YAZARLARIMIZ
Emre Özerçen
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
info@emreozercen.comE-Fatura ve Diğer E-Dönüşüm Uygulamalarına Başvurularınızı Gerçekleştirdiniz Mi?

Değerli okurlar, bilindiği üzere 19.10.2019 tarihli 30923 sayılı Resmi Gazetede gerek elektronik defter genel tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ, gerekse vergi usul kanunu genel tebliği yayımlanmıştı. Güncel olarak başvuru süreleri ile ilgili herhangi bir erteleme tebliği yayımlanmadığı için yasal süresinde başvuruların gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu noktada 01.07.2020 tarihine kadar ilgili şartları taşıyan mükelleflerin başvurularını gerçekleştirmesi önem arz etmektedir.

01.07.2020 tarihi itibariyle e-Arşiv Fatura ve e-Fatura ve e-İrsaliye uygulamalarına geçiş sürecini özetlersek:

Belge Türü

Geçiş Zorunluluğu

Geçiş Zamanı

e-Fatura

 

 

2018 veya izleyen hesap dönemleri brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler

2018/2019 yıllarında aşanlar için 1/7/2020

 

ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listedeki mallar ile ilgili lisans alan mükellefler ile (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve/veya ithal edenler.

2019 yılında gerçekleştirenler 1/7/2020 tarihinden itibaren, 2020 veya izleyen yıllarda gerçekleştirenler, gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren

 

Aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile

Mevcutlar 1.7.2020, 2020 veya izleyen yıllarda işe başlayanlar başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde

 

Komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler.

2020 veya izleyen yıllarda işe başlayanlar başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde

 

Uygulamaya dahil olup bavul ticareti kapsamında satış yapanlar

              1.7.2020

e-Arşiv Fatura

 

 19.10.2019 tarihinden sonra e-Fatura uygulamasına dahil olanlar

 E-Fatura geçiş süresi içinde

Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Ortamında İlan Yayınlayanlar ile İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları

işe başlayanlar başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde

e-İrsaliye Uygulaması

ÖTV  ekli (I) sayılı listedeki malların imali,ithali,teslimi vb.faaliyetleri nedeniyle EPDK’ndan lisans alan mükellefler

ÖTV ekli (III) sayılı listedeki malların imal,inşa,ithal ve ana bayi /distribütör şeklinde pazarlamasını gerçekleştiren mükellefler

4634 Sayılı Şeker Kanunun 2inci maddesinin e bendinde tanımına yer verilen şekerin imalini gerçekleştiren mükellefler

e-Fatura uygulamasına kayıtlı bulunan GTİP:72 ile GTİP:73 demir veya çelikten eşyaların imali, ithal ve ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler

Gübre takip sistemi’ne kayıtlı kullanıcılar

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya izleyen hesap dönemlerinde brüt satış hasılatı 25 milyon TL ve üzeri olan mükellefler

3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ve işletme ruhsatı/sertifikası sahipleriyle yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin 01.07.2020 tarihine kadar hazırlıklarını tamamlayarak e-İrsaliye uygulamasına geçmek zorundadır.

Süreci birkaç örnek ile özetlemeye çalışırsak ;

2018 yılı cirosu 6 milyon TL olan Demir Ltd.Şti, 01.07.2020 tarihinde e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya,01.01.2021 tarihi itibariyle e-Defter uygulamasına geçiş yapacaktır.

2019 yılında cirosu 7 milyon TL olan AB İnşaat Ltd.Şti ise, 01.07.2020 tarihinde e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya,01.01.2021 tarihi itibariyle e-Defter uygulamasına geçiş yapacaktır.

e-Fatura,e-Defter kullanıcısı XY A.Ş, 2018 yılı cirosu 27 milyon TL’sıdır.XY şirketi 01.01.2020 tarihi itibariyle e-Arşiv Fatura uygulamasına, 01.07.2020 tarihi itibariyle e-İrsaliye uygulamasına geçiş yapmak zorundadır.

16.06.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM