YAZARLARIMIZ
Fuat Tekgül
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
fuat.tekgul@capitaldenetim.com.trKDV İade Mahsup Taleplerinde Kapsam Genişletilmeli Mi?

KDV iade alacakları; iade hak sahipleri tarafından nakden ve mahsuben olmak üzere iki şekilde kullanılabilmektedir.

Mahsuben iade taleplerinde bazı istisna türlerinde (Mal ihracatı, İhraç kayıtlı satış vb.) mahsup hakkı sınırsız kullanılabilirken bazı istisnalarda ise vergi idaresinin belirlediği limiti aşan mahsup talepleri YMM KDV iadesi tasdik raporuna ve/veya Vergi inceleme raporuna istinaden yerine getirilebilmektedir.

Yazımız; nakden iade taleplerinde YMM KDV iade tasdik raporlarının vergi idaresi kontrol süreci, eksiklik tespitlerinin tamamlanması ve diğer işlemler için geçen sürelerde oluşan hak kaybının giderilmesi açısından mahsuben iade talep edilebilecek seçeneklerin arttırılmasına bağlı olarak bahsi geçen sürecin kısaltılması ve oluşabilecek mağduriyetlere çözüm yolları amaçlamaktadır.

KDV Genel Uygulama Tebliği (IV.A/2.1 bölümü) gereğince mahsup yolu ile aşağıda belirtilenlere ve borçlara iade talep edilebilmektedir.

Borcuna mahsup talep edilebilecekler:

  • Mükellefin kendisi.
  • Adi ortaklıklarda ortakların,
  • Kollektif şirketlerde ortakların,
  • Adi komandit şirketlerde ortakların (Komandit şirketlerde sadece komandit ortakların)

Mahsup talep edilebilecek borçlar:

  • Vergi dairelerince takip edilen amme alacaklarına,
  • İthalat sırasında uygulanan vergilere,
  • SGK prim borçlarına.

Görüldüğü üzere özellikle mahsup talep edilebilecekler kısmı oldukça dar bir kapsamdadır.

84 seri no’lu KDV tebliği ile iade hak sahibinin mal veya hizmet satın aldıkları mükelleflerin borçlarına (önce yapılan alıma isabet eden tutar kadar daha sonra alım tutarından bağımsız olmak üzere) mahsup imkânı sağlanmıştır. Söz konusu uygulama 04.01.2008 tarihinde yayınlanan 107 seri no’lu KDV tebliği ile kaldırılarak yukarıda ‘’borcuna mahsup talep edilebilecekler’’ başlığında belirtildiği şekilde uygulanmaya başlanmıştır.

Bahsi geçen dönemde uygulama mükelleflerin mahsuptan artan tutarları nakden almak yerine kamuoyunda mahsup satma olarak ifade edilen yönteme dönmesine yol açmıştı. Nakden iade taleplerinde YMM tarafından hazırlanması gereken rapora ihtiyaç kalmaması vergi idaresi açısından meslek mensubu tarafından yapılan inceleme sayısını azaltmaya başladığından kamu idaresi açısından da oluşan handikabın giderilmesi amaçlı uygulamadan dönüş yapılmıştı.

Bugünlere geldiğimizde; Raporun hazırlanması ve teslimi sonrası, idarenin kontrolünde geçen süreler/tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ve belge temini ile diğer işlemler boyunca geçen zaman sebebi ile iade prosedüründe geçen süre mükellef aleyhine işlemekte olup nakden iade talep edilen tutarın enflasyonist ortamda eriyerek alım gücünün düşmesine sebep olmaktadır.

Reel ekonomik düzende nakden iade sınırı olan 10.000,00 TL güncelliğini ve alım gücünü yitirmiş olup teminatsız iade taleplerinde mezkûr limit makul seviyelere çekilmelidir.

Yukarıda bahsi geçen nakden iade talep ve sonuçlanma süreci için önerimiz; 107 seri no’lu KDV tebliği ile kaldırılan mahsup talep uygulamasının mal veya hizmet satanların borçlarına mahsup talep edilmesi halinde YMM raporuna dayalı olarak olmak kaydı ile tekrar uygulamaya konulması yönünde olacaktır.

Bu şekilde hem nakden iade edilebilir tutarların iade hak sahibi tarafından tasarruf süresi kısaltılacak hem de 3.şahıs/kurumların vergi borçlarının hazine tarafından daha kısa sürelerde tahsiline imkân sağlanacaktır.

Aynı zamanda uygulama mahsup taleplerinde dahi alt firmaların incelenmesi yolu ile vergi incelemesi kapsamına giren mükellef sayısının artmasını sağlayacaktır.

KAYNAKLAR:

  • KDV Uygulama Genel tebliği
  • 84 seri no’lu KDV Tebliği (Mülga)
  • 107 seri no’lu KDV Tebliği (Mülga)

08.03.2024

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM