YAZARLARIMIZ
Fırat İnsel
Vergi Müfettişi
firat_insel88@hotmail.comVergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542) ve 23/11/2022 Tarihli ve 6417 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

1-)542 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

24.11.2022 tarih ve 32023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 542 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2022 yılı için yeniden değerleme oranı belirlenmiştir.

“Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2022 yılı için % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan Tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.”

Özetle; 2023 yılı için geçerli olacak vergi, ceza, harç, tarife ve benzeri kalemlere ilişkin maktu tutarlardaki yıllık artışlarda referans olarak kullanılacak yeniden değerleme oranı % 122,93 olarak belirlenmiştir.

2-) 23/11/2022 TARİHLİ ve 6417 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI

Bilindiği gibi, sıfır (kullanılmamış) araç alımlarında, en büyük vergi yükünü özel tüketim vergisi oluşturmaktadır. Zira, binek otomobillerin (bayi karı dahil) çıplak satış fiyatı üzerinden değişen oranlarda özel tüketim vergisi tahsil edilmektedir. Ayrıca Özel tüketim vergisi dahil fiyat üzerinden katma değer vergisi de hesaplanıp tahsil edilmektedir.

ÖTV oranlarının belirlendiği 13 Ocak 2022 tarih ve 31718 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli II sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tabi araçların özel tüketim vergisi matrah, oran ve dilimleri yeniden belirlenmiş olup yapılan değişikliğe göre, özel tüketim vergisi matrah dilimleri üç dilim yerine beş dilim olarak düzenlenmiştir.

24.11.2022 tarih ve 32023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve yayım tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 23/11/2022 Tarihli ve 6417 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden tespiti hakkında karar verilmiştir.

“6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P. numaralı mallardan - Diğerleri” satırı altında yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.”

Motor silindir hacmi 1600 cm3’ün altında olan araçlar için:

  • ÖTV matrahı 184 bin TL altında olan araçlar için %45
  • ÖTV matrahı 184 bin TL’den 220 bin TL’ye kadar olanlar için %50
  • ÖTV matrahı 220 bin TL’den 250 bin TL’ye kadar olanlar %60
  • ÖTV matrahı 250 bin TL’den 280 bin TL’ye kadar olanlar için %70
  • Diğerleri %80

Motor silindir hacmi 1600 cm3 ile 2000 m3 arasında olan araçlar için:

  • ÖTV matrahı 228 bin TL’yi geçmeyenler için %45
  • ÖTV matrahı 228 bin TL ile 350 bin TL arasında olanlar için %50
  • Diğerleri %80
  • Özetle; Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen ve piyasa satış fiyatı 595.000,00-TL üzerinde olan binek otomobillerde herhangi bir değişiklik olmayacaktır

28.11.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)


MuhasebeTR mobil uygulamamız yayında; mevzuat değişiklikleri anında cebinde!..

>> Apple Store hemen indir.

>> Google Play hemen indir.

GÜNDEM