YAZARLARIMIZ
Fatih Coşkun
Sosyal Güvenlik Denetmeni
fatihsgk.uzman@hotmail.comYasal Süresi Dışında Düzenlenmiş Bildirgelerin Elektronik Ortamda Verilmesi

Sosyal Güvenlik Kurumu, kapsamında bulunan kişi sayısı ve sunduğu hizmetler dolayısıyla işçi ve işverenlerin en çok muhatap olduğu kurumların başında gelmektedir. Yapılan bunca iş ve işlemler hizmet kalitesinin sağlanmasını, hizmet alanın memnuniyetini ve bürokrasiyi azaltmayı daha da önemli hale getirmektedir. Bilindiği üzere Bakanlar Kurulu tarafından 31/07/2009 tarihinde çıkarılan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik ile büyük çaba sarf edilen bürokrasiyi azaltma uğraşları en son Cumhurbaşkanlığı’nın 2018/13 Sayılı Genelgesi ile tekrar gündeme gelmiştir. Söz konusu mevzuat kamu hizmetlerinin elektronik ortamda sunulması, şeffaf olması ve en önemlisi takip edilebilir olması hususlarını ayrıca vurgulamıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu bu minvalde birçok çalışma yaparak hem kendi içerisinde kullandığı sistemleri geliştiriyor hem de sunduğu hizmetleri elektronik ortama taşıyarak her iki tarafın zaman ve emek israfını önlüyor. En son çıkarılan 14/03/2019 tarih E.4171008 sayılı Genel Yazı ile işverenlerin kağıt ortamında vermek zorunda oldukları yasal süresi dışında düzenlenen bildirgelerin elektronik ortamda verilmesine olanak sağlayan program SGK tarafından işletime açmıştır. SGK internet sayfasında Uygulamalar Portalında E-Bildirge V2 adıyla kullanıma sunulmuştur. Yasal süresi dışında düzenlenmiş bildirgeler artık kağıt ortamında değil elektronik ortamda verilebilecektir. Program aracılığıyla 2008/10. ay ve sonrası dönemlere ait bildirgeler gönderilebilecek ve bu bildirgeler işyerinin bağlı bulunduğu ünite ekranına onay için gelecek, onay aldıktan sonra tahakkuk ve hizmet kaydı oluşturulacaktır.

Sisteme girilip denetime gönderilen bildirgeler için tahakkuk kaydı anında oluşacak ve işveren tarafından ödenebilecektir. Ancak hizmet kayıtları denetim sonucu yazılacak rapor neticesine göre oluşturulacaktır. Program kaydedilen bildirgelerin durumu hakkında da takip olanağına imkân vermekte olup uygulama açıldıktan sonra en alt kısımda bulunan “Şube Onayı Gerektiren Belge Durumları” menüsünden bildirgenin onaylanıp onaylanmadığı görülmektedir. Sisteme girilen bildirgeler ünite tarafından kabul edilmezse tekrar işveren ekranına düşecek bu bildirgeler sistemden silinebileceği gibi değiştirilip tekrardan sisteme onay için gönderilebilecektir.

Yukarıda bahsettiğimiz Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelik ve devamı mevzuatı kağıt israfını önlemek, hizmetlerin hızlandırılması ve elektronik ortamda sunulmasını hükme bağladığından işverenlerin elektronik ortamda bildirgeyi gönderdiği halde harici olarak bir dilekçe veya form doldurmasının gerekli olmadığını düşünüyorum. Zira yasal süresi dışında verilen bildirgenin işleme alınması için mevzuatta mazeret bildirmek zorunda olmadığı gibi işleme alınmayı da etkilemediği ortadadır. İşverenler yasal süresi geçtiği için kağıt ortamında hazırlamak zorunda oldukları bildirgeler için Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine veya Sosyal Güvenlik Merkezlerine gelmek zorunda olmadıkları gibi posta yoluyla da göndermek zorunda değillerdir.

21.03.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM