YAZARLARIMIZ
Güney Çınar
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
guneycinar@hotmail.comİhracatçı Firmalara Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında (DİİB) KDV'li Satış Yapılamayacak.

DİİB sahibi mükelleflerin 04.10.2016 tarih ve 29847 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7 seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğin yayınlandığı günden itibaren DİİB sahibi mükelleflerden ihraç edilmek üzere KDV’li mal alımı yapan ihracatçı firmalar KDV’li mal alımından vazgeçmek zorunda kalmıştı.

 15.02.2017 tarihinde resmi gazete’de yayımlanan 11 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin MADDE 19 – Aynı Tebliğin (IV/A-1.5.) bölümünün birinci paragrafı yürürlükten kaldırılmış, ikinci paragrafının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“DİİB kapsamında KDV ödemeksizin yurtiçi ve yurtdışından satın aldığı girdileri kullanarak ürettiği malı 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesi kapsamında ihraç kayıtlı olarak teslim eden bir mükellefin iade alacağı KDV tutarı, ihraç kayıtlı teslim bedeli ile DİİB kapsamında aldığı girdilerin bedeli arasındaki farka genel vergi oranı uygulanmak suretiyle bulunacak tutarı aşamaz.” denilmektedir. Yapılan bu değişiklikle birinci paragrafı yürürlükten kaldırılması DİİB sahibi mükelleflerin ihracatçı firmalara KDV’li teslim yapabileceği ve ihracatçı firmalarında KDV İadelerini yine alabilecekleri anlaşılmaktaydı. Bundan dolayı 2022 yılına kadar DİİB sahibi mükelleflerin ihracatçı firmalara KDV’li teslim yapmış ve ihracatçı firmalarda KDV İadelerini almıştır.

Ayrıca ikinci paragrafının birinci cümlesinde yapılan değişiklik ile KDV ödemeksizin yurtiçi ve yurtdışından satın aldığı girdileri kullanarak ürettiği malı 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesi kapsamında ihraç kayıtlı olarak teslim eden imalatçılar ihraç kaydıyla teslimlere ait bildirim bölümünde “Yurtiçi ve Yurtdışı KDV Ödenmeksizin Temin Edilen Mallar İçin Ödenmeyen KDV” sekmendi “Yurtiçi ve Yurtdışı KDV Ödenmeksizin Temin Edilen Mal bedeli” olarak güncellenmiş ve aradaki farka tebliğde belirtildiği gibi genel vergi oranı (%18 KDV oranı) uygulanmaktadır. KDV iade taleplerinin yerine getirilmesi bakımından 11 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin bahse konu maddesi DİİB sahibi mükellefler ve ihracatçı firmalar için çözüm olmuştur.

Gelir İdaresi, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Grup Müdürlüğüne verdiği bilgi notuyla  04.10.2016 tarih ve 29847 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7 seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğinde olduğu gibi DİİB sahibi mükelleflerden ihraç edilmek üzere KDV’li mal alımı yapan ihracatçı firmalar KDV’li mal alımından vazgeçmesini istemiştir. DİİB sahibi firmaya zamanında KDV ödenmeksizin kullanılan tutar için tarhiyat yapılıp tarhiyatın kesinleşmesinden sonra yerine getirilebilir. denilmektedir. Ayrıca bilgi notunda dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketlerine de DİİB KDV’li teslim yapılamayacaktır. denilmektedir.

Gelir İdaresinin, Vergi Dairesi Başkanlıklarına gönderdiği bilgi notuyla vergi tarhiyatı yapılacak bundan dolayı İdare mükellefleri ihraç kayıtlı satış yapmaya yönlendirmektedir. Ülkemizin ekonomik anlamda bu dönemde dış ticareti artırmak için daha fazla ihracata ihtiyaç duyduğu ve ihracatların daha da arttığı bu dönemde, piyasa ve iş dünyasının bu durumdan etkilenmemesi için kanun ve tebliğde ihracatlarımızı daha da artıracak yönde bir düzenleme ve çözüm temennisiyle. 

KAYNAKÇA:

- KDV Uygulama Genel Tebliği

- 04.10.2016 Gün ve 29847 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ         

- 13.12.2016 Gün ve 29917 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 8 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ         

- 15.02.2017 Gün ve 29980 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 11 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ    

- Gelir İdaresi Bilgi Notu

28.12.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM