YAZARLARIMIZ
Hasan Ali Ud
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilirkişi
cozummuhasebe@gmail.comAr-Ge Merkezi Başvuru ve Süreç Aşamaları

•       Başvurular yazılı veya elektronik ortamda yapılır, ( http://biltek.sanayi.gov.tr? )

•        Başvuru dosyasında eksik olup olmadığı 5 işgünü içinde bildirilir ve işletmelere 15 gün süre verilir,

•       Başvuru, Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından; en geç 30 iş günü içinde değerlendirilip karara bağlanır,

•       Kararın olumlu olması hâlinde düzenlenen karar tutanağı, Bakanlık tarafından GİB, SGK ve başvuru sahibi işletmeye 5 iş günü içinde bildirilir,

•       Ar-Ge Merkezi Belgesi veya Tasarım Merkezi Belgesi, Bakanlık (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) tarafından verilir,

•       İşletme, Değerlendirme ve Denetim Komisyonu karar tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren Kanun kapsamında sağlanan destek ve teşviklerden yararlanır,

•       Yürütülen faaliyetlere ilişkin faaliyet raporu, takvim yılını kapsayacak şekilde ve takip eden yılın en geç Mayıs ayı içinde Bakanlığa yazılı veya elektronik ortamda sunulur,

•       Eksiklik varsa 10 gün süre içerisinde eksiklikler tamamlanır,

•       İzleme faaliyetine ilişkin işlemler her yıl için takip eden yılın haziran ayından takvim yılı sonuna kadarki süre içerisinde tamamlanır,

•       Ar-Ge merkezleri ile tasarım merkezleri Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından en geç iki yılda bir denetlenir,

•       Eksiklik ve ihlal tespit edilirse, ölçüsüne göre Ar-Ge Merkezi belgesi veya tasarım merkezi belgesi Bakanlık tarafından iptal edilir (iptal durumunda 1 yıl başvuru yapılamaz) veya eksikliklerin giderilmesi için 3 ayı geçmemek üzere ilgili işletmeye süre verilir. Bu süre içinde işletme, sağlanan destek ve teşviklerden yararlanamaz,

•       Bu süreçte Bakanlık 10 gün içinde durumu GİB ve SGK’ya bildirir,

Verilen süre içinde eksikliklerin giderilmesi halinde; Değerlendirme ve Denetim Komisyonunun olumlu kararı sonrasında, kararın verildiği tarihten itibaren destek ve teşviklerden yararlanılır.

Bir diğer dikkat edilmesi gereken konu ar-ge merkezinin toplam kaç kişi ile kurulması hususudur.

Bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı tarafından bu konu şöyle açıklanmıştır.

Ar-Ge Merkezi:

Ar-Ge ve yenilik projelerini veya sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan ve dar mükellef kurumların Türkiye'deki işyerleri dahil, kanuni veya iş merkezi Türkiye'de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az 15 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimlerden oluşur.

Ayrıca,

Sınıflaması (NACE Rev. 2)'na göre aşağıda belirtilen sınıflarda yer alan sektörler için 30 olarak uygulanır.
a) C- İmalat başlığı altında yer alan:

•       29- Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı bölümü altındaki tüm sınıflar,

•       30- Diğer ulaşım araçlarının imalatı bölümü altındaki aşağıdaki sınıflar

•       30.30- Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinaların imalatı,

•       30.40- Askeri savaş araçlarının imalatı,

•       30.91- Motosiklet imalatı,

•       30.99- Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım ekipmanlarının imalatında görev alanlar.

 

27.03.2017

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM