istisnası yeni kurulmuş firmalar Ocak ayından sonrada tam tasdik sözleşmesi imzalayabilmektedirler.

Tam tasdik hizmeti almanızın firmanıza sağlayacağı diğer avantajlar ise şöyledir:

Tam tasdik hizmeti alan firmalar, prensipte herhangi bir sınırlandırma olmadan, YMM tasdik raporu ile KDV iadesi alabilmektedirler.

Firma özellikle imalatçı bir firma ise; diğer yeminli mali müşavirlerden gelen karşıt inceleme tutanaklarındaki bilgi talepleri,  tam tasdik hizmeti sözleşmesi yapılan YMM’ler tarafından karşılanır. Firmalar bu tür bilgi taleplerini verme konusunda iş yükünden kurtulurlar.

Yatırım indirimi ve diğer kurumlar vergisi istisnalarından yararlanmaları için, ayrıca tasdik raporu düzenlettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Gelir ve kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden mahsup edilemeyen gelir ve kurumlar vergisi stopajının 100.000 TL’ye kadar olan kısmının tam tasdik raporuna istinaden iadesi mümkündür. (252 seri numaralı Tebliğ ile belirlenmiştir.)

Evet, yazımızda anlatılan firmanıza sağlanacak avantajlar ve katılan değerler sizler için önem arz ediyorsa, faydalarının yanı sıra bu hizmet için ödenecek bedele (maliyet) değiyorsa, tam tasdik hizmeti almak için sözleşme yapmak avantajınıza olacaktır.

10.01.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM