YAZARLARIMIZ
Ertuğrul Tuncer
Yeminli Mali Müşavir
Köker YMM Bağımsız Denetim A.Ş.
etuncer@kokerymm.com7440 Sayılı Yasa Kapsamında VUK 359. Maddeyle İlgili Düzenlemelerin Açıklanması

Yasanın, Matrah artırımı ile ilgili  5. Maddesinin  (9 ) no.lu bendinde yer alan düzenlemeler

Alt bend

Metin

Açıklaması

(a)

VUK 359  b fıkrasında yer alan;

-Sahte fatura düzenleme

-Defterleri yok etme

-Elektronik sistemlere müdahale 

Bu fiiller matrah artırımına engeldir. 2022 yılı dahil Kanunun kapsadığı dönemlerde bu Fiilleri işleyenler matrah artırımından yararlanamazlar.  2018-2022 yılları arasında bu filleri işleyenler matrah artırımından yararlanamazlar.

Bunun için fillerin işlendiğinin TESPİT edilmiş olması gerekmektedir.

 

 

 

(b)

VUK 359  b fıkrasında yer alan;

-Sahte fatura düzenleme

-Defterleri yok etme

-Elektronik sistemlere müdahale 

Haklarında bu fillerle ilgili henüz KESİN TESPİT BULUNMAYAN ANCAK 2018-2022 yılları arasına ait olmak kaydıyla VERGİ  İNCELEMESİ devam eden mükellefler matrah artırımı talebinde bulunabilir.  İncelemenin hangi yıla ait olduğu önemli değildir.

Önemli olan inceleme çalışmasının Yasanın / maddenin yürürlüğünden önce başlamış ve devam ediyor olmasıdır.

Vergi incelemesi devam ederken yapılan matrah artırımına ilişkin TAHAKKUK işlemi DONDURULUR…

İnceleme sonunda fiillerin işlenmediği tespit edilirse veya Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 12 ay içinde inceleme bitirilemezse, incelemeden vaz geçilir ve   mükellef matrah artırımı hükümlerinden yararlanır.

ÖNEMLİ OLAN inceleme devam ederken matrah artırımı talebinde bulunulmuş olmasıdır.

 

 

 

C )

VUK 359  b fıkrasında yer alan;

-Sahte fatura düzenleme

-Defterleri yok etme

-Elektronik sistemlere müdahale 

Bu fillere ilişkin olarak, haklarında,  Yasanın yayımından önce  başlamış ve devam eden  veya Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 12 ay içinde tamamlanamayan vergi incelemelerinden vaz geçilir. Mükellefler matrah artırımı hakkından yararlanır.

 

 

 

 

Sorun yaratacak konu; Bentteki  “ Yasanın yürürlüğünden itibaren 12 ay içinde başlanılan vergi incelemeleri”  ifadesidir.  Mükellefin matrah artırımı hakkı engellenmiyor ama tahakkuk verilmiyor veya donduruluyor. Bu dondurma süresi, daha önce  başlamış bir vergi incelemesinin  Yasanın yürürlüğünden itibaren en fazla 12 ay sürebileceği  belli.

Ancak, bentte, Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak 12 ay içinde yapılabilecek vergi incelemesinden söz ediliyor. Yani, matrah artırımı tarihinde hakkında bu fillerle ilgili bir inceleme olmasa dahi Yasanın yürürlüğünden sonra 12 ay içinde böyle bir vergi inceleme yapılması ihtimali varsa   bu durumda da tahakkuk dondurulacak demektir.

12 aylık süre içinde tamamlanan vergi incelemesinde, fiilin işlendiği TESPİT edilmiş ise dondurulan tahakkuk iptal edilerek, Yasadan yararlanma hakkı ortadan kalkacaktır.

İnceleme sonunda olumsuz bir tespit yoksa tahakkuk işlemi kaldığı yerden başlayacaktır.

Tamamlanan İncelemeler ile ilgili olarak Tarhiyat öncesi uzlaşma yoluna gidilemeyecektir. ( Zaten, olumsuz rapor çıkarsa TÖU yoktur.  Olumsuz Tespit olmazsa, matrah artırımından yararlanacağı için uzlaşma olmayacaktır. )

 

 

 

Ç )

VUK 359  b fıkrasında yer alan;

-Sahte fatura düzenleme

-Defterleri yok etme

-Elektronik sistemlere müdahale 

12 ay içinde bitirilemeyen veya tamamlandığı halde olumsuz bir tespit bulunmayan durumda,  -Zamanında matrah artırımı talebinde bulunan -  mükellefe bilgi verilerek Yasa hükmünden yararlanabileceği haber verilecek.

Olumsuz fiil tespit edilemeyen ancak matrah farkı içeren bir inceleme raporu hazırlanırsa,  Mükellef matrah artırımı hakkını kullanacak ve matrah farkı içeren rapor işleme konulmayacaktır. Zira, mükellefin  yasal hakkını  kullanmasına engel olan durum ortadan kalkmış olacaktır. Matrah artırımını ihlal etmeyen mükellefler  için tarhiyat yapılmaz ,ceza kesilmez. 

Ancak, burada dikkat edilecek husus,  İncelemede,  Yasada yazılı filler tespit edilemezse bile VUK 359. Maddesinde yazılı diğer fiillerden biriyle  vergi ziyaına yol açılmışsa, tarhiyat  da yapılacak, ceza da kesilecektir.

Bu uygulamada, matrah artırımında belirlenen tutarlar ile inceleme raporuyla tespit edilen matrah farkı karşılaştırılacak büyük olan işleme konulacaktır.

Vergi ziyaı cezasının da matrah artırımını aşan tutara ilişkin olması gerekmektedir. Bu cezanın bir kat mı, üç kat mı kesileceği, inceleme raporundaki tespitlere bakılarak belirlenecektir. 

 

 

 

13 )

VUK 359  b eıkrasında yer alan;

-Sahte fatura düzenleme

-Defterleri yok etme

-Elektronik sistemlere müdahale 

Matrah artırımına engel olan filler 359. Maddede yer alan bütün fiilleri ifade etmemektedir.  Sadece üç gurup fiil matrah artırımına engeldir.

Süresinde matrah artırımı talebinde bulunan ancak, hakkında inceleme devam eden mükelleflerin tahakkukları dondurulmaktadır.

Yapılan vergi incelemesi sonucunda,  7440 sayılı Yasada belirlenenlerin dışında kalan  fakat  VUK’un 359. Maddesi kapsamında yer alan fiiller için hem vergi ziyaı cezası uygulanacak hem de VUK 367. Maddesi uygulanacaktır.

20.03.2023

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM