YAZARLARIMIZ
Emre Özerçen
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
info@emreozercen.comDeğerli Konut Vergisi’nde Ne Değişti?

Değerli okurlar, gündemi bir süredir meşgul eden Değerli Konut Vergisi ile ilgili düzenlemeler İmar Kanunu’ndaki Değer Artış Payı’na ilişkin düzenlemelerin de içinde yer aldığı 7221 sayılı yasa ile 20/02/2020 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan değişikliklere değinmeden önce kısaca Değerli Konut Vergisinden bahsetmekte fayda var.

Değerli Konut Vergisi Emlak Vergisi Kanunu’nda düzenlenen yeni bir vergi türüdür. Mesken nitelikli taşınmazların maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa mesken nitelikli taşınmaza malik gibi tasarruf edenler verginin mükellefidir. Paylı mülkiyet hâlinde malikler hisseleri oranında mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette ise malikler vergiden müteselsilen sorumludurlar.

Taşınmaza ilişkin değer, buna ait belgeler ile taşınmazın bulunduğu yerdeki Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı yetkili vergi dairesine, taşınmaz değerinin vergilendirmeyi gerektirecek tutarı aştığı yılı izleyen yılın şubat ayının 20 nci günü sonuna kadar beyanname ile beyan edilecektir. Vergi dairesi tarafından tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, ilgili yılın şubat ve ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte ödenecektir. (2020 yılına ilişkin beyanname verilmeyecektir.)

Değerli Konut Vergisine ilişkin yapılan düzenlemeler

Vergilemede Emlak Vergisi Kanunu’na göre belirlenen bina vergi değeri dikkate alınacaktır.

Eski düzenlemeye göre bina vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değeri 5.000.000 TL’sını aşan meskenler verginin konusuna girmekte iken, yeni düzenleme ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce değer belirlenmesi uygulamasına son verilmiş yalnızca Emlak Vergisi Kanunu uyarınca belirlenen bina vergi değerinin dikkate alınması öngörülmüştür.

Buna göre bina vergi değeri 5.000.000 TL’sını aşan meskenler Değerli Konut Vergisine tabi olacaktır.

Taşınmazın değerinin 5.000.000 TL’sını aşan kısmı vergilendirilecektir.

Eski düzenlemeye göre mesken nitelikli taşınmazın değeri 5.000.000 TL’sını aştığında değerin tümü üzerinden vergileme yapılıyor iken bundan böyle bina vergi değerinin 5.000.000 TL’sını aşan kısmı aşağıdaki şekilde vergilendirilecektir.

- 5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlarda 5.000.000 TL’yi aşan kısmı için (Binde 3)

- 10.000.000 TL’ye kadar olanlarda 7.500.000 TL’si için 7.500 TL, fazlası için (Binde 6)

- 10.000.000 TL’den fazla olanlarda 10.000.000 TL’si için 22.500 TL, fazlası için (Binde 10)

Örneklemek gerekir ise 8.500.000.-TL değerindeki bir taşınmaz için önceki düzenlemeye göre değerin tamamı üzerinden binde 6 oranında 51.000.-TL vergi hesaplanır iken yeni düzenlemeye göre bu taşınmaza ilişkin vergi (sınırı aşan ilk 2.500.000 TL için 7.500 TL sonraki 1.000.000 TL için ise 6.000 TL olmak üzere toplam) 13.500.-TL olacaktır.

Tek meskenden vergi alınmayacaktır.

Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar vergiden muaf tutulacaklardır. Bunun yanı sıra birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanların değerli konut vergisi konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazından vergi alınmayacak.

Diğer yandan Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ait mesken nitelikli tek taşınmazlar da vergiden muaf tutulacaktır.

Mükellefiyet 2021 yılından itibaren başlayacaktır.

Emlak Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 34 üncü madde ile verginin mükellefiyetinin 2021 yılından itibaren başlayacağı hükme bağlanmıştır.

2020 yılına ilişkin olarak beyanname verilmeyecek ve vergi tahakkuk ettirilmeyecek, daha önce Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değerler dikkate alınmayacaktır.

25.02.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM