YAZARLARIMIZ
Güney Çınar
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
guneycinar@hotmail.com7143 Sayılı Kanunda İşletmede Mevcut Olduğu Hâlde Kayıtlarda Yer Almaya Emtia İçin Yapılan Stok Affının Kar Payı Kısıtlaması Karşısındaki Durumu (14.07.2020)

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Önemli Değişiklikler (07.07.2020)

Konut, Araç ve Beyaz Eşya’ya Uygulanan İndirimli KDV, ÖTV ve Tapu Harcı Uygulamasına İlişkin Süreler Uzatılmıştır (26.03.2019)

Kur Farklarının KDV'ye Tabi Olması Netleşti (22.01.2019)

Konut ve İşyeri Teslimlerinde Yapılan KDV ve Tapu Harcı İndirimi 31.12.2018 Tarihine Uzatıldı. (01.11.2018)

Döviz Kredisi Kullanımında 15 Milyon Doların Altında Borcu Olanlar Döviz Gelirinin 3 Katına Kadar Borçlanabilecektir (31.01.2018)

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında İnşaat Harcamalarının KDV İadesinin Alınmasına 2018 Yılında da Devam Edilecektir (10.01.2018)

E-Defter Uygulamasında Yapılan Hatalı İşlemlerden Ötürü Beratlar Silinebilir mi? (01.11.2017)

DİİB Sona Ulaşıldı (10.04.2017)

DİİB Kapsamında Satın Aldığı Girdileri Kullanarak Ürettiği Malı İhraç Kayıtlı Olarak Teslim Eden Bir Mükellefin İade Alacağı KDV Tutarı Hesaplarken Dikkat Etmesi Gereken Tebliğ(ler)! (06.04.2017)

İndirimli Orana Tabi Konut Teslimlerinden Doğan KDV İadeleri Yılı İçinde Nakden Talep Edilebilecektir (04.04.2017)

KDV İade İşlemi 5 (Beş) İş Günü İçinde Gerçekleştirilir! (15.03.2017)

DİİB Sahibi Mükelleflerin İhracatçı Firmalara KDV’li Teslimleri Sonucu İhracatçı Firmalara KDV İadesi Yapılacaktır (21.02.2017)

DİİB Sahibi Mükelleflerden İhraç Edilmek Üzere KDV’li Mal Alımı Yapan İhracatçı Firmaların Bekleyen KDV İadelerinde Çözüm(süzlük!) (03.01.2017)

İhraç Kaydıyla Yapılan Mal Teslimlerinde, İmalatçı Belgesi ve Sanayi Sicil Belgesi Olmadan Tecil-Terkin Uygulamasından Yararlanılabilir Mi? (06.06.2016)

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Geçici 17. Maddesi (19.01.2016)

İmalat Süreçlerinde Kullanılmak Üzere Makine ve Teçhizat Temini Finansmanında BSMV İstisnası (13.01.2016)

GÜNDEM