YAZARLARIMIZ
Emre Özerçen
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
info@emreozercen.comGeçmiş Yıl Zararları Ortaklar Tarafından Karşılanabilir Mi? Beyannamede İndirim Hakkı Ortadan Kalkar Mı?

Değerli okurlar, hiç kuşkusuz kar amacı ile kurulan şirketler sektörel, küresel, yönetim problemleri vb sebeplerden dolayı faaliyet döneminde zarar edebilirler.

Mevcut vergi kanunları dahilinde kurumların ticari faaliyetlerden doğan zararlarını kurumlar vergisi beyannamesinde, her yıla ilişkin tutarları ayrı ayrı göstermek ve beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla geçmiş yılların beyannamelerinde yer alan zararları kurum kazancından  indirilebilme imkanı mevcuttur. Mükellefler tarafından bir hesap dönemi içerisinde oluşan zararın, müteakip beş hesap döneminde oluşacak kârlarla mahsup edilememesi halinde mahsup imkanı ortadan kalkmaktadır.

Burada bahsedilen mahsuba konu edilecek zarar mali zarardır. Geçmiş yıl zararları ticari bilançoya göre ortaya çıkan zarar değil, kurumlar vergisi beyannamesinde ortaya çıkan mali zarardır. Yani ticari faaliyet sonucunda gelir ve giderlerinin mukayesesi sonucu oluşan kar veya zarar ticari olarak tanımlanıp ticari kar veya zararın vergi yasalarına göre yeniden düzenlenmesi sonucunda ortaya çıkan kar veya zarara ise mali kar veya zarar denmektedir.

Şirketlerin zarar etmesi halinde ise, bilançolarında görülen geçmiş yıl zararları kredi veren kurum ve kuruluşlar, yatırımcılar vb çeşitli piyasa aktörleri tarafından olumsuz karşılanabilir. Böyle bir durumda ise şirketler geçmiş yıl zararlarını sermaye azaltımı, ortaklar tarafından karşılanması gibi çeşitli yöntemler dahilinde bilanço dışı bırakabilirler.

TTK 376.Maddesinde düzenlenen son yıllık bilançoya göre, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşıldığı takdirde, derhâl toplantıya çağrılan genel kurul, sermayenin üçte biri ile yetinme veya sermayenin tamamlanmasına karar vermediği takdirde şirket kendiliğinden sona erer maddesine göre sermaye tamamlama fonu olarak şirket genel kurul kararı uyarınca geçmiş yıl zararlarının ortaklar tarafından karşılanarak muhasebe kayıtlarından çıkarılabilir.

Ortak tarafından zararın karşılanması için yapılan bu ödemeler öz sermayede ki artış olarak nitelendirip  ticari kazanç olarak değerlendirilerek vergisel olarak eleştiri konusu olabilmektedir.

Şu an mecliste görüşülen ‘’ Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanım ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’’23. maddesinde; 5520 sayili Kurumlar Vergisi Kanunu'nun "Safi Kurum Kazanci"ni düzenleyen 6. maddesine eklenecek fikra ile, sermaye kaybi yasayan sirketlerin ortaklari tarafından şirkete aktarılacak "sermaye tamamlama fonlarının kurum kazancının tespitinde dikkate alınmayacağı öngörülmektedir. Mevcut kanun teklifi yasalaşınca vergilendirmede yaşanan tereddütlerde ortadan kalkacaktır.

Öte yandan mükelleflerin geçmiş yıl zararlarını sermaye azaltımı, zararın ortaklardan karşılanması, karlardan karşılanması vb. yollarla bilançodan çıkarılması işlemi, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde gösterilen geçmiş yıl zararlarının yasal süre içerisinde indirim konusu yapılmasını etkileyip etkilemeyeceği merak edilen husustur.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ’nun 9’uncu maddesinde kurumlar vergisi beyannamesinden indirilebilecek geçmiş yıl zararları, devir ve tam bölünme dolayısıyla devralınan kurumların geçmiş yıl zararları ve yurt dışı faaliyetlerden oluşan zararların indirim konusu yapılabilme şartları belirtilmiştir.

Şirketler geçmiş yıl zararlarını çeşitli yöntemlerle bilanço kalemlerinden çıkarması işlemi kurumlar vergisi beyannamesinden bağımsız bir işlem olup ticari bilanço ile ilgili bir işlemdir. Yasal düzenlemeler zarar mahsubu için, geçmiş yıllar zararlarının yasal defterlerde veya mali tablolarda gösterilmesini zorunlu kılmamaktadır. Bu sebeple geçmiş yıl zararlarının ortaklar tarafından karşılanması veya başka bir sebeple kapatılması işlemi gerçekte var olan zararların mahsup edilebilme imkanını da ortadan kaldırmamalıdır.

06.04.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM