YAZARLARIMIZ
Emre Özerçen
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
info@emreozercen.comYıllara Yaygın İnşaat İşlerinde Oluşan Kur Farkı Gelirleri İle Elde Edilen Faizlerin Vergilendirilmesi

Değerli okurlar bilindiği üzere yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri özel vergileme rejimine tabidir. Gelir Vergisi Kanunu’nun 42.maddesi uyarınca yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinde kar ve zarar işin bittiği yıl tespit edilerek o yıla ait beyannamede gösterilmektedir. 217 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yıllara yaygın inşaat ve onarım işi yapan mükelleflerin bu kazançları üzerinden geçici vergi ödemeyecekleri belirtilmiştir.

 Bir inşaat ve onarım işinin yıllara yaygın olarak değerlendirilebilmesi için;

·         Faaliyet konusunun inşaat ve onarım işi olması

·         İnşaat ve onarım işinin birden fazla yıla sirayet etmesi

·         Resmi veya özel taahhütlere bağlı olarak yapılması gerekir.

Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinin döviz cinsinden ihale edilmesi durumunda faturaların düzenlenme tarihi ile ödeme tarihi arasında da kur farkları oluşabilmektedir. Bunun yanında işletmeler yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinden gelen hakedişlerini repo hesaplarında, döviz mevduat hesaplarında değerlendirerek faiz ve kur farkı vb. gelirleri elde edebilirler. Bu durumda işletmelerin elde ettiği bu gelirlerin hangi dönemde beyan edileceği halen tartışma konusudur. Danıştay’ın bu konudaki görüşü gelirlerin ilgili yıllara yaygın inşaat ve onarım işinin bittiği dönemde vergilendirilmesi yönünde olmasına karşın idare uygulamada bu gelirlerin inşaat işinden bağımsız olarak nitelendirilmesi ve cari dönemde vergilendirilmesi gerektiğini belirtmiştir.

Nitekim, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 15/02/2018 tarih ve 62030549-120[42-2014/228]-158888 Sayılı özelgesinde’ Şirketinizin taahhüt ettiği yıllara sari inşaat işi nedeniyle elde ettiği hakedişlerin bankalarda değerlendirilmesi sonucunda ortaya çıkan kur farkları, faiz ve repo gelirlerinin, yıllara sari inşaat işi ile ilişkilendirilmemesi gerekmekte olup bu gelirlerin tahakkuk ettiği ilgili dönemler itibarıyla kurum kazancının tespitinde dikkate alınması gerekmektedir.’’ İfadelerine yer vererek mükellefin faiz ve kur farkı geliri elde etmesinin yıllara yaygın inşaat ve onarma işinden bağımsız ve ilave bir gelir unsuru olduğunu ve ilgili dönemlerinde bu gelirlerin beyan edilmesi gerektiği görüşünü savunmuştur.

Bu konudaki kişisel düşüncemiz işletmenin yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinden tahsil ettiği  hakedişleri bankada değerlendirerek elde ettiği faiz ve kur farkı gelirlerini işletme için diğer bir gelir unsuru görerek  yıllara yaygın inşaat ve onarım işinden bağımsız gelirin elde edildiği dönem itibari ile beyan edilmesi gerektiği yönünde olmakla birlikte, döviz üzerinden düzenlenen hakedişler için fatura tarihi ile ödeme tarihi arasındaki kurdan kaynaklanan ödeme farklarının yıllara yaygın inşaat ve onarım işine ait farklar olduğundan yıllara yaygın inşaat ve onarım işi geliri hesaplarına kayıt edilmesi geremektedir.

21.10.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM