YAZARLARIMIZ
Hamza Keniş
Yeminli Mali Müşavir
hamzakenis@hkymm.comDava ve İcra Takibine Değmeyecek Derecede Küçük Alacaklar İçin Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılması

Hangi alacaklar için şüpheli alacak karşılığı ayrılabilmesine ilişkin hükümler; VUK’nun 323. maddesinde belirlenmiştir.

Söz konusu maddede karşılık ayrılabilmesi için temel üç kural belirtilmiştir.

  1. Alacağın, ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesiyle ilgili olması,
  2. Dava ve icra safhasında bulunan alacaklar,
  3. Yapılan protesto veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmeyen 3.000 (üç bin) TL’yi aşmayan alacaklar için şüpheli alacak karşılığı ayrılabilecektir.

Bu hüküm, 7338 Sayılı Kanunla getirilmiş olup 26.10.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Değişiklik yapılmadan önce “dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacaklar” ibaresi vardı ve herhangi bir tutar belirlenmemişti. Dolayısıyla uygulama imkânı pek yoktu. Ya da hangi tutar için şüpheli alacak karşılığı ayrılması gerekir konusu tereddütlü olduğundan mükellefler tarafından yaygın bir şekilde uygulanmıyordu.

7338 Sayılı Kanunla VUK’nun 323’üncü maddesinde yapılan ve 26.10.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe giren değişiklikle; dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük olan alacaklar ibaresi yerine 3.000.-TL’yi aşmayan alacaklar ibaresi eklenerek belirsizlik giderilmiştir.

Ayrıca yine söz konusu kanunla VUK’nun 323’üncü maddesinin sonuna; “işletme hesabı esasında defter tutan mükellefler, yukarıdaki fıkralar kapsamında tespit edilen şüpheli alacaklarını defterlerinin gider kısmına ve bunlardan sonra tahsil edilen miktarları ise tahsil edildikleri dönemde defterlerinin gelir kısmına, hangi alacaklara ait olduğunu gösterecek şekilde kaydederler” fıkrası eklenmiştir.

Bu Tür Alacaklara Karşılık Ayrılması İçin Yapılması Gerekenler;

  • Tahsili mümkün olmayan veya olmayacak 3.000.-TL’yi aşmayan alacaklar tespit edilmeli,
  • Borçluya borcunu ödemesi için birden fazla yazı gönderilmelidir.

Kanunda yazı ile alacağın istenmesi herhangi bir şekil şartına bağlanmamıştır. Ancak tevsik edebilmek için; yazının, borçluya iadeli taahhütlü olarak farklı tarihlerde birden fazla gönderilmesi ve yazının hukuken tebliğ edilmesi ve yazının zaman aşımı süresince muhafaza edilmesi gerekir.

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 03.10.2013 Tarih ve 1631 Sayılı Özelgesinde; “yazının posta mevzuatına aykırılık teşkil etmemesi kaydıyla kargoyla da gönderilebileceği belirtilmiştir.”

Buna rağmen tahsil edilemeyen ve 3.000.-TL’yi aşmayan bu alacaklar için belirtilen işlemlerin yapıldığı dönemde karşılık ayrılmalıdır. Karşılık ayrılan bu alacakların sonradan tahsil edilen miktarları tahsil edildikleri dönemlerde kar-zarar hesabına intikal ettirilir.

02.12.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM