YAZARLARIMIZ
Ertuğrul Tuncer
Yeminli Mali Müşavir
Köker YMM Bağımsız Denetim A.Ş.
etuncer@kokerymm.comKDV İade Talep Süresine İlişkin Yenilikler

2019 ve izleyen yılların vergilendirme dönemlerine ilişkin işlemlerden kaynaklanan iade taleplerinde İADENİN NEV’İNE BAĞLI OLARAK farklı iade talep ve rapor teslim süresi söz konusu olacaktır.

a) İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin İade Talep ve YMM Raporu Teslim Süresi

3065 sayılı Kanunun (29/2) nci maddesine göre, Cumhurbaşkanı tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup indirim yoluyla giderilemeyen ve tutarı Cumhurbaşkanınca tespit edilecek sınırı aşan verginin iadesinin en geç izleyen yıl talep edilmesi gerekmektedir.

Önceki uygulamada da benzer bir durum söz konusuydu. Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan iade taleplerini, en geç indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin beyannamelerin herhangi birinde iadeye konu olan KDV alanında beyan etmeleri gerekmektedir.

Yılın sonuna kadar verilen Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin düzeltme beyannamelerinde de iade talebinde bulunulabilecektir.

Bu durumda, standart iade talep dilekçesiyle birlikte Uygulama Tebliğinde sayılan belgelerle vergi dairelerine başvurmaları zorunludur.

Teminatla talep edilen iadelerde teminatın da dilekçeye ekleneceği tabiidir.

YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla talep edilen iadelerde, söz konusu YMM Raporunun, indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonundan itibaren altı ay içinde ibrazı zorunludur. Bu süre içinde YMM Raporunun ibraz edilmemesi halinde iade talebi ivedilikle incelemeye sevk edilir.

Şu halde, konuyu netleştirmek açısından, özetlersek;

-İndirimli Oran KDV uygulamasında, iade talebi, vergiyi doğuran olayı izleyen yıl sonuna kadar yapılacak,

- YMM KDV İADE TASDİK RAPORU da, sonraki (iade talebini izleyen) yılın ilk altı ayında hazırlanmış ve teslim edilmiş olacaktır.

-İade talep süresinin dolmasından sonra, geçmiş dönemler için düzeltme beyannamesi verilmek suretiyle iade talep edilmesi mümkün değildir.

-İade talep dilekçesi ile Uygulama Tebliğinin ilgili bölümlerinde aranan belgeler süresinde (Ocak-Kasım döneminde) ibraz edilmekle birlikte, bu belgelerin muhteviyatında eksiklikler bulunması halinde, eksiklikler aynı yılın sonuna kadar (31 Aralık …. Tarihine kadar) tamamlayacaktır. Aksi takdirde iade talebi reddedilecektir.

-YMM Tasdik Raporu da talebin yapıldığı yılı izleyen yılın 6. Ayı sonuna kadar teslim edilecektir.

b) Tam İstisna Kapsamındaki İşlemlere İlişkin İade Talep Süresi

3065 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre, iade talebinin, iade hakkı doğuran işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar yapılması zorunludur.

Buna göre, Kanunun 32 nci maddesi ile geçici maddelerde yer alan tam istisna kapsamındaki işlemlere (Özellikle KDV Kanunu 11,13,14,15. Maddelerinde yer alan istisnalara) ilişkin iade talebinde bulunacak mükelleflerin;

  •  İstisnaya tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar (örneğin, 2018 yılı işlemleri için 2020 yılı sonuna kadar) iade talebinde bulunulabilecektir.
  • Bunun için, dönem içindeki (örneğe göre 2019 veya 2020 yılına ait dönemlerden birinde) herhangi bir KDV beyannamesinde istisnaya ilişkin yüklenilen KDV sütunu doldurularak iade talebinde bulunulması gerekmektedir.
  • Yine bu süre içinde standart iade talep dilekçesiyle birlikte Uygulama Tebliğinin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairelerine başvurmaları zorunludur.
  • YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla talep edilen iadelerde, söz konusu YMM Raporunun, istisnaya tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonundan itibaren altı ay içinde hazırlanıp teslim edilmesi zorunludur. Bu süre içinde YMM Raporunun teslim edilmemesi halinde iade talebi incelemeye sevk edilecektir.
  • İade talep süresinin dolmasından sonra, geçmiş dönemler için düzeltme beyannamesi verilmek suretiyle iade talep edilmesi mümkün değildir.
  • standart iade talep dilekçesi ile ilgili belgeler vergiyi doğuran olayı izleyen ikinci takvim yılı sonuna kadar ibraz edilmekle birlikte, bu belgelerin muhteviyatında eksiklikler varsa, eksikliklerin de yılın sonuna kadar tamamlanması şarttır.

c) Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemlere İlişkin İade Talep Süresi

Mükelleflerin, 3065 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi kapsamındaki kısmi tevkifat uygulanan işlemlerine ilişkin iade taleplerini, tevkifata tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar herhangi bir KDV beyannamesinde beyan etmeleri ve iade için gerekli belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairelerine başvurmaları zorunludur.

YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla talep edilen iadelerde, YMM Raporunun da tevkifata tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonundan itibaren altı ay içinde ibrazı zorunludur. İade talep edilmesine rağmen YMM Raporunun ibraz edilmemesi durumunda iade talebi incelemeye sevk edilir.

İade talep süresinin dolmasından sonra, geçmiş dönemler için düzeltme beyannamesi verilmek suretiyle iade talep edilmesi mümkün değildir.

19.03.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM