YAZARLARIMIZ
Güney Çınar
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
guneycinar@hotmail.comKonut, Araç ve Beyaz Eşya’ya Uygulanan İndirimli KDV, ÖTV ve Tapu Harcı Uygulamasına İlişkin Süreler Uzatılmıştır

31 Aralık 2018 tarihli ve 30642 Sayılı 4. Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 535 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; Konut ve işyeri teslimlerinde 31.12.2018 tarihine kadar uygulanacak olan "binde 15" tapu harcı oranı 31.03.2019 tarihine ve % 18 KDV oranına tabi konut ve işyeri teslimlerinde 31.12.2018 tarihine kadar uygulanacak olan  % 8 KDV oranı ise 31.03.2019 tarihine kadar uzatılmış olup, bu tarihte sona erecekti.

21 Mart 2019 Tarihli 30721 Sayılı  Resmi Gazete’de Bazı Bakanlar Kurulu Kararları ile Cumhurbaşkanı Kararlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 843) yayımlandı.

Yayımlanan Karar ile indirimli KDV, ÖTV ve tapu harcı uygulamasına ilişkin süreler aşağıda belirtildiği gibi uzatılmıştır.

30.04.2018 tarihli ve 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 5’inci maddesinde yer alan 31.03.2019 ibaresi 31.12.2019 şeklinde değiştirilmiştir.

Tapu işlemleri üzerinden “binde 20” nispetinde alınan tapu harcı, konut ve işyerlerinde “binde 15” olarak 31.12.2019 tarihine kadar uygulanacaktır.

24.12.2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın geçici 3’üncü maddesinde yer alan 31.03.2019 ibaresi 31.12.2019 şeklinde değiştirilmiştir.

Konutların tesliminde uygulanacak %8’lik indirimin uygulama süresi 31.12.2019 tarihine kadar sürecektir.

31.10.2018 tarihli ve 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 3’üncü, 4’üncü, 5’inci ve 6’ncı maddelerinde yer alan 31.03.2019 ibareleri 30.06.2019 şeklinde değiştirilmiştir.

%8 %1 ve %0 katma değer oranlarının uygulanacağı mallara ilişkin listelerin geçerlilik süresi 30.06.2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

31.12.2018 tarihli ve 540 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 2’nci maddesinde yer alan 31.03.2019 ibaresi 30.06.2019 şeklinde değiştirilmiştir.

Bazı motorlu taşıtlar için uygulanacak olana %0 Özel Tüketim Vergisinin uygulanma süresi 30.06.2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

“Sabrınız gücünüzden daha çok şey başarır.” Edmund Burke                                                                                   

KAYNAKÇA:

-Bazı Bakanlar Kurulu Kararları ile Cumhurbaşkanı Kararlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 843)

26.03.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM