YAZARLARIMIZ
Emre Özerçen
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
info@emreozercen.comMükelleflerin İade Taleplerinin 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Değerlendirilmesi

Değerli okurlar, mükelleflerin vergi dairelerinden vergi mevzuatı gereği iade alacakları oluşabilir. Bu alacakların ilgili mevzuat gereği nakden veya mahsuben iade alınması mümkündür. Mükellefler çeşitli sebeplerden dolayı genel olarak mahsuben iade yolunu tercih edebilirler.

Bu noktada 09/06/2021 tarihinde yürürlüğe giren 7326 sayılı Kanun ile birlikte yapılandırma öncesinde ve sonrasında vergi dairesinden iade alacağı bulunan mükelleflerin, 7326 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçlarının bulunması durumunda, iade alacaklarının nakden alınıp alınmayacağı hususunda gerekli açıklamalar, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 18.06.2021 tarih 2021/1 sayılı İç Genelgenin “ İlgili Mevzuat Gereği Yapılan İadelere İlişkin Tutarların Mahsubu” başlıklı (Ç) bölümünde yapılmıştır.

İade talebinin;

  • 7326 sayılı yapılandırma kanununun yayımlandığı 9/6/2021 tarihinden (bu tarih hariç) önce olması halinde iadeye konu tutarların yapılandırma öncesi borçlara mahsup edilecek, kalan bir borcun bulunması halinde, bakiye borç için yapılandırmadan yararlanılabilecek,
  • Kanunun yayımlandığı 9/6/2021 tarihi (bu tarih hariç) ile başvuru süresinin bitimi (31/8/2021 tarihi dâhil) arasında olması halinde iadeye konu tutarlar yapılandırma ilk taksitine mahsup edilecek,
  • 7326 sayılı Kanunun başvuru süresinden (31/8/2021) sonra olması halinde ise öncelikle mükellefin muaccel (vadesi gelmiş, ödenmesi gereken) hale gelmiş (7326 sayılı kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süresi başlamış olanları dâhil) amme borçlarına mahsup edilecek,
  • Artan bir tutarın bulunması halinde ise bu tutar nakden iade edilebilecek. (Tabii ki kamuya başka borç yoksa, varsa bu borçlar 6183 sayılı Kanunun 23’üncü maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 88’inci maddesinin onaltıncı fıkrası gereği mahsup edildikten sonra kalan tutar ödenecek.)

Mükelleflerin kanun hükmünden yararlanmak üzere süresinde başvuruda bulunmaları hâlinde, ilgili mevzuat gereği yapılacak iadelere ilişkin tutarların, iade talep başvuru tarihi esas alınarak yukarıda yer verilen açıklamalara göre öncelikle borçlara mahsup edileceği, kalan tutar olması halinde SGK borçları da dikkate alınarak, nakden iade yapılabileceği açıklanmıştır.

Ancak idare, mahsup talebinden vazgeçen mükelleflerin iade alacaklarının nakden ödenmesine bu genelge ile birlikte kısıtlama getirmiştir. Mahsubundan vazgeçilen borcun yapılandırılması nedeniyle hesaplanan taksit tutarları toplamını aşan kısmın nakden iade edilebileceğini açıklamıştır. Kanunun yayımından (yani 9 Haziran 2021 tarihinden) önce yapılmış olan mahsup talebinden vazgeçip, mahsubunu talep ettiğiniz borçları yapılandırdığınızda, iade alacağınız varsa ilk olarak yapılandırma öncesi borçlarınıza sonra tüm yapılandırma borçlarına mahsup edilecek, buna rağmen kalan bir tutar olursa nakden iade edilecek.

Bu noktada ekonomik olarak pandemi sebebi ile zor dönemler geçiren mükellef için iade alacağının muaccel hale gelmemiş taksitlere mahsup edilip kalan tutarın mükellefe iade edilmesi yerine ödeme süresi başlayan taksitlerin mahsubundan sonra arta kalan tutarın mükellefe iadesi daha doğru bir uygulama olacaktır.

14.07.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM