YAZARLARIMIZ
Hikmet Yılmaz
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
Eski Yüksek Denetleme Kurulu Başdenetçisi
Eski Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma Genel Müdürü
guvencedenetim@gmail.comBağımsız Denetimin Şirketlere Fayda Ve Avantajları

Yasal ve ikincil mevzuat düzenlemeleri ile bağımsız denetime tabi olan şirketler ve zorunlu olmadığı halde kendi isteği ile bağımsız denetim yaptıranlara bağımsız denetimin sağlayacağı fayda ve avantajlar aşağıda sayılmıştır:

- Bağımsız denetim, her şirket için gerekli olan kurumsallaşma seviyesinin pekişmesine, yükselmesine katkı sağlar.

- Şirketlerin güçlenmesi ve büyümesi için gerekli olan doğru ve güvenilir finansal bilgilerin üretilmesini sağlar ve güvence altına alır.

- Bağımsız denetim, yönetime güvenilir bilgi akışı sağlar; finansal durumun dürüst resim ilkesine uygun olarak yansıtılıp yansıtılmadığını, yansıtılmamışsa sebeplerini belirler, aksayan yönlerin düzeltilmesine katkı verir.

- Denetim tüm ortakların menfaatlerinin korunmasına yardımcı olur, güvenli bir ortam sağlar ve ortaklığın güçlenmesine, etkin ömrünün uzamasına, ortakların karlarının arttırmasına yardımcı olur.

-Yatırımcılara, tedarikçilere, finansal kuruluşlara ve hatta müşterilere daha güvenilir, şeffaf bir görünüm sağlar. 

-Muhasebe ve iç kontrol sistemi hakkında öngörülmeyen sorunları önler, muhtemel risklerin tespitine imkan verir. 

-Bağımsız denetim, aile tarafından yönetilen şirketlerde yıkıcı rekabeti, çıkar çatışması ve şirkete zarar verici tavırları engeller.


-Hile yapma cesaretini ve fırsatlarını azaltır. Savsaklamaları, art niyetli tutumları, yanlışlık- eksiklik ve yolsuzlukları önler. İşletme yönetimi ve çalışanların hile yapma eğilimlerini, kayıp kaçaklara neden olabilir girişimlerini kısıtlar.

 
-Denetlenmiş mali tablolar, işletme yönetimini ve çalışanları ileriye dönük ve güven içinde çalışmaya sevk eder.  İleriye dönük bütçe tahmin ve analizi yapılmasına ve ilgililerin sağlıklı karar almasına yardımcı olur.

 
-Rekabet koşullarının bu kadar zor olduğu günümüzde karşılaştırılabilir finansal raporların, uluslararası piyasada da anlaşılır olması ile rekabet gücünü arttırır.


-Bağımsız denetimden geçmiş mali tablolar, işletmelerin düşük maliyetli finansman bulmasını sağlar. Kredi olanakları genişletir.


-Büyük ve düzenli alım yapan ve zamanla sayısı artan bazı şirketler,  tedarikçi firmalardan bağımsız denetimden geçmiş şirket bilgilerini istediğinden buna hazırlıklı olmayı sağlar.


-Bazı finans işlemleri ve belli tutarın üstünde krediler için istenen bağımsız denetim raporunun ve güvenilir bilgilerin sunulmasını sağlar.

 
-Turquailty markası kullanmak, belli faaliyet gruplarına dahil olmak için istenen bağımsız denetimden geçmiş olmak şartını sağlar.


-Denetimi öngören yasal düzenlemelere uygun halde bulunmak, denetimin yapılmış olmasına bağlanan bazı fayda ve avantajları (yerli ve yabancı destekler, muafiyet ve istisnalar, vergi iadeleri vb) elde etmeye hazır bir şirket olmaya yarar.

- AB gibi ekonomik ve teknik işbirliği organizasyonların kriterlerine hazırlıklı olmak, bankaların tabi olacağı beklenen Basel Kriterlerine uygun yapıya kavuşmak yönünden katkı sağlar.

- Bağımsız denetim UFRS’ye göre düzenlen finansal tablolar üzerinde yapılacağı için;

a-      VUK’a göre karşılık ayıramadığımız şüpheli alacaklar için karşılık ayrılır.
b-      Bilanço kalemleri tarihi maliyetle-defter değeri ile değil, cari (piyasa) değeri ile değerlenmesi sağlanır.
c-      Vb.

-Vergi Denetim riskini azaltır; vergi idaresinin güveni artırır. Yasal düzenlemelere uygunluğu araştırıp aksaklık varsa düzeltir.

- Bağımsız denetimden geçmiş mali tablolar ile işletmenin düşük maliyetli finansman bulması kolaylaşır.

6102 Sayılı TTK’nın  denetime ilişkin hükümlerine göre bağımsız denetime tabi olduğu halde denetim yaptırmamanın sonuçları (müeyyideleri) aşağıda belirtilmiştir:

-Denetçi seçilememişse, denetçi, yönetim kurulunun, her yönetim kurulu üyesinin veya her hangi bir pay sahibinin istemi üzerine şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesince atanır.

-Denetime tabi olanlar, hazırlanmış olan finansal tabloların denetimden geçip geçmediğini, denetimden geçmiş ise denetçi görüşü, ilgili finansal tablonun başlığında açıkça belirtmek zorundadır. Bu hüküm, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu için de geçerlidir.

-Denetime tabi olduğu hâlde, denetlenmemiş finansal durum tabloları ile yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, düzenlenmemiş hükmündedir (TTK Md. 397/2). Finansal tabloların ve yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun düzenlenmemiş sayılması;

a) Bu tabloların genel kurul tarafından incelenmesine, tartışılmasına ve ibrasına mani olur.

b) Şirketin kar dağıtmasına, sermaye artırmasına ve sermaye azaltmasına engel olur.

-Finansman sağlayan şirketlere mali tablolar sunulamaz. Bu durum kredilendirmeyi etkiler. Mali tablolar, YMM ve SMMM’ler tarafından onaylanamaz.

-Denetçi seçilmemesinden doğacak zararlardan yönetim kurulu sorumlu olur.

-Seçilen denetçinin bağımsız denetime tabi şirketlere ait internet siteleri üzerinden duyurulmaması durumunda TTK’nın 562/12. maddesi gereği 1524. maddede öngörülen internet sitesini oluşturmayan şirketlerin yönetim organı üyeleri, yüz günden üçyüz güne kadar adli para cezasıyla (Para cezası günlük 20 TL -100 TL olup 300 gün için 6.000TL – 30.000TL dir -TCK Md. 52/1-2) cezalandırılır. 

04.02.2016

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM