YAZARLARIMIZ
Fadıl Koçak
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
fadilkocak06@gmail.comYeni Yıl Yeni Vergiler

2019 yılının son birkaç haftasında mecliste kabul edilen Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 07.12.2019 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kanunla mevcut vergi oranlarında değişiklik yapıldığı gibi hayatımıza yeni girecek olan vergileri de kapsamaktadır. Son iki yıldır ekonominin gidişatına paralel poşet geri kazanım katılım payı ve turizm katkı payı vergisi yürürlüğe girmiş şimdi ise konaklama vergisi, dijital hizmet vergisi, değerli konut vergisi gibi üç yeni vergi hayatımıza girecek. Buna mükabil gelir vergisi kanunu, gider vergileri kanunu ve vergi usul kanunu’nda da bazı değişiklikler mevcut.

DİJİTAL HİZMET VERGİSİ

Sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin (bilgisayar programları, uygulamalar, müzik, video, oyunlar, oyun içi uygulamalar ve benzerleri dâhil) dijital ortamda satışı ile bu içeriklerin dijital ortamda dinlenmesine, izlenmesine, oynanmasına veya elektronik cihazlara kaydedilmesine veya bu cihazlarda kullanılması gibi hizmetleri sunan Netflix, Puhu tv, blutv, Beinconnect, FOXplay, Spotify, Fizy gibi uygulamalar dijital hizmet vergisine tabi olacaklar. Ayrıca ullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamları sağlayan ve işleten Facebook, Instagram, Twitter vb.gibi uygulamalar da dijital hizmet vergisi  ödemekle yükümlü olacaklar.

DİJİTAL HİZMET VERGİSİ ŞARTLARI VE ORANLARI

 • İlgili hesap döneminden önceki hesap döneminde, Türkiye’de elde edilen hasılatı 20 milyon Türk lirasından veya dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon avrodan veya muadili yabancı para karşılığı Türk lirasından az olanlar dijital hizmet vergisinden muaftır.
 • Dijital hizmet vergisinin matrahı, ilgili vergilendirme döneminde verginin konusuna giren hizmetler nedeniyle elde edilen hasılattır. Verginin matrahından gider, maliyet ve vergi adı altında indirim yapılmaz.
 • Dijital hizmet vergisi oranı %7,5’tir.
 • Dijital hizmet vergisi mükelleflerince ödenen dijital hizmet vergisi, bu mükellefler tarafından gelir ve kurumlar vergisine esas safi kazancın tespitinde gider olarak indirilebilir.

KONAKLAMA VERGİSİ

 • Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler (yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi) konaklama vergisine tabidir.
 • Konaklama vergisinin oranı % 2’dir.(31.12.2020 yılına kadar % 1 uygulanacak)
 • Konaklama vergisinin matrahı, verginin konusuna giren hizmetler karşılığında, katma değer vergisi hariç, her ne suretle olursa olsun alınan veya bu hizmetler için borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamıdır.
 • Konaklama vergisi, konaklama tesislerince düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilir.
 • Bu vergi, katma değer vergisi matrahına dahil edilmez.
 • Konaklama vergisinde vergilendirme dönemi, faaliyet gösterilen takvim yılının birer aylık dönemleridir. Her bir vergilendirme dönemine ait konaklama vergisi, vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar katma değer vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine (katma değer vergisi mükellefiyeti bulunmayanlarca tesisin bulunduğu yer vergi dairesine) beyan edilir ve aynı süre içinde ödenir.
 • Öğrenci yurtları, pansiyonları ve kamplarında öğrencilere verilen hizmetler konaklama vergisinden müstesnadır.
 • 01.04.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek

VERGİDEN MUAF OLAN BAZI SERBEST MESLEK KAZANÇLARINA VERGİ GETİRİLDİ

Müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekar, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band,radyo ve televizyon senorya ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat 500 bin Türk lirasını aştığı takdirde vergi istisnasından yararlanamaz.

İŞVERENLER TARAFINDAN KARŞILANAN TAŞIMA GİDERLERİNDE DÜZENLEME

İşverenlerce taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedelinin 10 Türk lirasını aşmaması ve buna ilişkin ödemenin toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının temini şeklinde yapılması şarttır. Ödemenin bu tutarı aşması hâlinde aşan kısım ile hizmet erbabına ulaşım bedeli olarak nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilecek.

HAKEMLERE VERGİ

Spor müsabakalarında görev yapan hakemler daha önceleri vergi ödemiyorlardı.Bu kanunla birlikte amatör spor hakemleri dışındaki tüm hakemlerin kazançlarından vergi kesilecek.

BİNEK OTOMOBİLLERİN İKTİSABINDA YAZILACAK GİDERLERDE KISITLAMA

Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere,

 • Binek otomobillerin kiralanmasında indirilecek gider 5.500,00 TL lik kısmı gider olarak yazılabilir.
 • Binek otomobillerin iktisabında ÖTV ve KDV toplamı en fazla 115.000,00 TL lik kısmı gider olarak yazılabilir.
 • Binek otomobillerin ÖTV ve KDV hariç ilk iktisap bedeli 135.000,00 TL lik kısmı gider olarak yazılabilir.
 • İkinci el olarak vergi mükellefiyeti bulunmayan kişilerden satın alınan amortismana tabi tutarı 250.000,00 TL lik kısmı dikkate alınır.
 • Binek otomobillere ilişkin giderlerin en fazla % 70’i gider olarak yazılabilir.
 • 01.01.2020 tarihinden itibaren uygulamaya girecek.

GELİR VERGİSİ TARİFESİNDE DÜZENLEME

Getirilen yeni tarife 2019 yılında elde edilecek gelirlere de uygulanacak.

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ

Yeni getirilen vergiler arasında yerini alan değerli konut vergisi ile Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değeri 5.000.000 Türk lirası ve üzerinde olanlardan değerli konut vergisi alınacak.

Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri;

5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlar                    (Binde 3)

7.500.001 TL ile 10.000.000 TL arasında olanlar                  (Binde 6)

10.000.001 TL’yi aşanlar                                                    (Binde 10)

oranında vergilendirilir.

12.12.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM