YAZARLARIMIZ
Emre Özerçen
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
info@emreozercen.comGeçmiş Yıl Zararları Geçici Vergi Beyannamesinden Mahsup Edilebilir Mi? 3 Tereddütlü Konu 3 Cevap

Hali hazırda vergi kanunları uyarınca kurumlar faaliyetleri sonucu oluşmuş zararları Kurumlar vergisi beyannamesinde ayrı ayrı göstermek ve beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla kurum kazancından  indirilebilmektedir.

Geçmiş Yıl Zararları Geçici Vergi Beyannamesinden Mahsup Edilebilir Mi? Mahsup Edilebilecek Zarar Tutarı Nedir?

İşletmelerin sıkça yaşadığı bir tereddüt geçmiş yıl zararlarının geçici vergi beyannamelerinde mahsup edilip edilemeyeceği ilaveten eğer edilir ise ne kadarının geçici vergi beyannamelerinde mahsup edilebileceğidir. Şayet ilgili dönemde kazancın bulunması halinde kullanılmamış geçmiş yıl zararları kazancın bulunduğu dönemde mahsup edilebilir. Kurumlar vergisi beyannamesinde her yıl için ayrıca yazılan kullanılmamış geçmiş yıl zararları, geçici vergi beyannamesinde tek kalemde toplanarak beyannameye yazılır.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta geçmiş yıl zararlarını mahsup etmek isteyen mükelleflerin geçmiş yıl zararlarının bulunduğu döneme ilişkin matrah artırımında bulunup bulunmadıklarıdır. Zira 7326 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde, “Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah artırımında bulundukları yıllara ait zararların %50’si, 2021 ve izleyen yıllar kârlarından mahsup edilmez.” hükmü yer almaktadır. Bu sebeple mükelleflerin ilgili dönemlerde matrah artırımında bulunması ve geçmiş yıl zararlarının indirim konusu yapılmamış olması halinde geçmiş yıl zararlarının yarısını mahsup edemeyeceklerdir. Dolayısı ile geçmiş yıllarda 7326 sayılı kanun vb diğer yasalardaki matrah artırımı sebebi ile mahsup imkânı kalmayan tutarlara dikkat edilmesi önem arz etmektedir.

Diğer yandan idare karın olduğu herhangi bir dönemde geçmiş yıl zararının kullanılmaması durumunda kullanılmayan söz konusu zararın sonraki dönem kazançlarından mahsup edilmesine imkân vermemektedir. Ancak konu Danıştay kararında geçmiş yıl beyannamelerine düzeltme vermek suretiyle mahsupların yapılabileceği yönündedir. Tabi bu durumda her olay kendine özgü bir olgu olduğundan Danıştay’a gidilecek her olguda aynı sonucun alınamama ihtimalini göz ardı edilmemesi gerektiğinin altını çizmekte fayda olacaktır.

Mahsup Edilebilecek Zarar Türü Nedir?

Kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilmesi gereken mahsup edilecek zararın türü ticari zarar değil mali zarardır. İşletmelerin bilançolarında olan zarar ticari zarar iken beyannamelerinde gözüken zarar mali zarardır. Mali zarar vergi mevzuatı ve yasal düzenlemeler doğrultusunda bulunan zarar olup gelecek yıllara devreden zarardır. Dolayısıyla cari yılda kazanç bulunması halinde mahsup edilebilecek zarar mali zarardır.

Geçmiş Yıl Zararlarının Ortaklarca Karşılanması Mahsup Edilebilecek Zararı Etkiler mi ?

Şirketler geçmiş yıl zararlarını çeşitli yöntemlerle bilanço kalemlerinden çıkarabilirler. Bu işlem kurumlar vergisi ve geçici vergi beyannamesinden bağımsız bir işlem olup ticari bilanço ile ilgili bir işlemdir. Yasal düzenlemeler zarar mahsubu için, geçmiş yıllar zararlarının yasal defterlerde veya mali tablolarda gösterilmesini zorunlu kılmamaktadır. Bu sebeple geçmiş yıl zararlarının ortaklar tarafından karşılanması veya başka bir sebeple kapatılması işlemi gerçekte var olan zararların mahsup edilebilme imkânını da ortadan kaldırmamalıdır.

04.08.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM