YAZARLARIMIZ
Dr.Hayrullah Doğan
Yeminli Mali Müşavir
E. Hesap Uzmanı
DT Denetim Turkey
hdogan@denetimturkey.comEmekli Maaşı Almakta Olanların Yeniden İşe Başlamaları Halinde Emekli Maaşlarının Kesilmesi Durumu

5510 Sayılı Kanunu’nun 4 üncü maddesine göre sigortalı sayılanlar:

1-Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar(4/a) kapsamında sigortalı sayılır (Eski kanuna göre SSK’lı sayılanlar.)
 

2-Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına veya hesabına bağımsız çalışanlardan aşağıda sayılanlar (4/b) kapsamında sigortalı sayılır (Eski Kanunu’na göre Bağ-Kur’lu sayılanlar)

a) Ticari Kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar,

b) Serbest meslek kazancı nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar,

c) Gelir vergisinden muaf esnaf,

d) Esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı olanlar,

e) Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları,

f) Limited şirket ortakları,

g) Kolektif şirket ortakları,

h) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları,

ı) Adi komandit şirketlerin tüm ortakları,

h) Tarımsal faaliyette bulunanlar.
 

3- Kanunun (4/c)  bendi kapsamında sigortalı sayılanlar;

a)Kuruluş kanunu, personel kanunu veya diğer kanunlara göre seçimle veya atama yoluyla kamu idarelerinde göreve gelenlerden; aşağıdaki şartları taşıyanlar,

-Seçildiği veya atandığı görev nedeniyle kendilerine devlet memurları gibi emeklilik hakkı tanınması,

-Hizmet akdi ile çalışmaması,

b)Başbakan, bakanlar, TBMM üyeleri, belediye başkanları, il encümeninin seçimle gelen üyeleri,
 

EMEKLİ MAAŞI ALMAKTA İKEN YENİDEN ÇALIŞMAYA BAŞLAYANLARIN DURUMUNU İKİ AYRI BÖLÜMDE DEĞERLENDİRMEK GEREKİR

1-31.05.2006 Tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Yürürlüğe Girdiği 1.Ekim.2008 Tarihinden Önce Emekli maaşı Bağlananların durumu (Geçici Madde: 14) 

1.Ekim.2008 Tarihinden önce;

a) İştirakçi veya sigortalı olanlar,

b) Yaşlılık veya Emekli aylığı bağlananlar, 

c) Sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edenler,

Hakkında eski hükümler uygulanacaktır.
 

2- 5510 sayılı Kanunun 4/a bendi kapsamında çalışanların durumu;

a) Emekli maaşı kesilmez,

b) Sosyal güvenlik destek primi öder,

c) Sosyal güvenlik destek primi oranı; 5510 sayılı kanunun 81 inci maddesinin (c) bendinde belirtilen prim oranına  %3o oranının eklenmesi ile bulunan tutardır.(%3o oranının ¼ ü sigortalı, ¾ ü işveren hissesidir.)

d) Prim ödeme yükümlüsü işverendir.
 

3- 5510 Sayılı Kanunun 4/b kapsamında çalışanların durumu;

a) Emekli maaşı kesilmez,

b) Sosyal güvenlik destekleme primi öder,

c) Sosyal güvenlik destekleme primi oranı %15 dir.

d) Sosyal güvenlik destek primi emekli aylığından kesilir.
 

4- 31.5.2006 Tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun yürürlüğe Girdiği1.Ekim.2008 Tarihinden Sonra Kanun kapsamında İlk Defa Sigortalı Olan Veya Emekli Maaşı Bağlananların Durumu (Madde:30)

a) 5510 sayılı Kanun yürürlüğe girdikten sonra ilk defa sigortalı olan kişilerden yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanun kapsamında çalışmaya başlayanların çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başında yaşlılık aylığı kesilir.(madde:30)

b) Yaşlılık aylığı kesilen sigortalı; aşağıda belirtilen durumlarda Sosyal Güvenlik Kurumundan Yazılı talepte bulunarak yeniden yaşlılık aylığı bağlatabilir.

–SGK’na yazılı beyanda bulunarak işi bırakacağını,

–İşten ayrılır veya işi kapatırsa,

–Emekliye ayrılır veya sevk edilirse,

Bu kişilerin emekli aylığı Kanunun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına göre yeniden hesaplanır ve bağlanır.

c) 5510 Sayılı kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarihten Sonra Kanunun 4/a, 4/b ve 4/c Kapsamında Sigortalı Olan Ve Daha Sonra Emekli Olan Sigortalının; Daha Sonra 4/b Kapsamında Çalışmaya Başlaması;

Yaşlılık aylığı almakta olan bu sigortalılar, yaşlılık aylığının kesilmemesini istiyorlarsa, SGK’na yazılı talepte bulunacak ve emekli maaşlarından %15 sosyal güvenlik destek primi kesilmek suretiyle 4/b kapsamındaki faaliyetlerine devam edebileceklerdir. 

Sosyal güvenlik destek primi emekli aylıklarından kesinti yapılmak suretiyle ödenecektir.

Ancak yaşlılık aylığı kesilenler isterlerse sosyal güvenlik destek primi ödeme yerine tüm sigorta kollarına bağlı olarak sigorta primlerini ödeme yolunu seçerek 4/b kapsamındaki faaliyetlerine devam edebilirler.

d)Yaşlılık aylığı almakta iken Kanunun 4/a bendikapsamında bir işte çalışmaya başlayan sigortalının 30 uncu madde hükmüne göre emekli aylığı kesilecektir.

Bu sigortalıların çalıştığı süre içinde, 5510 sayılı kanunun80 inci maddesine göre belirlenen prime esas kazançları üzerinden 81 inci madde gereğince kısa ve uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortasına ait prim tam olarak alınır.

Bu kişiler işini bırakmadıkları sürece emekli maaşı bağlanmaz. İşini bırakırlarsa çalıştığı süreler de dikkate alınarak emekli maaşı yeniden bağlanır.

17.05.2012

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM