YAZARLARIMIZ
İbrahim Çelikli
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Denizli SMMM Odası Eğitim ve Araştırma Birimi
ibrahimcelikli@mynet.comVergi Davalarında Bilirkişilik - I

            Vergi:

            Devletin varlık sebebi olan fonksiyonlarını yerine getirebilmek için gerekli finansmanı temin etmek amacıyla vatandaşlardan tek taraflı elde ettiği kaynaktır. Dolayısıyla devlet vergi toplamak zorundadır. 

            Vatandaş ya da kurumlar  açısından ise; sahip olunan maddi varlıkların, kazanç ve iratların bir bölümünün, belli hizmetlerin elde edilebilmesi için karşılıksız olarak devlete aktarılmasıdır. Bu açıdan bakıldığında kişi veya kurumlar vergi mükellefidir.  Ancak vergi mükellefleri;

-         ödenen vergiler ile devletin sunduğu hizmetler arasında doğrudan ve aynı zaman dilimi içinde ilişki kurulamamasından,

-         vergi yükünün kişisel tasarruf etme ve harcama yapma potansiyelini daraltmasından

-         kanaatine göre vergi kaçıranların kavuştukları geniş imkanları göz önüne alarak, devlet tarafından denetlenip cezalandırılacaklarına ilişkin inancın az olmasından

                  kaynaklanan; ekonomik, sosyal ya da psikolojik nedenlerle vergi vermeme eğilimindedirler.                            

            Diğer taraftan, Ülkemizin içinde bulunduğu malî, sosyal, siyasal ve konjonktürel şartlarda devlet daha fazla vergi almak durumuyla karşı karşıyadır. Bunun da ötesinde Devlet ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu sağlamak amacıyla (VUK/134); işletme faaliyetlerinin muhasebe kayıtlarına hatasız, hilesiz ve kanuni ölçütlere uygun olarak yansıtılıp, yansıtılmadığını araştırmak, bir başka ifade ile de vergi adaletini sağlamak, mükelleflerin halihazır vergi sisteminde yer alan kurallara uymasını sağlamak ve mükelleflerce mevcut yasalara uygun davranılıp davranılmadığını tesbit etmeye yönelik vergi denetimi ve vergi incelemesi yapmak durumundadır. En azından müteakip dönemlerde alınacak kararlar için bu gereklidir. 

            Devlet; vergi adaletinin sağlanması ve mükelleflerin denetlendiği imajının verilmesi  için; vergi mükelleflerinin muhasebe ile ilgili unutkanlık, dikkatsizlik ve bilgisizliğinden kaynaklanan hatalar bir tarafa, bilerek, belli bir amaçla (vergi kaçırma) bir başka ifade ile yasa dışı menfaat sağlamak için işletmeye ait işlem kayıt ve hesaplar üzerinde yapılan muhasebe hilelerinden kaynaklanan sonuçları ortadan kaldırmayı hedefler. Devlet bu hedefi gerçekleştirmek isterken çoğu kez mükellefler haksızlığa uğradıklarını öne sürerek yargı yoluna başvururlar ki; vergi mükellefi ile vergi idaresi arasındaki uyuşmazlıkların sonuca bağlandığı yer vergi mahkemeleridir, bir sonraki aşama üst mahkemelerdir. 

            Gerek vergi mahkemesi, gerek ise üst mahkeme kararları ile meslek mensuplarından genellikle bir envanter çalışması yapılarak, vergi inceleme raporunda ortaya konulan ya da madur edildiği iddiasındaki vergi mükellefinin talepleri doğrultusunda inceme ve tespit yapması istenilir.

11.05.2007

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM