YAZARLARIMIZ
Emre Özerçen
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
info@emreozercen.comBinek Otomobil Alımlarında Ödenen Dolaylı Vergiler ve Muhasebe Kayıtları

Değerli okurlar, son dönemde tarafımıza gelen sorulardan anladığımız üzere bazı mükelleflerin binek otomobil alımına ilişkin gider ve amortisman kısıtlamaları düzenlemeleri sebebiyle kafası karışmış durumda. Bu yazımızda binek otomobil alımına ilişkin ödenen ÖTV ve KDV bedellerinin gider yazılması veya maliyet bedeline eklenmesi durumunda yapılacak muhasebe kayıtlarını ve amortisman hesaplamalarını dikkate alacağız. Ana hatları ile kısaca süreci özetlersek:

7.12.2019 tarihi itibariyle,7194 Sayılı Kanunda yapılan değişiklik ile 01/01/2020 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme döneminde faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerin kiralanması veya çeşitli şekilde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları araçlar dışarıda tutulmak üzere diğer binek otomobil alımlarında gider ve amortisman uygulamalarına yönelik kısıtlamaya gidilmiştir. Daha sonrasında 23/12/2019 tarihli 30987 sayılı resmi gazetede 2019 yılı için yeniden değerleme oranı %22,58 olarak tespit edilmiş olup, yayımlanan 310 seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeni değerler belirlenmiştir.

Neler değişti?

310 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği Uyarınca ;

  • Gider  olarak  indirim  konusu  yapılabilecek  özel  tüketim  vergisi  ve

          katma değer vergisinin toplam tutarı 115.000TL’den 140.000 TL’ye,

  • Amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar; özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç 135.000 TL’den 160.000 TL’ye , vergilerin aracın maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde ise 250.000 TL’den 300.000 TL’ye yükseltilmiştir.

Bu maddelerin haricinde ;

  • Kiralanan binek araçlara ilişkin gider yazılabilecek tutarın azami 5.500 TL olarak sınırlanması,
  • Bu araçlara ait akaryakıt, bakım-onarım, sigorta ve temizlik gibi giderlerin sadece %70’lik kısmının indirim konusu yapılabilmesi yine 7.12.2019 tarihli 7194 Sayılı Kanunda Yapılan Değişiklik İle mevzuatımızdaki yerini almıştır.

Binek araç alımlarına ilişkin olarak ödenen özel tüketim vergisi ve indirilemeyen katma değer vergisi gider olarak veya maliyet olarak mükellefler tarafından kayıtlara alınabilmektedir.

Örnek Uygulama

Demir İnşaat Ltd.Şti’nin 01.02.2020 tarihinde genel müdürün kullanımı için net satış fiyatı 190.000 TL olan bir binek otomobil satın almıştır. Söz konusu araç için 114.000 TL ÖTV, 54.720  TL’de KDV ödenmiştir.

ÖTV ve KDV’nin giderleştirme yöntemini seçilmesi durumunda

Araç Bedeli 190.000 TL

ÖTV-KDV ödenen toplam tutar 168.720 TL

ÖTV-KDV için gider olarak dikkate alınabilecek tutar 140.000 TL

KKEG 28.720 TL

Yevmiye Kaydı

254 Taşıtlar

190.000

 

 

689 Diğer Olağan Dışı.Gid.Zar.(KKEG)

 

    28.720

 

 

 

770 Genel Yönetim Giderleri

 

140.000

 

 

 

                          102 Bankalar                

 

 

 358.720

 

1.Geçici vergi döneminde ayrılacak amortisman tutarı ;

Taşıt Tutarı 190.000 TL

Amortisman olarak hesaplanabilecek tutar ; 160.000 TL

Amortisman Oranı : %20

(190.000 * %20 /12 * 2  =  ) 6.333,33 TL’nin (160.000/190.000 * 6.333,33 ) 5.333,33 TL si Genel Yönetim Giderlerine kalan tutar 1.000,00 TL KKEG olarak 689-Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar hesabına aktarılacaktır.

ÖTV ve KDV’nin maliyet bedeline intikal ettirilmesi yönteminin seçilmesi durumunda

254 Taşıtlar

 

358.720

 

 

 

                          102 Bankalar                

 

 

 358.720

 

1.Geçici vergi döneminde ayrılacak amortisman tutarı ;

Taşıt Bedeli 190.000 TL

Ödenen ÖTV-KDV toplamı 168.720 TL

Toplam Bedel 358.720 TL

Amortisman bedeli olarak indirim konusu yapılabilecek tutar; 300.000 TL

(358.720 * %20 /12*2 =  ) 11.957,33 TL’nin (300.000/358.720 * 11.957,33 ) 10.000,00 TL si Genel Yönetim Giderlerine kalan tutar 1.957,33 TL KKEG olarak 689-Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar hesabına aktarılacaktır.

09.01.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM