YAZARLARIMIZ
Engin Malay
Serbest Muhasebeci Mali MüşavirMali Tatil Başladı

Tarih: 03.07.2013

Muhtemelen sizler bu yazıyı okuduğunuz zaman ben İzmir’in sayfiye yeri olan Çeşme’de olacağım. Tek başıma gideceğim, eşimi, kızımı, damadımı hatta dört ayaklı dostumuz Sunny’i de götürmeyeceğim. Zaten onların ne işi var ki Çeşme’ye gelsinler. Kızım küçük bir kaza geçirip ayağını kırdı, eşim ona bakıyor, bu bakım işi Sunny’siz olmaz o da onlarla birlikte klima altında vakit geçiriyor. Çeşme’ye gittiğime göre ofiste kim nöbetçi kalacak? Rahat edeyim diye tabii ki damadım Güneş kalacak.

Mali Tatil başladı da tek başıma Çeşme’de tatile çıkıyorum sanmayın. Çeşme’ye mükelleflere çalışmaya gidiyorum. Tatil yapan vatandaşlar, denizin, kumun, güneşin tadını çıkartırken, ben masa başında, bilgisayar karşısında ve evraklar arasında mesai harcayacağım.

Mali Tatil, “5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun” 28 Mart 2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanıp aynı tarihte yürürlüğe girdiğinde ben üşenmeyerek; Türkiye Cumhuriyeti’nin on yurtdışı temsilciliğine e-posta atarak; bulundukları ülkelerde “Mali Tatil” var mı diye soru sormuştum. Bunlardan Amerika Birleşik Devletleri Türkiye temsilciliği hiç cevap vermemişti. Diğer dokuz temsilcilikten böyle bir tatilin olmadığı yönünde cevap almıştım. Yani dünyada ilk ve tek mali tatil bizim ülkemizde uygulanıyor. Neyse ilk olmak da güzel oluyor deyip söz konusu Kanun’a bir göz atalım.

Bu Kanun’a göre; her yılın Temmuz ayının 1’inci ve 20’nci (20’si dahil) günleri arası "Mali Tatil" olarak uygulanacak. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde (bu yıl olduğu gibi), Mali Tatil’in, Temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlaması hüküm altına alınmış. Bu nedenle “Mali Tatil” bu yıl 2 Temmuz 2013 Salı günü başladı.

Söz konusu kanuna göre; 2013 Temmuz ayında verilmesi gereken ve verilme süreleri Mali Tatil’e rastlayan beyannameler, Mali Tatil’in son gününü izleyen yedinci gün akşamına kadar verilebilecek. Buna göre beyannamelerin; 29 Temmuz 2013 Pazartesi akşamına kadar verilmesi gerekiyor, ancak dileyen mükellefler ve vergi sorumluları, beyannameleri mali tatil süresi içinde de verebilecekler. Bu şekilde verilen beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin de, en geç 30 Temmuz 2013 Salı gününe kadar ödenmesi gerekiyor.

Mali Tatil içerisinde mükellefiyetlere göre takvim şöyle olacak:

Aylık verilmesi gereken beyannameler; 2013 Haziran dönemine ait KDV Beyannameleri, Muhtasar Beyannameler, sürekli mükellefiyete ait Damga Vergisi Beyannameleri ve SSK Bildirgeleri 29 Temmuz 2013 Pazartesi akşamına kadar verilebilecek. SSK ödemesi hariç bunlara ilişkin ödemeler, 30 Temmuz 2013 Salı günü, SSK ödemeleri ise 31 Temmuz 2013 Çarşamba günü yapılabilecek.

Mali Tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilemez, mükellefin işyerinde incelemeye başlanılmaz. (Mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılıkları'nın talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler hariç).

Tatil süresince, bilgi isteme talepleri mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmez (vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç), ancak tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre, mali tatilin son gününden itibaren işlemeye başlar.

30 Haziran 2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan; 1 Sıra No.lu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ'in; “Diğer Hususlar” başlıklı 10’uncu bölümünün, “Özel Tüketim Vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Özel İletişim Vergisi ile Şans Oyunları Vergisi'ne ilişkin olarak verilmesi gereken beyannamelerin verilme ve ödeme süreleri ile il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilişkin olarak verilecek aylık beyannameler mali tatil kapsamına girmiyordu, ta ki, Gelir İdaresi Başkanlığı; “1 Sıra No.lu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Tebliğinin “ Diğer Hususlar” başlıklı 10’uncu Bölümüne ilişkin Duyuru”yu 22 Haziran 2012 tarihinde internet ortamında yayımladı.

Bu duyuruda;

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun uygulamasına ilişkin olarak 30 Haziran 2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No.lu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğin “Diğer Hususlar” başlıklı 10’ uncu bölümünün Özel Tüketim Vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Özel İletişim Vergisi ile Şans Oyunları Vergisine ilişkin olarak verilmesi gereken beyannamelerin verilme ve ödeme sürelerinin mali tatil nedeniyle uzamasının söz konusu olmayacağına ilişkin kısmı Danıştay Yedinci Daire Başkanlığının 23.12.2011 tarihli ve Esas No:2009/2636, Karar No:2011/9721 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

Kaynak:Yenigün Gazetesi
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 
 

GÜNDEM