YAZARLARIMIZ
Emre Yıldırım
Vergi Müfettişi
vmemreyildirim@gmail.comMali Tabloların Önemi ve Yorumlanması - 1

Ülkemizde işletmeler nezdinde mali tablo düzenleme ve raporlama ihtiyaçtan ziyade bir yük olarak görülmektedir. Her ne kadar idare otoritelerce düzenleme zorunluluğu getirilmiş olsa da işletmelerce konunun tam olarak anlaşılmadığı ticari hayat ve akademik tecrübeler neticesinde bilinmektedir.

Türkiye Muhasebe Uygulamalar Genel Tebliği, mali tabloları; bilanço, gelir tablosu, nakit akış tablosu, kar dağıtım tablosu, öz kaynak değişim tablosu ile bu tablolara ilişkin dipnotların ve açıklamaları kapsadığını belirtmiştir. Aynı tebliğ bilanço ve gelir tablosunu temel mali tablo olarak tanımlarken; nakit akış tablosu, kar dağıtım tablosu ve öz kaynak değişim tablosunu ek (yardımcı) mali tablo olarak tanımlamıştır.

İdari düzenlemeler gereği bilanço ve gelir tablosunun işletmelerce tanzim edildiği görülmekle beraber mezkûr tabloların dahi yorumlanması noktasında ciddi manada yetersiz kalındığı ve düzenlenme amacına hizmet etmekten çok uzak olduğu görülmektedir.

Konun tafsilatı ve mali tabloların yorumlanmasının önemi göz önüne alındığında hem okuyucu sıkmamak hem de bilginin hazmedilerek zamana yayılmasının yararlı olacağı düşünüldüğünden her mali tablonun makale serisi halinde okuyucuya sunulmasının istenen amaca daha iyi hizmet edeceği tahmin edilmektedir.

Temel mali tablo olarak adlandırılan bilanço ve gelir tablosundan ziyade nakit akış tablosu ile makale serisine başlanma sebebi işletmelerce mezkûr tablonun öneminin neredeyse hiç anlaşılamadığı ve nadiren tanzim edildiğinin görülmesi olup, iki veya üç makaleden oluşan seri yardımı ile anlatım yapılacaktır.

Anlatıma başlamadan nakit akış tablosunun önemi aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir.

  • Kredi veren ve ortakların şirketteki işletme sermayesi hareketleri konusunda farkındalık sahibi olmasını sağlar.
  •  Şirketin Optimum Nakit Dengesi düzeyini belirlemesine yardımcı olur.
  •  Uzun ve kısa vadeli planlama yapılabilmesi için gereklidir.
  • Harcamaların ayrıntılarının farkında varılması sağlanır.
  • Temel mali tablolarda yer almayan yatırım faaliyetlerine ilişkin bilgileri içerir.
  • İşletmenin faaliyetinin etkinliğinin ölçülmesini sağlar.

Nakit akış tablosunun temel amacı bir işletmenin dönem içerisinde elde ettiği nakit tahsilatları ve nakit ödemelerini göstermek ve dönem başı ile dönem sonu arasındaki nakit değişimi hakkında bilgi vermektir. Nakit akış tablosu işletme faaliyetleri, yatırım faaliyetleri ve finansal faaliyetler başlıklı üç bölümden oluşmaktadır.

İşletme faaliyetlerinden nakit akışları bölümünde şirketin gelirleri ve bu gelirlerin elde edilme sürecindeki nakit giriş ve çıkışları gösterilmektedir. Yatırım faaliyetlerinden nakit akışları bölümünde şirketin maddi ve maddi olmayan duran varlıkları ile ilgili kalemlerde yaşanan nakit değişimleri sınıflandırılmaktadır. Finansman faaliyetlerinden nakit akışları bölümünde şirketin finansal borç alımları ve ödemeleri, temettü ödemeleri, hisse geri alımıyla ilgili nakit çıkışları ve yeni hisse arzı ile oluşan nakit girişleri gibi kalemler yer almaktadır.

Her bölüm kendi içinde değerlendirilmekle beraber karlı işletmede nakit akışının her zaman pozitif olması beklenmektedir. Nakit akışının tek başına pozitif olması elbette yeterli görülmemekte yukarıda bahsettiğimiz bölümler nezdinde analiz yapılarak sonuca varılmaktadır. Konunun anlam bütünlüğünün sağlanabilmesi ve öneminin vurgulanması amacıyla bölümler nezdinde detay bilgi ve açıklama kısmı takip eden makalelerde yer verilecektir.

09.11.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM