YAZARLARIMIZ
Evren Özmen
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilirkişi
evrenozmen@ozmconsultancy.com
www.kooperatiflerkanunu.comİmar Barışı Ödemelerinizi Müteahhitten İsteyebilir misiniz ?

Yapı Kayıt Belgesi bedeli ile kat mülkiyetine geçişte katlanılan masrafları müteahhitten istenmesi hukuken mümkün müdür ?

Arsa Sahibi olarak bir yüklenici ile kat karşılığı anlaştınız veya bir müteahhitten ileride size kat mülkiyeti tapusunu vereceğine inanarak kat irtifaklı tapu ile konut aldınız.

Arsanızı verdiğiniz müteahhit firma daha fazla konut ortaya çıkarabilmek için yapı ruhsatına uygun inşaatı yapmadığı için size ait konutların iskanı ( yapı kullanım izin belgesi) çıkmadı. Siz de imar barışı imkanından faydalanarak tarafınıza düşen konutların kat mülkiyet tapularını çıkardınız. Kat mülkiyet tapularını çıkarırken de önce % 3 yapı kayıt belgesi bedeli devamında ise % 3 + masraflara katlanmak durumunda kaldınız.

Veya

Konut satın aldığınız müteahhitin size vaat ettiği kat mülkiyeti tapusu bir türlü gelmedi. Siz de apartmandaki komşularınız ile beraber toplanıp yapı kayıt belgesi ödemesi ve devamındaki ödemeleri yaparak kat mülkiyet tapunuzu aldınız.

Peki yukarıdaki iki örnekte de olduğu üzere yükümlülüklerini yerine getirmeyen yüklenicilerin sizin ödediğiniz bu tutarları tazmin etme yükümlülüğü yok mu ?

Aslında Var 

Yargıtay 15.Hukuk Dairesi 2018/1073 Esas ve 2018/3723 Karar Sayılı Kararında

“3194 sayılı Kanun’a eklenen geçici 16. madde, 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış imara aykırı ve kaçak yapılar için uygulanacağından içeriği itibarıyla geriye etkili olarak uygulanması öngörülmüş bir düzenlemedir, usuli kazanılmış hakkın istisnası olan geriye etkili bir kanuni düzenleme olması nedeniyle anılan hükmün mahkemelerce eldeki davalar için de uygulanması gerektiği gibi, yeni düzenlemenin, temyiz aşamasında Yargıtay’ca da gözetilmesi gerekir.” denilmiştir.

Ayrıca Anayasa mahkemesinin B. 2018/1275 T. 30.10.2018 sayılı kararında da imar barışı başvurusu yapılmasının hukuki olarak tüketilecek bir yol olarak kabul edilmiştir.

Kararlardan anlaşılacağı üzere imar barışı devam eden davalarda da geriye dönük olarak dikkate alınması mümkün olabilecektir. Bu da kanuni zamanaşımı sınırları içinde sorumlulardan ilgili tutarların tazmininin sağlanması sonuçlarını doğurabilir.

Saygılarımla

30.04.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM