YAZARLARIMIZ
Emre Yıkıcı
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
emreykc@gmail.comDış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsü Nasıl Alınır ve KDV İade Avantajları Nelerdir?

 A- DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETİ STATÜSÜ NASIL ALINIR?

 (d) tebliği uyarınca ödenmiş sermayeleri en az 2 milyon TL olan ve bir önceki takvim yılında gümrük beyannamesi bazında; en az (FOB) 100 milyon ABD doları veya eş değerdeki fiili ihracatı gerçekleştiren (transit ve bedelsiz ihracat hariç) anonim şirketlere, her yılın Ocak ayının son gününe kadarbaşvurulması kaydıyla "Dış Ticaret Sermaye Şirketi" statüsü verilebilir veya hali hazırda Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsünü haiz firmalar için söz konusu statü yenilenebilir.

Dış Ticaret Müsteşarlığınca (İhracat Genel Müdürlüğü) yapılan inceleme sonucunda gerekli şartları haiz olduğu belirlenen şirketlere “Dış Ticaret Sermaye Şirketi” statüsü verilir. Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsü verilen şirketlerin ticaret unvanları Resmî Gazete’de yayımlanır.

 

 

 

 

B- KDV İADESİNDE SAĞLANAN AVANTAJLAR NELERDİR?

 (c) Tebliği uyarınca DİİB sahibi mükellefin belge kapsamında yurtiçi ve yurtdışından KDV ödemeksizin temin ettiği malları kullanarak ürettiği malların, DİİB sahibi mükellef tarafından Dış Ticaret Sermaye Şirketi’ne KDV hesaplanarak tesliminin mümkün olduğu ve Dış Ticaret Sermaye Şirketi statüsüne sahip ihracatçılara yüklenilen KDV’nin iadesinin yapılacağıhüküm altına alınmıştır. Böylece ancak (c) tebliğiuyarınca Dış Ticaret Sermaye KDV İadesinde büyük avantaj sağlanmıştır.

 

Örnek:

               1-(A) Halı A.Ş., İthal olarak aldığı halı ipi ile halı üretmektedir.

               3-(B) Dış Ticaret A.Ş., (A) Halı A.Ş.’nden KDV’li halı almakta ve ihraç etmektedir.

               4- (C) Dış Ticaret A.Ş. (Dış Ticaret Sermaye Şirketi) (A) Halı A.Ş.,’nden KDV’li halı almakta ve ihraç etmektedir.

               Sözü edilen şirketlerin, 2016/Ağustos dönemi işlemleri şöyledir:

1- (A) Halı A.Ş, Halı imalatında kullanılmak üzere Dahilde İşleme Rejimi kapsamında 180.000.-TL tutarında halı ipi ithal etmiştir.

2- (A) Halı A.Ş,  sözkonusu ipliklerden halı üretmiş ve yarısını 100.000,00.-TL bedelle KDV’li olarak (B) Dış Ticaret A.Ş.’ne diğer yarısını ise yine 100.000,00.-TL’lik bedelle (C) Dış Ticaret A.Ş.’ne (Dış Ticaret Sermaye Şirketi) satmıştır.

3-(B) Dış Ticaret A.Ş., sözkonusu halıları 110.000.-TL bedelle ABD’ye ihraç etmiştir.

4- (C) Dış Ticaret A.Ş., (Dış Ticaret Sermaye Şirketi) sözkonusu halıları 110.000.-TL bedelle Almanya’ya ihraç etmiştir.

4-İplik ve halı teslimlerinde KDV Oranı %8’dir.

5- Sözü edilen şirketlerin KDV tabloları şöyledir:

 

 

 

Çözüm:

                       

                        Yukarıdaki verilere göre 3 firmanın KDV İade tablosu şöyle olur:

 

 

Tablonun Yorumlanması:

 

1- (A) Halı A.Ş.:

 

Mükellefin, halı ipini üretmek için yüklendiği KDV, 14.000 TL olduğundan, indirimli orana tabi teslim nedeniyle iade olarak talep edilebilir.

 

 

 

 

 

2-(B) Dış Ticaret A.Ş.:

 

DİİB kapsamında 100.000.-TL’ye (KDV 8.000) satın alınan halılar 110.000 TL bedelle ihraç edilmiş olup, ihracat için yüklendiği KDV 10.000.-TL (Mal Alışı 8.000.-TL + Genel Gider 2.000.-TL) olan bu şirket için İlgi (b) Tebliğ uyarınca iade alınabilecek KDV tutarı (10.000 TL – 8.000 TL=) 2.000 TL ‘dir.

 

Buna göre, 04.10.2016 tarihinden önce firma DİİB kapsamındaki KDV’li alışları nedeniyle doğrudan 10.000.-TL KDV iadesi alabilirken, 04.10.2016tarihinden sonra DİİB kapsamında KDV’li olarak aldığı mala ilişkin KDV’si ödenmeyerek bu iade 2.000.-TL’ye düşmektedir. Dolayısıyla, firmanın KDV iadesinden kaybı şöyle hesaplanır:

 

 

3-(C) Dış Ticaret A.Ş (Dış Ticaret Sermaye Şirketi):

 

DİİB kapsamında 100.000.-TL’ye (KDV 8.000) satın alınan halılar 110.000 TL bedelle ihraç edilmiş olup, ihracat için yüklendiği KDV 10.000.-TL (Mal Alışı 8.000.-TL + Genel Gider 2.000.-TL) olan bu şirket için İlgi (c) Tebliğ uyarınca iade alınabilecek KDV tutarı 10.000 TL ‘dir.

Buna göre, DİİB sahibi mükelleften KDV’li alım yapmasına imkan tanınan bu statüdeki şirketler yüklendiği KDV’nin tamamını alabilmektedir. Dolayısıyla normal ihracatçı şirketlerden farklı olarak Dış Ticaret Sermaye Şirketi statüsüne sahip ihracatçı şirketlerin hiçbir şekilde KDV kaybı oluşmamaktadır.

 

 

 

YASAL DAYANAKLAR:

               a) 26.04.2014 Gün ve 28983 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliği

b) 04.10.2016 Gün ve 29847 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7 Seri No'lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

c) 13.12.2016 Gün ve 29917 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 8 Seri No'lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

d) 18.09.2009 Gün ve 27353 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (İhracat: 2004/12)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2009/12)

 

 (b) Tebliği uyarınca DİİB sahibi mükellefin belge kapsamında yurtiçi ve yurtdışından KDV ödemeksizin temin ettiği malları kullanarak ürettiği malların, DİİB sahibi mükellef tarafından KDV hesaplanarak (3065 sayılı Kanunun (11/1-c) ve geçici 17 nci maddeleri kapsamındaki ihraç kaydıyla yapılan teslimler nedeniyle hesaplanan KDV hariç) tesliminin mümkün olmadığı ve buna rağmen teslim edilmesi halinde ise ihracatçılara bu teslimler nedeniyle yüklenilen KDV’nin iadesi yapılmayacağı hüküm altına alınmış ancak İlgi (c) tebliğ uyarınca Dış Ticaret Sermaye şirketleri bu uygulamanın dışında bırakılarak KDV İadesinde büyük avantaj sağlanmıştır.

02.01.2017

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM