YAZARLARIMIZ
Emre Özerçen
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
info@emreozercen.comGelir Vergisi Mi? Veraset ve İntikal Vergisi Mi?

Değerli okurlar, kat karşılığı inşaat işi; arsa sahibinin müteahhitte devrettiği arsanın karşılığında, müteahhittin inşa ettiği daire veya işyerinin bir kısmının arsa sahibine devrini ifade etmektedir.

Yapılan işlem, müteahhit açısından arsa alımı, arsa sahibi açısından ise daire veya işyeri elde edilmesine yönelik arsa payı satışı olarak da düşünülebilir.

Bu noktada arsa sahibinin arsa payı karşılığında aldığı bağımsız bölümleri satması veya aile bireylerine devretmesi durumunda vergilendirme konusu önem arz etmektedir. Genelde kat karşılığı inşaat işlerinde sık yaşanan bir olay olan vergi mükellefi olmayan arsa sahibinin elde ettiği bağımsız bölümleri bedelsiz olarak çocuklarına devretmesi veya üçüncü kişilere satması halinde hangi vergi mükellefiyeti doğacağından kısaca bahsedeceğiz.

Değer Artışı Kazancı

Esas itibariyle arsa sahibi tarafından arsa karşılığı olarak alınan bağımsız bölümlerin, arsa sahibi tarafından devamlılık oluşturmayacak şekilde münferit olarak satılması durumunda elde edilen kazanç arızi nitelikte olduğundan vergilemenin de GVK’nun 80 ve takip eden maddelerinde açıklanan çerçevede diğer kazanç ve irat olarak yapılması gerekmektedir. Kısaca:

  • Sadece 1 dairenin satılması
  • Birden fazla dairenin, sadece bir kişiye satılması
  • Dairelerin topluca bir kişiye satılması

Değer artışı kazancı konusuna girmektedir.

Ticari Kazanç

Arsa sahipleri tarafından;

  • Aynı kişiye, farklı tarihlerde,
  • Farklı kişi veya tüzel kişilere aynı tarihte,
  • Değişik kişi ve tüzel kişilere, değişik tarihlerde veya birbirini izleyen yıllarda,
  • Bir kısmının tapuya tescil edildiği takvim yılı içinde toplu olarak, diğer kısmının ise takip eden takvim yılı içinde toplu olarak, satılması durumunda, elde edilen kazanç ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilecektir.

Kısaca bağımsız bölüm satışının münferit olmaktan çıkıp devamlılık arz edecek şekilde yapılması halinde satıştan elde edilen kazanç ticari kazanç olarak vergilendirilecektir. Bu sebeple, satış konusu yapılacak daireler için şahsi vergi mükellefiyeti tesis edilir. Yıllık dönemde ortaya çıkan kazanç üzerinden gelir vergisi tarifesine göre vergi ödenir. Ayrıca satışlar üzerinden KDV hesaplanır.

Ancak satışın bağımsız bölümün teslim alındığı tarihten itibaren beş yıl içinde yapılmış olması halinde vergileme yapılacak aksi halde vergileme söz konusu olmayacaktır. 

Dairelerin Bedelsiz Olarak Arsa Sahibinin Çocuklarına Devri Halinde Vergilendirme

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile müteahhit tarafından verilen dairelerin herhangi bir bedel alınmaksızın arsa sahibinin çocuklarına devredildiğinin ispatı halinde ise gelir vergisi yönünden vergilendirme yapılamayacak olup, ivazsız intikal şeklinde gerçekleşen söz konusu işlemlerin veraset ve intikal vergisi kapsamında vergilendirmesi gerekmektedir. 

16.10.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM