YAZARLARIMIZ
Gürcan Ünlü
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
gurcan.unlu@ismmmo.org.trSerbest Meslek Defteri ve İşletme Defteri Arasındaki Dönemsellik İlkesi Farkı

17/12/2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; Serbest Meslek Erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, söz konusu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması, vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesi ile elektronik ortamda belge düzenlenebilmesi amacıyla geliştirilen Defter-Beyan Sistemine dahil olmuştur.

Genel hatlarıyla Serbest Meslek ve Ticari Kazanç elde eden 2. Sınıf mükellefler Defter beyan sistemi hatları aynı olsa da detaylarda bazı farklılıklar bulunmaktadır.

Ticari Kazanç elde eden 2. Sınıf mükelleflerde Sigorta, peşin ödenen kiralar, bakım anlaşmaları gibi bazı giderler Muhasebenin dönemsellik ilkesi gereği Defter Beyan Sisteminde “ Dönemsellik İlkesi” detayı ile girişi yapılması mümkündür. Dönemsellik ilesi “Vardır” seçeneği ile ana giderin kayıtları yapılmaktadır. Daha sonra ilgili dönemlerde “Gider Türü” bölümünden “Dönemsellik Gideri” türü seçilerek gider kalemi oluşturulmaktadır.

Serbest Meslek Defterinde Dönemsellik İlkesi seçeneği bulunmamaktadır. Çünkü Ticari Kazanç Tahakkuku Esası, Serbeste Meslek Kazancı Tahsil Esasını gerektiren kazanç türüdür. Bu yüzden ödenen gider Serbest Meslek Defterinde olduğu gibi gider yazılmaktadır.

Defter Beyan Sisteminde Serbest Meslek Defterine kayıt yaparken giderleştirmek için bazı durumlarda liste yapıldığı ve her geçici döneminde gider yazarak uğraşıldığı görülmektedir. İnternet kaynaklarında, forumlarda da bu konuda pek açıklayıcı bilgi bulunmamaktadır. Bu yüzden sizlerde bu yazımı paylaşıyorum.

16.10.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM